Tel 542 221  661   E-mail ssgcr@ssg.cz

 
 

Úvodní strana

Pro nové členy SSG ČR
Přihláška | Plná moc

 

Členské příspěvky na rok 2019

Na Valném shromáždění SSG ČR dne 9. 12. 2016 v Praze bylo odsouhlaseno navýšení členského  příspěvku do Sdružení soukromých gynekologů ČR ve výši 3.500,-Kč.

Členský příspěvek můžete uhradit na účet Sdružení soukromých gynekologů ČR vedený u České spořitelny a.s. pobočky Brno číslo 2053887329/0800, variabilní symbol rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat.

Právní servis

Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2019


 

18

let s Vámi

 

8. 10. - 13. 11. 2019

Více informacíRegistrace

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR

29. 11. - 1. 12. 2019

Více informacíRegistrace
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.