Aktuální akce

37. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

Termín: 7. – 9. října 2016

Místo: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47, BRNO

 
Všeobecné informace
Program
Závazná přihláška
 

POŘADATEL:
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP


PREZIDENT:
MUDr. Adam Hudec


VICEPREZIDENT:
MUDr. Ivana Bydžovská


PŘEDSEDOVÉ VĚDECKÉ RADY:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Pavel Calda, Daniela Fischerová, Marian Kacerovský, Ladislav Krofta, Marek Ľubušký, Ivana Marková, Jan Nový, Pavel Vlašín, Dagmar Smetanová, Radovan Vlk


VĚDECKÁ RADA:
Zdeněk Adamík, Ivana Bydžovská, Pavel Calda, Daniela Fischerová, Veronika Frisová, Filip Frühauf, Marcel Gärtner, Romana Gerychová, Lucie Haaková, Lubomír Hašlík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Vladimír Korečko, Hana Jičínská, Marian Kacerovský, Ladislav Krofta, Petr Lošan, Marek Ľubušký, Zdeněk Malý, Tonko Mardešič, Radim Marek, Ivana Marková, Jaromír Mašata, David Matura, Ivana Musilová, Jan Nový, Jana Pannová, Ivana Pinkavová, Petr Polák, Vít Přibyl, David Rumpík, Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová, Martina Studničková,
Kamil Švabík, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Vojtěch, Vít Weinberger, Michal Zikán

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

  • upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející
  • přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který je k dispozici na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz do 15. 8. 2016
  • doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

 

SPOLEČENSKÝ VEČER:
Uskuteční se v sobotu dne 7. 10. 2016 od 20.00 - 1.00 v prostorách hotelu Voroněž 1.
Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn později.


UBYTOVÁNÍ:
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 3. 9. 2016, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.


ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, v on-line podobě ji lze vyplnit na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz.

 

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT:
MUDr. Ivana Marková, Ph.D., e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE:

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

 

 

 

PÁTEK 7. 10. 2016, 14.00 - 18.00

KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP

„Nové doporučené postupy ČGPS ČLS JEP týkající se péče o těhotnou ženu a plod
- spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice"

 

Koordinátoři:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D. (Praha)
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. (Hradec Králové)
MUDr. Radovan Vlk (Praha)

 

Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství (do týdne 40+0)
Definice pojmů: gravidita, parita, gestační stáří
Screening RhD negativních těhotných žen
Screening růstové restrikce plodu ve 36.- 37. týdnu?
Antepartální kardiotokografický non-stress test?

 

Potermínové těhotenství (od týdne 40+0)
Spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice

 

Stanovení taktiky vedení porodu
Preindukce a indukce porodu
Gestační diabetes mellitus
Porod velkého plodu
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze

 

Interpretace fetálního kardiotokogramu
Antepartálního - FIGO 1986
Intrapartálního - FIGO 2015

  • KLASIFIKACE A HLÁŠENÍ POTRATŮ
  • KLASIFIKACE A HLÁŠENÍ VROZENÝCH VAD PLODU
  • MANAGEMENT TĚHOTENSTVÍ S RIZIKEM ROZVOJE HEMOLYTICKÉ NEMOCI PLODU A NOVOROZENCE

Na kurz je nutné se registrovat zvlášť viz přihláška.

 

 

SOBOTA 8. 10. 2016, 9.00 - 17.00

CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
za nejlepší přihlášené aktivní sdělení bude vyhlášena a předána na začátku konference
KOMBINOVANÝ SCREENING V PRVNÍM TRIMESTRU TĚHOTENSTVÍ
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ SRDCE PLODU
MANAGEMENT TĚHOTENSTVÍ S DIAGNOSTIKOVANOU VROZENOU VADOU PLODU
VOLNÁ SDĚLENÍ

 

NEDĚLE 9. 10. 2016, 9.00 - 12.00

GYNEKOLOGIE - BENIGNÍ OVARIÁLNÍ NÁLEZY (DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA)
SCREENING VROZENÝCH VAD PLODU

 

Zavaznou přihlášku naleznete na adrese:

http://www.cgps.cz/akce/2016/uz/

 
 
 

20

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.