Záměr SSG

 1. Posláním Sdružení je sdružovat soukromé gynekology za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.
 2. Sdružení usiluje zejména o :
  1. vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání soukromého gynekologa
  2. stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování ekonomických zájmů soukromých gynekologů a řešení sporů.
  3. zvyšování odborné a etické úrovně soukromých gynekologů
  4. prosazování účasti zástupců soukromých gynekologů na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie v ČR.
 3. Sdružení je jako zástupce smluvních zdravotnických zařízení svých členů zplnomocněno k jejich zastupování na :
  1. dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  2. výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav
  3. smírčích řízeních mezi soukromými gynekology a zdravotními pojišťovnami
  4. dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností soukromých gynekologů
 4. Sdružení se spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování. Sdružení se podílí na realizaci postgraduálního vzdělávání gynekologů v ČR.
 5. Sdružení se spolupodílí na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči.
 6. Sdružení zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině.
 7. Sdružení spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR.
 8. Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi.
 9. Sdružení vydává informační časopis Zpravodaj.
 10. Sdružení vede vlastní účetnictví.
 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.