Zdravotní pojišťovna Média

Dovolujeme si pro zajímavost uveřejnit odpovědi Mgr. Jana Uhra na stále četnější dotazy lékařů (zpracovávané pro účely SPL ČR).


Poskytování zdravotní péče na náklady zdravotní pojišťovny Média na základě veřejného příslibu.


Zdravotní pojišťovna Média zveřejnila dne 12.3.2009 veřejný příslib, kterým deklaruje svůj závazek uhradit zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům zdravotnickým zařízením v odbornosti 001 a 002 (obdobné přísliby byly zveřejněny i pro jiné odbornosti). Příslib je časově omezen do 31.12.2009.


Pojišťovna prohlašuje, že uhradí na základě vyúčtování provedeného zdravotnickým zařízením zdravotní péči poskytnutou jejím pojištěncům.


Pokud se tedy zdravotnické zařízení rozhodne tento veřejný příslib využít, projeví tento zájem vyúčtováním zdravotní péče pojišťovně. Tento úkon neznamená vznik smluvního vztahu. Protože zákon č.48/1997 Sb., s pojmem veřejného příslibu nikterak nepracuje a vždy je uváděn pouze smluvní vztah mezi pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, lze doporučit, aby tento institut byl zdravotnickými zařízeními využíván velmi zdrženlivě (pouze po určitou přechodnou dobu, než dojde k uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče).


Zdravotnické zařízení by mělo v první řadě rozhodnout o tom, zda má zájem se zdravotní pojišťovnou Média spolupracovat či nikoli. Pokud tento zájem má, mělo by bez zbytečného odkladu učinit veškeré kroky k uzavření smlouvy (případně využít na dobu do uzavření smlouvy institut veřejného příslibu).


Pokud zdravotnické zařízení zájem o spolupráci se ZP Média v současné době nemá, nebude uzavírat smlouvu, ani využívat veřejný příslib a k pojištěncům pojišťovny bude přistupovat jako k pojištěncům nesmluvní zdravotní pojišťovny – tj. bude poskytovat zdravotní péči za přímou úhradu pacientem (stejně tak u předpisu léčivých přípravků), s výjimkou péče nutné a neodkladné (tedy akutní) – ta je dle zákona hrazena pojišťovnou vždy i bez existence smlouvy.


Zdravotnické zařízení není v žádném případě povinno uzavřít s danou pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče, rovněž není povinno využít možnost úhrady prostřednictvím veřejného příslibu.


Zavazuje mne nějakým způsobem skutečnost, že jsem na žádost pojišťovny udal číslo svého účtu?


Tato skutečnost Vás nezavazuje k ničemu. Neznamená rozhodně uzavření smluvního vztahu a neznamená ani akceptování nabídky veřejného příslibu – ten lze akceptovat pouze tím způsobem, že vyúčtujete pojišťovně zdravotní péči poskytnutou jejím pojištěncům.


Jsem uveden na internetových stránkách ZP Média v Seznamu poskytovatelů zdravotní péče, kteří potvrdili zájem spolupracovat se Zdravotní pojišťovnou MÉDIA na základě veřejného příslibu nebo již podepsali smlouvu. Přitom v žádném vztahu k ZP Média nejsem ani jsem nepotvrdil zájem s touto pojišťovnou spolupracovat. Jak mám postupovat?


V první řadě se obraťte na ZP Média se žádostí o odstranění Vašich údajů z předmětného seznamu. Doporučuji obrátit se přímo na ředitele úseku zdravotní péče ZP Média MUDr. Pavla Kubíčka a to mailem na adresu: Pavel.Kubicek@mediazp.cz


Tyto případy údajně eviduje u svých členů SPL. Pokud budete mít podobné zkušenosti, oznamte to e-mailem či písemně na sekretariát SSG ČR.

 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.