XXXVII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG

 

XXXVII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG ČR
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU BAYER-SCHERING-PHARMA
PARKHOTEL PLZEŇ, 27. - 29. 4. 2009

Druhý letošní doškolovací seminář měl jedno specifikum oproti ostatním víkendovým akcím: na rozdíl od předchozích seminářů, pořádaných ve spolupráci s firmou Bayer-Schering-Pharma na různých místech Česka, jsme se po roce vrátili do Západních Čech.

Tradičně před sobotní odborný program předsunujeme v pátek v podvečer odborné sympozium jiné firmy, jehož odborná náplň a následný doprovodný společenský program zatraktivní celou víkendovou akci a je zajímavým doplňkem pro domácí i pro ty, kteří na seminář přijedou z větší dálky v předstihu. Tentokrát šlo o sympozium pořádané ve spolupráci SSG ČR a firmy MSD na témata novinky v HPV vakcinaci a pohled na imunologii vakcinace proti HPV - kolegů Štěpána a Petráše. Příjemné pro mě, přednášející i pořádající firmu, byla dobrá účast posluchačů a kvalitní diskuze. Věřím, že spokojeni byli i posluchači.

V sobotu proběhl tradiční maraton odborných přednášek. Příjemné na výběru přednášek i přednášejících bylo, že se nedrželi jen témat, která korespondují s portfoliem léků firmy na trhu, ale obohatila nás např. pohledem kolegy Kepáka na tristní problematiku dopravních úrazů u těhotných. Portfolio tradičních endokrinologicky a antikoncepčně zaměřených přednášek kolegů Křepelky a Fanty doplnilo skvělé sdělení doc. Dulíčka zabývající se problematikou venózního trombembolismu při orální kontracepci. Velmi zajímavé pro mě jako gynekologa bylo vyslechnout pohled psychiatra as. Hermana na PMS a PMDD. Po tradičním a kvalitním ultrazvukovém bloku, tentokrát s přednášejícími dr. Břešťákem a Horniakem odborný program zakončil epidemiolog dr. Smetana s pohledem na obecné principy vakcinace. Tradiční sobotní společenský večer doplnila skupina Desperados.

Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí zazněly informace o definitivním ustanovení samostatného segmentu pro ambulantní gynekologii v rámci dohodovacího řízení o cenách. Znamená to jednak završení více jak 11-ti letého úsilí zejména předsedy Sdružení Vladimíra Dvořáka, který za to sklidil potlesk na otevřené scéně, rovněž také posílení postavení Sdružení ve vyjednávání o cenách na rok 2010. Další informace zazněly o novinkách ve financování našich praxí 2009, o bonifikacích a dalších benefitech, jichž se nám podařilo pro gynekology na letošní rok vyjednat. Vize pro letošní rok je aktuálně optimistická, bohužel s nastupující hospodářskou recesí nebo krizí s nejistým výhledem do příštího období. Přítomní členové Sdružení byli informováni i o problematice probíhajících voleb do výboru ČGPS a plánovaných volbách do výboru ultrazvukové sekce s konsekvencemi na úhrady ultrazvukových kódů atd.

O jednotlivých jednáních jste velmi podrobně informováni na dalších stranách Zpravodaje a aktuálněji na webu SSG ČR. Ti z Vás, kteří dodali na sekretariát Sdružení své emailové adresy jsou navíc o aktuálních věcech velmi snadno a v reálném čase informováni prostřednictvím e-mailu, což se již mnohokrát osvědčilo. Na tomto místě tedy znovu apeluji na to, aby si každý člen ověřil, zda má nahlášenu aktuální e-mailovou adresu, komunikace s Vámi je tak velmi usnadněna, zrychlena. Ujišťuji Vás, že ani výbor SSG ČR ani G-Agency, jakožto organizační agentura, se nechystají tyto adresy jakkoliv zneužít, ale že budou použity jen k aktuálním informacím o dění v našem zdravotnictví, můžeme Vám takto připomínat například blížící se data pro přihlášky na naše akce apod.

Těším se s Vámi na shledanou v Brně, ať již na odborném programu nebo na Valném shromáždění SSG ČR v pátek odpoledne. Věřím, že galavečer v sobotu nezklame ty, kteří se jej zúčastní, v hlavním sále hotelu Voroněž budou účinkovat mimo jiné Věra Špinarová, All-X a Ondřej Ruml.


Aleš Skřivánek

 

 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.