Aktuální akce

MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ

Termín: 28. 4. 2016 v 9.30 hodin

Místo: kinosál FN MOTOL, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 
Všeobecné informace
Program
Závazná přihláška
 

Novorozenecké odd. Gyn.-por. kliniky a Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vás srdečně zvou na odbornou konferenci z cyklu

MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ

zaměřenou na problematiku novorozence diabetické matky a diabetes v těhotenství

DÍTĚ DIABETICKÉ MATKY

dne 28. 4. 2016 v 9.30 hodin

kinosál FN MOTOL, 2. patro, ředitelství, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

záštitu nad konferencí převzal

děkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
ředitel FN v Motole, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
předseda České Neonatologické společnosti, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

 

 


 

Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce s počtem přidělených kreditů 6.
Akce je rovněž registrována u ČAS a ohodnocena 4 kredity.

9.30 - 10.00 Registrace & Coffe Break

 

10.00 - 10.30 Úvodní slovo
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK

MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek LPP FN v Motole
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
prim. MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd. s JIRP, Gyn.-por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

Předsedající: MUDr. Dagmar Bartášková, MUDr. Kateřina Andělová

 

10.30 - 10.45 Úvod do problematiky
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

 

10.50 - 11.10 Poznatky ze zvířecích modelů
Doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

 

11.15 - 11.35 Pregestačně přítomný diabetes u matky
MUDr. Dagmar Bartášková, Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

 

11.40 - 12.00 Gestační diabetes mellitus
MUDr. Kateřina Andělová, Diabetologické centrum 3. LF UK, ÚPMD

 

12.00 - 13.00 Oběd

 

Předsedající: Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., as. MUDr. Ivana Špálová

 

13.00 - 13.15 Tyreopatie a diabetes v těhotenství
Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

13.20- 13.35 Obezita a diabetes v graviditě
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., Diabetologické centrum, 3. interní klinika a Gyn. - por. klinika 1. LF UK a VFN

 

13.40 - 13.55 Pohled perinatologa na problematiku diabetické matky
As. MUDr. Ivana Špálová, Gyn. - por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

14.00 - 14.10 Neonatologická problematika
MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd., Gyn.- por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

14.15- 14.35 Coffee Break

 

Předsedající: doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., MUDr. Miloš Černý

 

14.35 - 14.50 Kontinuální monitorování glykémie v těhotenství u matky a následně u jejího dítěte
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

 

14.55 - 15.05 Další pediatrické sledování těchto dětí
MUDr. Kryštof Chaloupek, Novorozenecké odd., Gyn.- por. klinika 2. LF UK a FN Motol

 

15.10 - 15.20 Dítě diabetické matky - pohled psychologa
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

15.25 - 15.30 Závěr
prim. MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd., Gyn.- por. klinika 2. LF UK a FN Motol

Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce s počtem přidělených kreditů 6.
Akce je rovněž registrována u ČAS a ohodnocena 4 kredity.

 

Vzhledem k omezené kapacitě konference si dovolujeme zdvořile požádat o závazné potvrzení
Vaší účasti prostřednictvím registračního formuláře na
http://www.mv-consult.cz/seminare

 

Registrační poplatek ve výši 100,- Kč uhraďte nejpozději do 29. 2. 2016 na účet číslo
43-2756520267/0100, VS : 280416 (u platby, do zprávy pro příjemce, je nutné uvést jméno účastníka).
Více informací, včetně abstrakt k přednáškám naleznete na www.mv-consult.cz

 
 
 

18

let s Vámi

 

Všeobecné informace a přihlášku naleznete na odkaze níže:

https://www.cgps.cz/uz/

Registrace sobota 19. 10. 2019, 8.00-11.00 hod.
Ubytování Hotel Floret viz přihláška

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.