Rychlý kontakt:

Sdružení soukromých gynekologů ČR
Orlí 10, 602 00 Brno

 

Telefon: 542 221 661, 542 221 662   
Fax: 542 221 662
E-mail: ssgcr@ssg.cz

 
Přihlášení

Nemáte svůj účet?

Zaregistrujte se!

 

 

 
 

Datum konání: 11.-13.12.2015

Místo konání: OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

 

Generální partner:

 

 

PREZIDENT KONFERENCE:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.


PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY:
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.


ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.
as. MUDr. Anna Havránková
doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Michal Mihula
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Petr Sudek
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.


ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:
prof. Dr. Med. Georg Herbeck M.I.A.C. (Německo)
prof. Charles Redman (UK)
prof. Dr. Adolf Stafl , Ph.D. (USA)


ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Kamila Crhová
Miloslava Dűmlerová
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Anna Hajská
as. MUDr. Anna Havránková
MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

 

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 8.11.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

 

 • Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatkůa poplatků za společenský večer.
 • V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
  - za registrační poplatek, oběd a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
  - za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80
 • Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce!
  Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci naleznete v přihlášce.
 • Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení fi nálních pokynů a informací k akci.
 • Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu, v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.