Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2009

8. 12. 2009 Praha – jednání o úhradové vyhlášce pro rok 2010
Za SSG ČR byl přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR byl v ranních hodinách kontaktován MZ ČR, aby tentýž den odpoledne dorazil do Prahy jednat o úhradové vyhlášce. Zástupci MZ ČR předložili materiál, který již vyhovoval našim požadavkům a garantuje se všemi zdravotním pojišťovnami úhrady péče včetně bonifikací, které mají konkrétní zdravotnická zařízení v dodatcích pro rok 2009. Po krátké diskusi obě strany text schválily jako akceptovatelný a držící se dosažené dohody v Dohodovacím řízení.

 

1. 12. 2009 Praha MZ ČR – jednání s I. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR byl přítomen V. Dvořák

Předmětem diskuse byl zejména návrh úhradové vyhlášky pro rok 2010. V návrhu chyběla pasáž, týkající se garance bonifikací. Tuto doporučil odstranit legislativní odbor MZ ČR. Zástupce SSG deklaroval, že text v této podobě je pro naši organizaci nepřijatelný a žádal jeho opravu. Představitel MZ ČR sdělil, že vyvine maximální snahu, aby byla finální podoba vyhlášky pro nás přijatelná.

 

27.11.2009 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Jednání se zúčastnil Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví a tématem byly připomínky k návrhu Úhradové vyhlášky MZ ČR pro rok 2010. Ministerstvo zdravotnictví dříve deklarovalo, že do uzavřených dohod v rámci Dohodovacího řízení nebude vstupovat. V návrhu úhradové vyhlášky je ale dohoda našeho segmentu pozměněna a chybí v ní věta, která garantuje současný systém bonifikací, které má dané zdravotnické zařízení nasmlouvány s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Důvodem je údajně nesouhlas legislativního odboru MZ ČR s touto pasáží dohody. Výbor SSG ČR s prováděním jakýchkoli změn v dohodě nesouhlasí a toto stanovisko bude prezentovat směrem k MZ ČR i dalším subjektům.

 

23.11.2009 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Probíraly se výsledky kontrol screeningových laboratoří, několik nesplnilo podmínky a byly ze screeningu vyřazeny nebo samy deklarovaly, že ukončí svoji činnost. Ty, které splnily, dostaly prodloužení akreditace o dva roky.

 

10.11.2009 Praha VZP – jednání o úhradách pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Vzhledem k tomu, že se náš segment v rámci Dohodovacího řízení dohodnul, nachystali zástupci VZP dodatek, který je prakticky shodný s tím, který máme pro rok 2008. Jsou zachovány všechny bonifikace a jednotlivá zařízení mají možnost jednat o balíčkových cenách pro výkony jednodenní chirurgie. Na navýšení úhrad neposkytla správní rada pojišťovně prakticky žádný prostor.

 

3.11.2009 Praha ČLK – jednání představitelů ČLK a odborných společností
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Prezident ČLK pozval předsedy odborných společností a představil jim svoji vizi další spolupráce komory a společností. Nejvíce prostoru věnoval návrhu, aby organizace a garance postgraduálního vzdělávání včetně atestačních zkoušek přešla ze státu do kompetence České lékařské komory. Návrh odůvodňoval velice obsáhle, nicméně dosti obecně. Jediná konkrétní informace, která na setkání zazněla, byla ta, že ČLK počítá s tím, že by jí MZ ČR předalo finanční prostředky, které nyní postgraduální vzdělávání spotřebovává.

 

13.10.2009 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Tématem byly úhrady 2009 a 2010 – vývoj úhrad a jednání o úhradách na příští rok. Dále byla projednávána problematika navýšení platů sester. Medializace této záležitosti působí personální problémy, které zdravotnická zařízení nemohou uspokojivě řešit, protože zatím skoro žádné finanční prostředky od zdravotních pojišťoven neobdržela. MUDr. Jojko zformuluje dopis ministryni zdravotnictví s žádostí o vysvětlení situace, případně pomoc při jejím řešení. Dalším tématem byly sesterské kódy. Zde se členové Koalice dohodli na 2 základních bodech:

  1. všechny sesterské edukační výkony bude indikovat lékař,
  2. případné zavedení sesterských kódů nejspíše nebude mít vliv na výši bodového ohodnocení ostatních kódů v Seznamu výkonů.

 

30.9.2009 Praha VZP – jednání Komise pro metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Jednání se zabývalo problematikou Centrálního úložiště receptů (CÚR). V současné době nemohou ZP provádět kontrolu elektronických receptů uložených v CÚR. Na CÚR je napojeno již více jak 50% lékáren. Tento právní stav zatím nebyl vyřešen. Problémem je zákon na ochranu osobních údajů, což by mělo být snad legislativně řešeno změnou zákona. Není vyloučeno, že elektronické recepty nebudou zatím zdravotní pojišťovny proplácet. Změnu zákona může navrhnout jenom ministerstvo, které písemně přislíbilo, že bude tato změna iniciována, neví se však kdy. Nebo se vymyslí jiné, obchvatové řešení. Zatím toto jiné řešení KPM hledá celý jeden rok.

Byla předvedena poslední verze nového receptu, kde se bude v případě zvýšené úhrady vypisovat kolonka Dg, což je zde písemně upozorněno.

Byl schválen nový formulář pro Vyúčtování cest lékaře, který se ale netýká našeho segmentu. Jednání dále projednávalo a diskutovalo:

V diskusi byl nadnesen problém zdravotní pojišťovny Media a její praktiky k získávání klientů. Přítomná ing. Jenšovská z MZ ČR prohlásila, že jsou připraveny legislativní kroky, které by těmto praktikám v budoucnu měly zabránit.

 

17. 9. 2009 Praha MZ ČR - závěrečné jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výší úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen J. Nový

K dohodám došlo pouze ve 3 segmentech – stomatologie, dopravní služba a LSPP a ambulantní gynekologie, v segmentu ambulantních specialistů k parciální dohodě klinických psychologů a dialýzy, celkově se segment nedohodl stejně jako všechny ostatní. Celkovým výsledkem dohodovacího řízení je tedy nedohoda. Dohoda v našem segmentu znamenala přijetí kompromisního návrhu zdravotních pojišťoven a SSG ČR, který znamená prakticky stejnou úhradu jako letos, není výrazně výhodný, neznamená nárůst, ale za současné politické a ekonomické situace je racionální. Podobně argumentovali i ostatní, kteří se dohodli. Žádná z dohod nebyla ostatními segmenty rozporována. Dr. Ambrožová z analytické komise informovala, že poprvé v historii se v meziročním srovnání snížil za 1. pololetí výběr pojistného, procentuálně je to nevýznamné, absolutní číslo činí 50 milionů korun, celou zprávu z komise obdržíme v elektronické podobě. Ing. Kothera požádal, aby součástí zprávy byl i výhled vývoje pro rok 2011, protože dle analýzy SZP dojde k propadu financí už ve 2. polovině roku 2010.

Dále byli přítomní zástupci informováni MZ ČR, že došlo ke sloučení odborů a dr. Kaplan byl propuštěn pro nadbytečnost, vedoucím odboru je ing. Jenšovská. Ředitel ČNZP MUDr. Bek se rozloučil, protože došlo ke sloučení pojišťoven, nadále zůstane zachován pro novou Českou národní průmyslovou pojišťovnu kód ZP Hutnické. Novým předsedajícím dohodovacího řízení pro rok 2011 byla zvolena VZP. Termín předání výsledků dohodovacího řízení byl určen do 25. 9. 2009.

 

15. 9. 2009 Praha MZ ČR – Zasedání redakční rady – vzdělávací programy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o vzdělávacích programech několika oborů včetně oboru gynekologie a porodnictví. Ve vzdělávacím programu jsou již zařazeny tři měsíce pobytu školence na akreditované ambulanci. K programu měli zásadní připomínky zástupci menších lůžkových zařízení, kteří kritizovali stratifikaci lůžkových zařízení do tří stupňů a z toho plynoucí obtíže pro pracoviště I. typu. Je pravděpodobné, že program bude ze strany těchto pracovišť ještě na půdě MZ ČR rozporován.

 

8.9.2009 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přítomní se informovali o výsledcích Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2010.

Kromě našeho segmentu došlo k dohodě také u stomatologů, ostatní segmenty z Koalice se s pojišťovnami nedohodly. Jednalo se také o problematice „sesterských kódů“. Jde o návrh, aby v seznamu zdravotních výkonů byly kódy, které by vykazovaly zdravotní sestry. Umožnil by se tím vznik sítě ambulantních zdravotnických zařízení, která by neprovozovali lékaři. Přítomní návrh odmítli s tím, že pro zdravotní stav populace by nepřinesl žádná pozitiva a znamenal by značnou ekonomickou zátěž systému veřejného zdravotního pojištění.

Jednání se konalo krátce před hlasováním poslanecké sněmovny o zrušení či dalších úpravách regulačních poplatků. Koalice v tiskovém prohlášení vyjádřila nesouhlas s touto nebezpečnou populistickou iniciativou (uveřejňujeme).

 

2.9.2009 Ústí nad Labem Krajský úřad Ústeckého kraje – výběrové řízení v oboru gynekologie a porodnictví pro území okresu Teplice a Louny
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Náš zástupce se účastnil výběrového řízení na Krajském úřadě Ústeckého kraje v oboru gynekologie a porodnictví. Jednalo se o převod praxí z fyzické osoby na s.r.o. Pozvaný zástupce ČLK se ale bohužel nedostavil. Aktivní účast zástupců SSG ČR na výběrových řízeních a jednáních na Krajském úřadě Ústeckého kraje bere tento úřad velmi vážně.

 

2.9.2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o reakreditaci cytologických laboratoří – proběhnou kontroly mnohých z nich do konce tohoto roku. Tématem byl i sběr dat ze screeningu a jejich využití.

 

1.9.2009 Praha ČNZP – závěrečné kolo Dohodovacího řízení o úhradách péče ambulantním gynekologům pro rok 2010
Za SSG ČR přítomni V.Dvořák, A.Stará, A.Skřivánek

Do 2.9.2009 musely všechny skupiny sdělit, zda došlo k dohodě se zdravotnímu pojišťovnami, nebo zda výsledkem jednání byla nedohoda. O jednáních jsme průběžně informovali na našich stránkách. Lze stručně shrnout:

 

25. 8. 2009 Praha ČNZP – 2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách péče ambulantním gynekologům pro rok 2010
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek

Návrh Svazu zdravotních pojišťoven byl zcela nepřijatelný, zaručoval v nejlepším případě 95 % letošní úhrady. Regulace za preskripci a vyžádanou péči byly téměř stejně drastické jako vyhláška exministra Ratha.

VZP předložila návrh, který by měl garantovat 100% úhrady na URČ roku 2009. Naše připomínky:

SSG ČR předložilo vlastní návrh, který vycházel z letošního modelu a garantoval nárůst úhrady. Zúčastnění se shodli na dalším setkání 1.9., na kterém se pokusí o vytvoření kompromisu mezi návrhem VZP a SSG ČR.

 

21.8.2009 Praha ZP MV ČR – jednání zástupci ZP 211
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR obdržel na jednání návrh na úhradu zdravotní péče pro rok 2010 pro naši odbornost od Svazu zdravotní pojišťoven. Tento má být předložen na Dohodovacím řízení 25.8.2009. Navržený úhradový model je zcela nepřijatelný, např. z těchto důvodů:

Náš zástupce deklaroval, že pokud se návrh radikálně nezmění, je dohoda na Dohodovacím řízení v našem segmentu nemožná.

 

18.8.2009 Praha – jednání s představitelem ČNZP Dr. P. Frňkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o spolupráci SSG ČR a nově vzniklé zdravotní pojišťovny vzniklé sloučením HZP, ZP Agel a ČNZP. ČNZP byla vždy směrem k našemu sdružení vstřícná, její zástupce vyjádřil přesvědčení, že tomu tak bude i u nově vzniklého subjektu. Hovořilo se i o perspektivě úhrad naší odbornosti, kde je dosažení dohody nejen v našem segmentu obtížně představitelné.

 

18.8.2009 Praha – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další krok ke sbližování stanovisek k perspektivě úhrad primární péče. Jednání se opět účastnili také předseda SPL V. Šmatlák a SPLD P. Neugebauer. Vzhledem k nejisté současné ekonomické situaci a blížícím se předčasným parlamentním volbám je jakákoli konkrétní dohoda nyní nemožná, nicméně jednání považujeme za velmi důležité do budoucna.

 

11.8.2009 Praha – jednání na ústředí VZP
Za SSG ČR přítomni V.Dvořák, A.Skřivánek

Jednalo se o výkonech jednodenní chirurgie. VZP má snahu realizovat co možná nejvíce výkonů v režimu jednodenní péče, některé z nich je možno provádět i na zákrokovém sálku. Ve spolupráci s odbornými společnostmi a profesními sdruženími tvoří seznam výkonů pro jednodenní chirurgii vhodných. Některé z nich bude patrně prostřednictvím balíčkových cen dělat atraktivnější pro lůžková i ambulantní zařízení. Výsledkem by měla být úspora nákladů za hospitalizaci a větší komfort pacientek. Hovořilo se i o perspektivě úhrad péče v roce 2010. VZP v principu souhlasí s naším návrhem na zachování letošního modelu odměňování naší odbornosti, vzhledem k ekonomické situaci ale nevidí prostor pro navýšení úhrady na RČ oproti roku 2009. Tématem byla i diagnostika a léčba postmenopauzální osteoporózy v gynekologických ordinacích, která má podporu profesního sdružení i odborné společnosti.

 

4. 8. 2009 Praha MZ ČR – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání se účastnili rovněž předseda SPL V. Šmatlák a předseda SPLD P. Neugebauer. Hlavním tématem byla situace v úhradách primární péče. Zástupci lékařů primární péče konstatovali zlepšení situace v posledních dvou letech. Nicméně situace ještě zdaleka není optimální a všichni zainteresovaní by měli vyvinout maximální snahu o nárůst úhrad pro tuto skupinu poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že výsledkem Dohodovacího řízení může být prakticky ve všech segmentech nedohoda, mohlo by o úhradách rozhodovat MZ ČR. Formulovat jakoukoli konkrétní dohodu bylo pro všechny zúčastněné předčasné. Přínosné ale bylo předložení stanovisek, která byla prakticky ve shodě. Jednání budou pokračovat.

 

28. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Další jednání o koncepci a perspektivě úhrad našeho segmentu a roli primární péče nyní a v budoucnu. Pesimistické prognózy příjmů zdravotních pojišťoven nám nedávají příznivou pozici při jednáních s plátci péče. Navíc dohody při Dohodovacím řízení je v segmentu dosaženo pouze v případě, že souhlasí všechny zdravotní pojišťovny. Návrat k úhradě, jakou stanoví současná vyhláška, by byl pro naprostou většinu gynekologů velmi nevýhodný. Představitel MZ ČR deklaroval podporu ministerstva v dohodě na úhradách, jak jsou nastaveny dnes. Přislíbil rovněž pomoc při chodu screeningu karcinomu děložního hrdla.

 

24. 7. 2009 Praha Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – Seminář na téma: Problematika rakoviny děložního čípku
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Na semináři hovořili představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR – ministryně D. Jurásková a 1. náměstek M. Šnajdr. Oba deklarovali, že screening karcinomu děložního hrdla je jednou z priorit ministerstva. Oba hovořili rovněž o očkování proti HPV a diskusi kolem případné úhrady vakcinace z veřejných prostředků. Na stejné téma hovořila i Madeleine Albrightová, která úhradu očkování velmi podporuje. Zástupce gynekologů v přednášce zdůraznil, že screening je pro nás v současnosti prioritou. Pokud zdravotní pojišťovny deklarují, že vzhledem k nedostatku financí nebudou ani obesílat ženy, které se screeningu neúčastní, je debata o úhradě vakcinace předčasná. O očkování hovořili ještě zástupci dětských lékařů a vakcinologů H. Cabrnochová a R. Prymula.

 

14. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání s náměstkyní M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náměstkyně sdělila, že do nového znění vyhlášky o obsahu preventivních prohlídek byly zakomponovány naše připomínky (vypuštění vyšetření per rektum, paušálního palpačního vyšetření prsů apod.). Pokud tento příslib bude realizován, značně se zvýší právní bezpečí poskytovatelů péče odbornosti 603. Rovněž se jednalo o systému postgraduálního vzdělávání a akreditační komisi pro náš obor. Tématem byly rovněž snahy porodních asistentek o vytvoření paralelní struktury poskytovatelů péče o gravidní, rodičky a šestinedělky. Jejich péče by ale zjevně postrádala komplexnost, kterou v našem systému zdravotnictví zatím umějí garantovat pouze lékaři odbornosti 603.

 

14. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další ze série jednání o perspektivě úhrad a spolupráci s MZ ČR. I když jsou představitelé současného MZ ČR k naší organizaci velice vstřícní, nedošlo zatím k posunu oproti předchozím diskusím. Nárůst úhrad v roce 2010 oproti letošku je patrně pro všechny segmenty bez výjimky nereálný. Je zde určitá možnost individuálního jednání se zdravotními pojišťovnami a realokace současných prostředků.

 

9. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání Koalice soukromých lékařů s ministryní zdravotníků ČR D. Juráskovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o perspektivách úhrad zdravotní péče pro rok 2010 a léta následující. Přítomní konstatovali, že pro financování péče alespoň ve stávající úrovni je nutné ponechání regulačních poplatků alespoň ve stávajícím rozsahu a výši. Zástupci ministerstva seznámili představitele KSL s dalšími plánovanými kroky k finanční stabilizaci systému zdravotnictví. Prakticky se všemi lze souhlasit, nicméně i při jejích realizaci je celkový nárůst úhrad vzhledem k propadu příjmů zdravotních pojišťoven nereálný. Koalice opakovaně doporučila postupný přesun prostředků z některých oblasti lůžkové péče do péče ambulantní v souladu s celosvětovým trendem. Předseda SSG ČR upozornil na zvýšený tlak porodních asistentek na vznik sítě vlastních zdravotnických zařízení se smlouvami se zdravotními pojišťovnami (řádově stovky ZZ). Odborná společnost i profesní sdružení k tomu nevidí medicínský důvod a upozorňují na značný nárůst výdajů ZP, který by to přineslo. Zdá se, že MZ ČR sdílí naše stanovisko.

 

17. 6. 2009 Praha VZP – jednání Komise pro Metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Prvním a pro ambulantní gynekology nejdůležitějším byl první bod jednání, kdy byli ambulantní gynekologové uznáni jako samostatný člen této komise s právoplatným samostatným hlasem.

Další body jednání byly již plně pracovní. Jednalo se o metodice a formě nových receptů, doplnila se metodika pro výpis z receptu. Od 1. 7. 2009 by měly platit nové Příkazy ke zdravotnímu transportu, kde již bude umožněno odvézt pacienta i do jiného zdravotnického zařízení, než do nejbližšího, jak tomu bylo doposud – ovšem za úhradu. Dále byly probrány formuláře Vyúčtování cest lékaře, Návrh na lázně a jejich datové rozhraní. V závěru jednání byli členové komise upozorněni na zcela aktuální zprávu o spolupráci SÚKLu a Svazu pacientů ČR.

 

10.6.2009 Praha – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví ČR M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Informativní jednání o perspektivách úhrad zdravotní péče v roce 2010. Náměstek sdělil, že dosavadní data svědčí o ještě větším výpadku financí v systému veřejného zdravotního pojištění než se předpokládalo. MZ ČR chystá další kroky, které by měly zajistit dostatek prostředků k úhradám zdravotní péče. Případné zrušení regulačních poplatků by navodilo situaci, která by nutně vedla k ohrožení fungování celého systému a samozřejmě i k ohrožení plynulých příjmů zdravotnických zařízení.

 

9.6.2009 Praha ústředí ČNZP – první jednání Dohodovacího řízení o úhradách péče ambulantním gynekologům v roce 2010
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, A. Stará

Historicky první jednání zástupců všech zdravotních pojišťoven a našeho sdružení, které má v nově vzniklém segmentu naprostou dominanci. Naši zástupci doporučili pokračovat ve způsobu úhrady, který máme v letošním roce, se zachováním bonifikací. Doporučili možnost balíčkových cen např. za péči o gravidní. Rovněž žádali o navýšení úhrady na RČ a rok (INU 1,06). Zástupci pojišťoven deklarovali, že vzhledem k očekávanému propadu jejich příjmů budou mít patrně správními radami uloženo požadovat nulové navýšení úhrad všem segmentům. Představitelé SSG ČR zdůrazňovali význam primární péče, která by měla neustále posilovat. I přes vstřícnost pojišťoven a dlouhodobě korektní vztahy budou vzhledem k současné ekonomické i politické situaci letošní jednání velice složitá.

 

3. 6. 2009 Praha – jednání s 1. náměstkem MZ ČR M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání o perspektivách spolupráce ministerstva a naší organizace. Tématem byly i vyhlídky screeningových programů a pomoc MZ ČR při osvětě cílových skupin populace. Jednání bylo ze strany přestavitele ministerstva tradičně velice vstřícné a konstruktivní.

 

2. 6. 2009 Praha – jednání s firmou Orion diagnostica
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda organizace jednal s představiteli firmy o zapojení gynekologů do screeningu kolorektálního karcinomu. Vyzval firmu ke spolupráci v edukaci pacientek i lékařů a k pomoci naší odbornosti při startu účasti na screeningu onemocnění, které má v ČR vysokou incidenci. Jednání budou pokračovat.

 

26. 5. 2009 Praha ČSK – jednání Koalice Soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednalo se zejména o změnách na Ministerstvu zdravotnictví ČR a protikrizových opatřeních ve zdravotnictví. Připravovalo se setkání s novou ministryní. Přítomní konstatovali, že zrušení regulačních poplatků v době krize by bylo nezodpovědným populismem a ohrožením finanční stability zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení. Diskutovalo se rovněž o kontrolách SÚKL, které působí často dojmem snahy o likvidaci zdravotnických zařízení. Přítomní prezentovali svá stanoviska k nové zdravotní pojišťovně Média. Ve vztahu k SSG ČR postupuje jmenovaná ZP standardně, naše organizace ponechá rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu na svých členech. K neuzavírání smluv vyzývat nebudeme.

 

20. 5. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Byla prezentována data plátců – zdravotních pojišťoven. Z těchto vyplynulo, že v poslední dekádě došlo k dramatickému poklesu destrukčních ošetření cervikálních lézí, což je velice příznivý trend. Také poprvé zazněla přesná informace o účasti žen ve screeningu, která je zatím v ČR pouze cca 40 % cílové populace za rok. Proběhly další audity laboratoří, některé budou patrně ze screeningu vyřazeny. Zástupkyně VZP předložila seznam gynekologů a lůžkových zařízení, kteří odesílají cytologické preparáty do laboratoří, které nemají oprávnění MZ ČR k účasti na screeningu. Tito budou patrně postupně oslovováni VZP s tím, že nepostupují lege artis. Jejich seznam v brzké době zveřejníme na našich www stránkách. Seznam akreditovaných laboratoří je patrně nejaktuálnější na www.cervix.cz.

 

19. 5. 2009 Praha VZP – jednání o úhradách péče pro odbornost 603 v roce 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Jednání bylo poznamenáno probíhající ekonomickou krizí, v jejím důsledku se příjmy zdravotních pojišťoven výrazně snížily. Negativní vliv bude mít i zrušení regulačních poplatků pro značnou část populace. Jejich plošné zrušení by bylo skutečnou katastrofou. Naši zástupci se snažili o udržení současného modelu financování se zachováním bonifikací a alespoň minimálním nárůstem úhrady na r.č. Jednalo se rovněž o případném zavedení agregovaného kódu preventivní prohlídky v našem oboru. Ze statistik VZP vyplývá, že se v roce 2008 oproti roku 2007 zvýšil počet preventivních prohlídek o 10 %, mírně rovněž narostl počet komplexních vyšetření a UZ vyšetření. Naopak dramaticky poklesl počet kontrolních vyšetření o cca 2/3. Tento pokles byl žádoucí a vzhledem k mechanismu úhrady nevedl k poklesu příjmů zdravotních zařízení.

 

28. 4. 2009 Praha Palác charitas – začátek dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Formální zahájení jednání o úhradách pro příští rok. Byli zapsáni koordinátoři jednotlivých skupin poskytovatelů. Za poskytovatele ambulantní gynekologické péče bude koordinátorem předseda SSG ČR. Vzhledem k problematické ekonomické situaci budou obtížná. Tento rok budeme poprvé jednat samostatně, ne jako součást skupiny poskytovatelů ambulantní specializované péče.

 

28. 4. 2009 Praha ČSK – Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o vládním návrhu balíčku protikrizových opatření pro zdravotnictví a kompenzaci zrušených regulačních poplatků. Postižení nejsou pouze dětští lékaři, ale všichni, kteří se starají o pojištěnce mladší 18 let. SSG ČR o kompenzace žádalo, z MZ ČR zatím přišla neuspokojivá odpověď.

Koalice vyjádřila nesouhlas se selektivním navýšením platů sester v části lůžkových zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Funkci mluvčího Koalice převzal na půl roku od J. Jelínka (SPL) Z. Jojko (SAS).

 

15. 4. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o auditech center pro mamární screening, většina z nich splňovala podmínky a obdržela reakreditaci.

Diskutován byl rovněž nový věstník, který se má problematice věnovat. M.j. v něm bude zrušena horní věková hranice screeningové mamografie.

 

31. 3. 2009 Praha ČNZP – jednání se zástupci ČNZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o elektronickém tržišti zdravotní péče. Jde o projekt, v rámci něhož by zdravotní pojišťovny dávaly své požadavky na nákup zdravotních služeb na příslušný portál, stejně tak by nabídku svých služeb tamtéž umísťovala zdravotní zařízení. Kontrakt by se pak mohl uzavřít elektronicky. Náš zástupce konstatoval, že jde o zajímavou a progresivní ideu, nicméně ještě máme nedostatek informací a praktických zkušeností na to, aby bylo možné projekt podpořit.

 

31. 3. 2009 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Přítomní se shodli na odsouzení návrhu generické preskripce a centrálního úložiště receptů. Diskutovalo se i o důsledcích zrušení regulačních poplatků pro osoby mladší osmnácti let. Ekonomické ztráty neutrpí jen dětští lékaři, ale i ostatní odbornosti včetně naší. Jednalo se i o současné podobě tiskopisů pro vystavení pracovní neschopnosti, které představují pro lékaře výrazné zhoršení oproti těm předchozím. MPSV údajně plánuje další změnu, která by měla zohlednit námitky lékařské veřejnosti. Připravovaná zdravotnická legislativa byla Koalicí opakovaně připomínkována, vzhledem k současné politické situaci je ale přijetí těchto zákonů velmi nepravděpodobné.

 

26. 3. 2009 Praha MZ ČR – jednání o změnách jednacího řádu Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Několikahodinové jednání, během něhož se připomínkovaly jednotlivé kapitoly jednacího řádu. Pro naši odbornost šlo o finále několikaleté snahy o vytvoření samostatného segmentu. Předseda SSG ČR v diskusi opakovaně zdůvodňoval náš požadavek. Nový jednací řád, který schválili zástupci poskytovatelů i zdravotních pojišťoven, již obsahuje zcela samostatnou „skupinu poskytovatelů ambulantní gynekologické péče“. O úhradách péče pro rok 2010 již budeme vyjednávat samostatně, bez ostatních ambulantních specialistů.

 

13. 3. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hodnotil se začátek datového auditu screeningu. Je připravena celostátní průvodka cervikovaginální cytologie, laboratoře ji začnou užívat během několika měsíců. První výstupy auditu budou již v tomto pololetí. Proběhly kontroly dalších laboratoří, některé nesplnily požadovaná kritéria a byly ze screeningu vyřazeny. Zástupci zdravotních pojišťoven sdělili, že někteří gynekologové stále odesílají preparáty do neakreditovaných laboratoří. Budou patrně nejprve upozornění na skutečnost, že postupují non lege artis. Pokračováním v této činnosti by se vystavili sankcím ze strany ZP i MZ ČR. Náš zástupce informoval představitele MZ ČR, že některé pojišťovny nehodlají postupovat v souladu s příslušným Věstníkem MZ ČR a nebudou patrně obesílat ženy, které nebyly 2 roky preventivně vyšetřeny u gynekologa. MZ ČR písemně vyzve tyto pojišťovny k dodržování doporučení odborných společností.

 

10. 3. 2009 Praha – jednání se zástupce České národní zdravotní pojišťovny
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o perspektivách úhrad odbornosti 603 v následujících létech. Obě strany se shodly na tom, že vytvoření samostatného segmentu ambulantní gynekologie bude přínosem nejen pro naši odbornost, ale i pro zdravotní pojišťovny. Stávající Seznam výkonů považujeme za nevyhovující, postupně máme snahu přejít na ceník se širším uplatněním „balíčkových cen“.

 

10. 3. 2009 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Pokračování v diskusi o dokončení vzniku samostatného segmentu ambulantní gynekologie. Po připravených jednáních bude svoláno jednání oficiální za přítomnosti zástupců poskytovatelů, zdravotních pojišťoven a MZ ČR. Představitel MZ ČR opakovaně deklaroval podporu ministerstva naší iniciativě. Zásadní námitky zatím nevznesl nikdo ze zúčastněných.

 

3. 3. 2009 Praha VZP – jednání o úhradách péče pro odbornost 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zúčastnění konstatovali, že pro rok 2009 bylo dosaženo přijatelného kompromisu a že vznik samostatného segmentu ambulantní gynekologie by jednání v budoucnu zjednodušil. Bylo rovněž dosaženo dohody o „balíčkových cenách“ některých zákroků, které lze provádět na zákrokových sálcích. Jednalo se rovněž o účasti gynekologů ve screeningu kolorektálního karcinomu a diagnostice a léčbě postmenopauzální osteoporózy.

 

1. – 13. 3. 2009 ZP Agel Olomouc a Ostrava - Dohoda o úhradách za zdravotní péči pro rok 2009
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Po několika kolovém jednání s bývalým lékařským ředitelem ZP AGEL MUDr. Filipem Horákem a stávajícím pověřeným ředitelem Ing. Bilíkem došlo k dohodě o úhradách za zdravotní péči pro rok 2009.

Proti stávajícím dodatkům, kdy ZP AGEL nabídla pouze znění ministerské vyhlášky, došlo k dohodě na hodnotě bohu 1,06 Kč a rovněž k přiznání bonifikací za prevence a nové pacientky. Tato shoda obou stran by měla být potvrzena do 14 dnů Správní radou ZP AGEL a jednoduchým dodatkem potvrzena se zpětnou platností k 1.1.2009.

 

11. 2. 2009 Praha Magistrát hl. m. – výběrové řízení firmy Medicon a.s.
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Náš zástupce se zúčastnil výběrového řízení firmy Medicon a.s na Magistrátu hl.m. Prahy. Jednalo se pouze o převod smluvních vztahů stávajících zdravotnických zařízení. Jednání bylo poměrně zdlouhavé, protože se jednalo o převod 23 medicínských odborností.

Protože se s firmou Medicon a.s. setkáme v budoucnosti určitě častěji, několik informací: viz www.mediconas.cz. Firma má mezinárodní finanční kapitál, má úzký vztah k Monackému knížectví, v oblasti farmacie spolupracuje s kanadskou farmaceutickou firmou Apotex. Vlastní mimo jiné polikliniky v Praze na Budějovické a na Zeleném pruhu, provozuje lékárny, léčebnu LDN. Bude významně investovat a předpokládám její expanzi i do oblasti gynekologie.

 

11. 2. 2009 Praha MZ ČR – přípravné jednání ke změně jednacího řádu dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Jednání proběhlo u ředitele odboru úhrad dr. Kaplana za přítomnosti náměstka ministra dr. Hroboně, přítomni byli rovněž zástupci pojišťoven, z poskytovatelů zástupci nemocnic a segmentu ambulantních specialistů – dr. Jojko. Na začátku se dr. Kaplan podivil, že se náš zástupce účastní, protože samostatný segment pro ambulantní gynekology je odsouhlasený, nikdo nemá námitky, nebude třeba obhajovat. To stvrdili ve svém vyjádření všichni, ale k mému úžasu ho odmítli zástupci nemocnic. Pak byla obšírnější diskuse o tom, koho ještě osamostatnit (ze segmentu nelékaře, dialýzu, od akutních lůžkových zařízení lůžka následné péče, zařazení ambulancí nemocnic, atd.).

Pak se naskytla formulace, že je možná parciální dohoda v segmentu o rozdílných úhradách.

Dr. Nový přednesl stanovisko, že celou dobu jako jedno z hlavních témat má SSG ČR vytvoření vlastního segmentu s obvyklou argumentací, další téma je, že nemocnice nemají mít žádné ambulance kromě příjmových a vysoce specializovaných a jestliže je mají a MZ je nehodlá zrušit (a to nehodlá), pak pro ně mají platit stejná pravidla, personální a věcné vybavení a regulace jako pro zařízení ambulantní mimo nemocnice.

MZ připraví zápis a návrh na změny v jednacím řádu a do dvou dnů jej pošle, poté chce ale do dvou dnů poslat připomínky.

Na závěr sdělila našemu zástupci Ing. Kunová, která zastupuje velké nemocnice, že proti segmentu ambulantních gynekologů nic nemá, když se to netýká nemocnic a vyčlenění porodnic jako segmentu.

 

5. 2. 2009 Praha MZ ČR – jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání svolala nová ministryně, hlavním tématem byly návrhy nových zdravotnických zákonů. Přítomní zástupci praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost, ambulantních specialistů, stomatologů, SSG ČR, nemocnic od soukromých po fakultní, zdravotnických a záchranných služeb a sester, deklarovali nutnost reformních kroků a potřebu nové legislativy. Jejich připomínky k návrhům jednotlivých zákonů byly spíše technické. V projevu se od zmíněných zástupců výrazně odlišoval prezident ČLK Kubek, který evidentně vyvíjel maximální snahu, aby k žádným podstatným změnám proti současnosti nedošlo. Přítomní rovněž odsoudili postup krajů – obcházení zákona a nevybírání regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních. Přítomní vyzvali dr. Kubka, aby tento postup jako představitel ČLK spolu s nimi důrazně odsoudil ve společné deklaraci. Ten sdělil, že se již obrátil na úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na to zástupce SSG odpověděl, že tento postup je spíše alibismem. Je málo pravděpodobné, že tento úřad nějak zasáhne, když jeho předseda radil krajům, jak při nevybírání mají postupovat. Nicméně později se prezident ČLK s výzvou na kraje obrátil. Lze předpokládat, že to bylo i na základě jednoznačného průběhu Rady poskytovatelů.

 

3. 2. 2009 Praha – jednání o návrhu vyhlášky o personálnim a věcném vybavení zdravotnických zařízení
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Proběhlo seznamovací jednání s návrhem vyhlášky o personálním a věcném vybavení zdravotnických zařízení - jedná se o prováděcí předpis k zákonu o zdravotních službách, který je t.č. projednáván v parlamentu. Byl přednesen návrh vyhlášky, který bude rozeslán k připomínkovému řízení odborným společnostem. Jde o minimální požadavky, které bude muset splňovat každé zdravotnické zařízeni. Nebyl prostor k připomínkám na místě. Ve vyhlášce je bohužel zařazeno pracoviště porodní asistentky poskytující vedení porodů.

 

29.1.2009 Praha OZP – jednání o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Zástupci ZP 207 akceptovali většinu návrhů našeho sdružení a vznikl návrh dodatku, který by měl představovat zlepšení současného stavu. Kromě stávajících bonifikací přináší i některé nové.

 

29.1.2009 Praha – jednání se zástupci ZP Škoda o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Návrh uvedené zdravotní pojišťovny obsahuje některá pozitiva, celkově je ale méně výhodný než návrhy většiny ostatních ZP. Přestavitelé ZP Škoda deklarovali, že v jejich regionu gynekologové nabídku přijmou pozitivně. Zástupci SSG ČR konstatovali, že o tom pochybují a že dodatek nemůže být předkládán jako odsouhlasený SSG ČR.

 

20. 1. 2009 Praha MZ ČR – jednání s 1. náměstkem ministra zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem byly další kroky při tvorbě samostatného segmentu ambulantní gynekologie pro Dohodovací řízení poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. V úhradové vyhlášce MZ ČR pro rok 2009 je již naše odbornost uvedena zcela samostatně jako zvláštní segment. Budeme patrně jediní, kterým pojišťovny budou nabízet jiný způsob úhrady, než je uveden ve vyhlášce a který dojednalo profesní sdružení. Pro formální dokončení dosavadní snahy a jistotu samostatného jednání do budoucna je nutno svolat dohodovací řízení k jednacímu řádu. Zástupce MZ ČR přislíbil podporu ministerstva této iniciativě.

 

13.1.2009 Praha ČNZP – jednání o úhradách zdravotní péče pro odbornost 603
v roce 2009 Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci České národní zdravotní pojišťovny již dříve předložili návrh financování péče o těhotné prostřednictvím balíčkové ceny. Tento model je zatím nejvelkorysejší z nabídek, které jsme od jednotlivých ZP obdrželi. Nevyskytla se prakticky žádná podstatná výhrada k naší koncepci úhrady a je pravděpodobné, že dodatek ke smlouvě od pojišťovny 222 bude pro naše členy přijatelný.

 

8. 1. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Byly předloženy výsledky kontrol jedenácti laboratoří, které žádaly o akreditaci nebo o její prodloužení. Většina z nich nesplňovala nastavená kritéria, v některých případech byly zjištěny alarmující nedostatky. Většina z těchto kontrolovaných laboratoří byla ze screeningu vyřazena nebo jim akreditace nebyla udělena. Seznam doručených laboratoří je průběžně aktualizován na webových stránkách MZ ČR. Probíral se rovněž datový audit screeningu, s jehož principy budou gynekologové průběžně seznamováni. Přinese zúžení spolupráce gynekologů a akreditovaných laboratoří.

 

6. 1. 2009 Praha ZP MV – jednání o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

ZP 211 přistoupila na náš model financování péče s ponecháním bonifikací. Vytvořila rovněž návrh balíčkových cen pro péči o gravidní. Tyto ceny v korunách by byly propláceny mimo stanovený limit na r.č. Diskuse se vedla o hodnotě bodu. Zástupci SSG ČR požadovali jako minimum 1,06 Kč. Dalším sporným bodem byla výše INU (index nárůstu úhrad). V naprosté většině bodů bylo dosaženo konsensu, ZP MV zavedla i další bonifikace (za ordinační dobu a ISO certifikaci). I když výsledkem bude kompromis a ne všechny požadavky z naší strany byly zohledněny, v porovnání s úhradovou vyhláškou pro naši odbornost se jeví dosažená dohoda jako výrazně výhodnější.

 

6. 1. 2009 Praha sídlo SPL – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

Jednalo se o diskriminaci skupiny poskytovatelů a pacientů ze strany vedení Středočeského kraje, kde selektované skupině zdravotnických zařízení umožnili nevybírat regulační poplatky. Stejný postup chystají i další kraje. Kritizována byla nová verze formuláře pro vystavení pracovních neschopnosti a další tiskopisy, vzešlé z ministerstva práce a sociálních věcí. Diskutovalo se rovněž o situaci na MZ ČR a možných personálních změnách v této instituci. I přes tento stav přítomní souhlasili se schůzkou s ministrem Julínkem 8. 1. 2009.

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.