Odkazy

Poslední aktualizace: 20.9.2002 Odkazy jsou členěny do kategorií. Kliknutím na název kategorie v obsahu se dostanete na seznam WWW odkazů zařazených do kategorie, kterou jste vybrali.

Obsah:
Medicínské zdroje
Všeobecné informační a diskuzní servery
Odborné lékařské zdroje
Instituce
Zdravotní pojišťovny
Státní správa
Lékařské
Zdravotnické časopisy
Odborné
Všeobecné
Lékařské společnosti
Odborné
Profesní
Internetové vyhledavače a katalogy
České
Zahraniční
Různé


Medicínské zdroje

Všeobecné informační a diskuzní servery

Medical.cz
Medicína.cz
Mediclub
Lékaři v ČR

 

Odborné lékařské zdroje

Gynstart
AISLP
ProQuest
Medical Matrix
U.S National Library of Medicine
Národní lékařská knihovna
Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie
Medscape for woman
OB-GYN net

 

Instituce

Zdravotní pojišťovny

Bodník - On-line verze seznamu výkonů
Česká národní zdravotní pojišťovna - 222
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna - 205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207
Revírní bratrská pokladna - 213
Svaz zdravotních pojišťoven
Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
VZP - 111
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209
Zdravotní pojišťovna MV ČR - 211
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 217

 

Státní správa

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí
Státní zdravotní ústav
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)
Státní správa
ÚZIS

 

Lékařské

Ústav péče o matku a dítě
Masarykův onkologický ústav v Brně
IZIP
Specializační kurzy pořádané IPVZ
Seznam center asistované reprodukce
Seznam zdravotnických zařízení CR

 

Zdravotnické časopisy

Odborné

Acta Chirurgiae Plasticae
Anesteziologie a neodkladná péče
Časopis lékařů českých
Česká a slovenská farmacie
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Česká a slovenská oftalmologie
Česká a slovenská psychiatrie
Česká gynekologie
Česká radiologie
Česká revmatologie
Česká stomatologie Praktické zubní lékařství
České a slovenská gastroenterologie
Česko-slovenská dermatologie
Česko-slovenská pediatrie
Československá fyziologie
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Homeopatie - Časopis pro klasickou konstituční éčbu
Hygiena
Klinická biochemie a metabolismus
Lékař a technika
Otorinolaryngologie a foniatrie
Pracovní lékařství
Praktický lékař
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Rescue.cz
Rozhledy v chirurgii
Vnitřní lékařství

 

Všeobecné

Zdravotnické noviny
Webtempus

 

Lékařské společnosti

Odborné

Česká gynekologická a porodnická společnost
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
Společnost lékařské genetiky ČLS
Sekce fetální medicíny
Česká neonatologická společnost
Česká lékařská společnost JEP
European Cervical Cancer Association (ECCA)

 

Profesní

Česká lékařská komora
Lékařský odborový klub (LOK)
Sdružení smluvních lékařů
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

 

Internetové vyhledavače a katalogy

České

Seznam
Alenka
Atlas
Centrum
Quick
RedBox

 

Zahraniční

AltaVista
Google
HotBot (Lycos)
Yahoo

 

Různé

Telefonní seznam ČR
Česko - moravský slovník
IDOS universal - Jízdní řády autobus
Zdroj shareware a freeware pro wokna
Databáze benzinových čerpadel
Jak na policajty
Neviditelný pes - internetový denník
Pinknet
Radary - varování
Formuláře pro skoro všechno
Vzory smluv a právní informace
Mapy na internetu
Obchod pro gynekology

 

 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.