Důležité upozornění: Úhradový dodatek 2010 - VoZP

Vážení,

naše organizace v současné době připomínkuje již rozeslaný úhradový dodatek pro rok 2010 od Vojenské zdravotní pojišťovny - 201. Tato pojišťovna vyřadila balíčkovou úhradu výkonů za gravidní a jednodenní chirurgii. Výbor SSG ČR vyslovil s tímto návrhem nesouhlas a revokuje jednání.


Do vyřešení situace doporučujeme dodatky se ZP 201 nepodepisovat.

MUDr. Alexandra Stará

 

Doplněno 31.3.2010:

Vážení,

včera proběhlo další jednání se zástupci VoZP, kterého se účastnila za SSG ČR MUDr. A. Stará. Bylo dosaženo částečného pokroku, byly přislíbeny bonifikace za gravidní pacientky. Jednání ještě není zcela ukončeno. Doporučujeme zatím dodatky nepodepisovat. Jakmile obdržíme přijatelnou verzi dodatku, okamžitě vás budeme informovat. Není důvod se nepodepsání obávat, žádné sankce ze strany ZP nehrozí.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

Doplněno 19.5.2010:

Vážení členové SSG ČR,

do včerejška probíhala intenzívní (zejména e-mailová) diskuse našich zástupců s představiteli VoZP k úhradám péče v roce 2010. K dnešnímu dni lze shrnout:

SSG ČR považuje přístup VoZP k úhradě péče o gravidní za porušení dohody, dosažené v rámci Dohodovacího řízení a nerespektování úhradové vyhlášky MZ ČR. Je pravdou, že alespoň nějaká bonifikace za těhotné je lepší, než úplné zrušení zohlednění péče o gravidní. V současné době patrně nemáme jinou možnost, než vzít přístup ZP 201 na vědomí. V žádném případě jej ale nelze prezentovat jako dohodu zástupců poskytovatelů a ZP. Nepředpokládáme, že se stanovisko VoZP k této problematice změní.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

Doplněno 6.7.2010:

Vážení,

dle mých informací stále velká část členské základny SSG ČR nepodepsala úhradový dodatek se ZP 201. Vzhledem k tomu, že dle mínění výboru SSG ČR nepostupuje uvedená ZP dle výsledku Dohodovacího řízení a vyhlášky MZ ČR, vyčkáváme na nové personální obsazení MZ ČR, na jehož půdě bychom situaci dále řešili. Doporučuji proto zatím dodatkek s VoZP nepodepisovat.

S pozdravem a přáním hezkého léta

Vladimír Dvořák

Doplněno 15.11.2010:

Vážení,

VoZP dodržela deklarovaný závazek a rozesílá opravené smluvní dodatky pro letošní rok. Pro ta ZZ, která mají ultrazvuk a kardiotokograf, se jeví jednoznačně výhodnější varianta balíčkových cen pro péči o gravidní. Ostatní ZZ budou patrně preferovat bonifikaci 800 Kč za registrovanou těhotnou. Doporučuji přečíst dodatek pozorně, zejména článek I. bod 4) - první řádek. Více raději ústně při jednání členské základny. Věřím, že zejména u těch zařízení, která mají pojištěnců VoZP více, došlo oproti dodatku předchozímu k výrazně pozitivní změně.

Zdraví

Vladimír Dvořák

Doplněno 1.12.2010:

Vážení,

VoZP rozeslala dodatky ke smlouvám pro rok 2010, v nichž upravila úhradu péče o těhotné pacientky dle dodatku pro rok 2009. Navíc je každému dána možnost výběru mezi paušální bonifikací a balíčkovou cenou, pro jejiž přiznání jsou jednodušší podmínky, které jsou oproti roku 2009 jasněji formulovány, o něco více poskytovatelů má možnost balíčky alespoň na 2 trimestry obdržet. Více nebylo možné dohodnout. Nicméně v dodatcích stále chybí celá pasáž, týkající se indexu kvality- Ikva a Inu je v dodatku pro letošní rok 1,06, zatímco pro rok loňský bylo 1,07. Považujeme to za nepřijatelné a odvolali jsme se jako profesní organizace s požadavkem rozeslaní nových dodatků. Doporučujeme, abyste se obrátili na své místní pobočky VoZP se zhruba takto formulovanou žádostí:


Věc: žádost o úpravu úhradového dodatku pro rok 2010

Žádám o úpravu úhradového dodatku ke smlouvě pro rok 2010, který nerespektuje výsledek Dohodovacího řízení a výklad úhradové vyhlášky. Žádám o doplnění současného dodatku o odstavec, týkající se indexu kvality- Ikva a o změnu indexu nárůstu úhrad - Inu z 1,06 na 1,07, jak tomu je v dodatku pro rok 2009. V souvislosti s tím žádám o úpravu vzorce, z nějž je maximální úhrada vypočítávána, do podoby, jakou má v dodatku pro rok 2009.

S pozdravem
....

Naděje na změnu současného dodatku je reálná, Vaší osobní iniciativou naší snaze můžete výrazně pomoci. Pokud se jednotlivá zařízení neozvou, do budoucna hrozí, že pojišťovny budou svým smluvním partnerům předkládat horší podmínky úhrady, než jsme dohodli.

Všem děkuji za spolupráci a podporu a zdravím

Vladimír Dvořák

Doplněno 4.12.2010:

Vážení,

vzhledem k četným telefonickým dotazům upřesňuji:
Odvolat se proti zaslanému dodatku a žádat vyrovnání s dodatkem pro rok 2009 doporučujeme i těm, kteří již dodatek podepsali.


Zdraví


Vladimír Dvořák

 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.