Rychlý kontakt:

Sdružení soukromých gynekologů ČR
Orlí 10, 602 00 Brno

 

Telefon: 542 221 661, 542 221 662   
Fax: 542 221 662
E-mail: ssgcr@ssg.cz

 
Přihlášení

Nemáte svůj účet?

Zaregistrujte se!

 

 

 

Pro nové členy SSG ČR
Přihláška
Plná moc

 

Členské příspěvky na rok 2019

Na Valném shromáždění SSG ČR dne 9. 12. 2016 v Praze bylo odsouhlaseno navýšení členského  příspěvku do Sdružení soukromých gynekologů ČR ve výši 3.500,-Kč.


Členský příspěvek můžete uhradit na účet Sdružení soukromých gynekologů ČR vedený u České spořitelny a.s. pobočky Brno číslo 2053887329/0800, variabilní symbol rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat. 

 

Právní servis

Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2019

 


Reklama:

© 2012 NOWONET media, s.r.o.