4.konference 2010

4. KONFERENCE SEKCE KOLPOSKOPIE A CERVIKÁLNÍ PATOLOGIE ČGPS ČLS JEP
pořádaná ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS a SSG ČR
Praha, 10. - 12. 12. 2010

Letošní již čtvrtý ročník konference označované podle tradičního místa konání jako „Pyramida“ byl z mého pohledu úspěšný z několika pohledů.

  1. Jednak to bylo opět téměř 500 účastníků. Při o něco nižší účasti slovenských kolegů, dané o něco menší ochotou ze strany slovenských firem jejich účast podpořit to znamená úměrně tomu byla vyšší účast z Čech a Moravy.
  2. Alespoň kuloárově dávali účastníci najevo spokojenost s odborným programem ještě větší než v minulosti. Plný sál v pátek a sobotu a jen o něco menší účast v neděli dopoledne po předchozím společenském večeru toho snad byly dostatečným důkazem.
  3. Sešel se nově zvolený výbor Sekce kolposkopie a cervikální patologie a výsledky voleb byly jakýmsi referendem o dosavadní práci výboru, řádově více hlasů dostali první 4 zvolení (Ondruš, Dvořák, Skřivánek a Malík), obecně zástupci privátních center posílili.

Původní záměr inkorporovat tradiční Kaňkův den do konference je z mého pohledu vzájemně prospěšný. Letošním specifikem bylo to, že Kaňkův den byl již třicátým a zahajoval jej nový primátor hl.m. Prahy doc. Svoboda. Vloni zavedená extenze na 3denní akci se osvědčila a budeme v ní zřejmě pokračovat i nadále. Jistěže se nemusel odborný program líbit úplně všem, mohli se lišit posluchači páteční od ostatních, ale jistě ne v míře větší než v minulosti. Spíše naopak, protože problematika ZN vulvy a vagíny řešená v rámci Kaňkova dne je naším bytostním zájmem.

Sobotní program se věnoval celé problematice cervixu. Osobně mě potěšili excelentní zahraniční speakeři, přednášky profesorů Mortakise a Miniella byly tradičně vynikající. První jmenovaný potom v rámci sobotního galavečera obdržel čestné členství SSG ČR.

Po odborné části programu navázalo jednání členů SSG ČR, kde byli členové seznámeni s novinkami a dosavadními výsledky jednání o úhradách na rok 2011. Hosty z řad MZ ČR a zdravotních pojišťoven jsem v tuto chvíli vzhledem k probíhajícím jednáním nezvali, jistě to napravíme při semináři v Čestlicích koncem ledna. Podrobněji se o našich jednáních dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, resp. aktuálně na webových stránkách Sdružení.

Těm z Vás, kteří na sekretariát Sdružení dali k dispozici emailové adresy, chodí emaily s aktuálními informacemi.

Nedělní dopolední program byl zaměřen na rozbor aktuálních dat z auditovaného screeningu cervikálního karcinomu v naší zemi. Dalším nosným tématem byl panel zaměřený na Follow-up pacientek po ošetření cervikálné léze, zpracovaný do podoby doporučení pro ČR dr. V. Dvořákem.

Věřím, že se akce těm, kteří se jí zúčastnili, líbila po odborné i společenské stránce, s nimi i ostatními se těším na setkání na příštím doškolovacím semináři koncem ledna v hotelu Aquapalace v Čestlicích a na dalších akcích, které pro vás chystáme.

 

Aleš Skřivánek

 

18

let s Vámi

 

Všeobecné informace a přihlášku naleznete na odkaze níže:

https://www.cgps.cz/uz/

Registrace sobota 19. 10. 2019, 8.00-11.00 hod.
Ubytování Hotel Floret viz přihláška

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.