Záměr SSG

 1. Posláním Sdružení je sdružovat soukromé gynekology za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.
 2. Sdružení usiluje zejména o :
  1. vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání soukromého gynekologa
  2. stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování ekonomických zájmů soukromých gynekologů a řešení sporů.
  3. zvyšování odborné a etické úrovně soukromých gynekologů
  4. prosazování účasti zástupců soukromých gynekologů na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie v ČR.
 3. Sdružení je jako zástupce smluvních zdravotnických zařízení svých členů zplnomocněno k jejich zastupování na :
  1. dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  2. výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav
  3. smírčích řízeních mezi soukromými gynekology a zdravotními pojišťovnami
  4. dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností soukromých gynekologů
 4. Sdružení se spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování. Sdružení se podílí na realizaci postgraduálního vzdělávání gynekologů v ČR.
 5. Sdružení se spolupodílí na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči.
 6. Sdružení zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině.
 7. Sdružení spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR.
 8. Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi.
 9. Sdružení vydává informační časopis Zpravodaj.
 10. Sdružení vede vlastní účetnictví.
 

18

let s Vámi

 

Všeobecné informace a přihlášku naleznete na odkaze níže:

https://www.cgps.cz/uz/

Registrace sobota 19. 10. 2019, 8.00-11.00 hod.
Ubytování Hotel Floret viz přihláška

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.