4.konference 2010

4. KONFERENCE SEKCE KOLPOSKOPIE A CERVIKÁLNÍ PATOLOGIE ČGPS ČLS JEP
pořádaná ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS a SSG ČR
Praha, 10. - 12. 12. 2010

Letošní již čtvrtý ročník konference označované podle tradičního místa konání jako „Pyramida“ byl z mého pohledu úspěšný z několika pohledů.

  1. Jednak to bylo opět téměř 500 účastníků. Při o něco nižší účasti slovenských kolegů, dané o něco menší ochotou ze strany slovenských firem jejich účast podpořit to znamená úměrně tomu byla vyšší účast z Čech a Moravy.
  2. Alespoň kuloárově dávali účastníci najevo spokojenost s odborným programem ještě větší než v minulosti. Plný sál v pátek a sobotu a jen o něco menší účast v neděli dopoledne po předchozím společenském večeru toho snad byly dostatečným důkazem.
  3. Sešel se nově zvolený výbor Sekce kolposkopie a cervikální patologie a výsledky voleb byly jakýmsi referendem o dosavadní práci výboru, řádově více hlasů dostali první 4 zvolení (Ondruš, Dvořák, Skřivánek a Malík), obecně zástupci privátních center posílili.

Původní záměr inkorporovat tradiční Kaňkův den do konference je z mého pohledu vzájemně prospěšný. Letošním specifikem bylo to, že Kaňkův den byl již třicátým a zahajoval jej nový primátor hl.m. Prahy doc. Svoboda. Vloni zavedená extenze na 3denní akci se osvědčila a budeme v ní zřejmě pokračovat i nadále. Jistěže se nemusel odborný program líbit úplně všem, mohli se lišit posluchači páteční od ostatních, ale jistě ne v míře větší než v minulosti. Spíše naopak, protože problematika ZN vulvy a vagíny řešená v rámci Kaňkova dne je naším bytostním zájmem.

Sobotní program se věnoval celé problematice cervixu. Osobně mě potěšili excelentní zahraniční speakeři, přednášky profesorů Mortakise a Miniella byly tradičně vynikající. První jmenovaný potom v rámci sobotního galavečera obdržel čestné členství SSG ČR.

Po odborné části programu navázalo jednání členů SSG ČR, kde byli členové seznámeni s novinkami a dosavadními výsledky jednání o úhradách na rok 2011. Hosty z řad MZ ČR a zdravotních pojišťoven jsem v tuto chvíli vzhledem k probíhajícím jednáním nezvali, jistě to napravíme při semináři v Čestlicích koncem ledna. Podrobněji se o našich jednáních dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, resp. aktuálně na webových stránkách Sdružení.

Těm z Vás, kteří na sekretariát Sdružení dali k dispozici emailové adresy, chodí emaily s aktuálními informacemi.

Nedělní dopolední program byl zaměřen na rozbor aktuálních dat z auditovaného screeningu cervikálního karcinomu v naší zemi. Dalším nosným tématem byl panel zaměřený na Follow-up pacientek po ošetření cervikálné léze, zpracovaný do podoby doporučení pro ČR dr. V. Dvořákem.

Věřím, že se akce těm, kteří se jí zúčastnili, líbila po odborné i společenské stránce, s nimi i ostatními se těším na setkání na příštím doškolovacím semináři koncem ledna v hotelu Aquapalace v Čestlicích a na dalších akcích, které pro vás chystáme.

 

Aleš Skřivánek

 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.