Aktuální akce

MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ

Termín: 28. 4. 2016 v 9.30 hodin

Místo: kinosál FN MOTOL, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 
Všeobecné informace
Program
Závazná přihláška
 

Novorozenecké odd. Gyn.-por. kliniky a Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vás srdečně zvou na odbornou konferenci z cyklu

MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ

zaměřenou na problematiku novorozence diabetické matky a diabetes v těhotenství

DÍTĚ DIABETICKÉ MATKY

dne 28. 4. 2016 v 9.30 hodin

kinosál FN MOTOL, 2. patro, ředitelství, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

záštitu nad konferencí převzal

děkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
ředitel FN v Motole, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
předseda České Neonatologické společnosti, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

 

 


 

Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce s počtem přidělených kreditů 6.
Akce je rovněž registrována u ČAS a ohodnocena 4 kredity.

9.30 - 10.00 Registrace & Coffe Break

 

10.00 - 10.30 Úvodní slovo
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK

MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek LPP FN v Motole
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
prim. MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd. s JIRP, Gyn.-por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

Předsedající: MUDr. Dagmar Bartášková, MUDr. Kateřina Andělová

 

10.30 - 10.45 Úvod do problematiky
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

 

10.50 - 11.10 Poznatky ze zvířecích modelů
Doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

 

11.15 - 11.35 Pregestačně přítomný diabetes u matky
MUDr. Dagmar Bartášková, Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

 

11.40 - 12.00 Gestační diabetes mellitus
MUDr. Kateřina Andělová, Diabetologické centrum 3. LF UK, ÚPMD

 

12.00 - 13.00 Oběd

 

Předsedající: Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., as. MUDr. Ivana Špálová

 

13.00 - 13.15 Tyreopatie a diabetes v těhotenství
Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

13.20- 13.35 Obezita a diabetes v graviditě
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., Diabetologické centrum, 3. interní klinika a Gyn. - por. klinika 1. LF UK a VFN

 

13.40 - 13.55 Pohled perinatologa na problematiku diabetické matky
As. MUDr. Ivana Špálová, Gyn. - por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

14.00 - 14.10 Neonatologická problematika
MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd., Gyn.- por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

14.15- 14.35 Coffee Break

 

Předsedající: doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., MUDr. Miloš Černý

 

14.35 - 14.50 Kontinuální monitorování glykémie v těhotenství u matky a následně u jejího dítěte
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

 

14.55 - 15.05 Další pediatrické sledování těchto dětí
MUDr. Kryštof Chaloupek, Novorozenecké odd., Gyn.- por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

15.10 - 15.20 Dítě diabetické matky - pohled psychologa
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

15.25 - 15.30 Závěr
prim. MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd., Gyn.- por. klinika 2. LF UK a FN Motol

Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce s počtem přidělených kreditů 6.
Akce je rovněž registrována u ČAS a ohodnocena 4 kredity.

 

Vzhledem k omezené kapacitě konference si dovolujeme zdvořile požádat o závazné potvrzení
Vaší účasti prostřednictvím registračního formuláře na
http://www.mv-consult.cz/seminare

 

Registrační poplatek ve výši 100,- Kč uhraďte nejpozději do 29. 2. 2016 na účet číslo
43-2756520267/0100, VS : 280416 (u platby, do zprávy pro příjemce, je nutné uvést jméno účastníka).
Více informací, včetně abstrakt k přednáškám naleznete na www.mv-consult.cz

 
 
 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.