Rychlý kontakt:

Sdružení soukromých gynekologů ČR
Orlí 10, 602 00 Brno

 

Telefon: 542 221 661, 542 221 662   
Fax: 542 221 662
E-mail: ssgcr@ssg.cz

 
Přihlášení

Nemáte svůj účet?

Zaregistrujte se!

 

 

 
 

Organizace HealthCare Institute, o.p.s. si Vás ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů ČR dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 12. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2017 - Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic", který se uskuteční ve dnech 28. - 29.  listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany.

 

Velice si vážíme činnosti, kterou představitelé primární péče v České republice (praktičtí lékaři a ambulantní specialisté) vykonávají pro pacienty, a proto jsme se v rámci naši odborné konference rozhodli v letošním roce zařadit diskusní blok zaměřený na propojovaní ambulantní péče s nemocnicemi. Tento diskusní blok se koná v úterý 28. listopadu 2017 od 15:40 v Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany a to za účasti následujících představitelů:

 

  • MUDr. Vladimír Dvořák - předseda, Sdružení soukromých gynekologů České republiky
  • MUDr. Petr Šonka - předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky
  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. - náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. - náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch - tajemník ministra financí, Ministerstvo financí České republiky
  • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. - přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 

POZVÁNKA: Dovolujeme si Vás srdečně pozvat také na společenský večer, který se bude konat v úterý dne 28.11.2017 od cca 19:00.

 

Aktuální pracovní podobu programu konference naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/odborna-konference-efektivni-nemocnice.html

 

© 2012 NOWONET media, s.r.o.