Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2010

21. 12. 2010 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednalo se o připravované novele zákona o zdravotních službách, Koalice vznesla řadu připomínek, které budou patrně akceptovány. Tématem byl i projekt IZIP, který nemá podporu žádné z organizací, které jsou v KSL sdruženy. Je plánováno prohlášení Koalice, kde bude doporučeno přestat s financováním projektu z prostředků VZP. Značnou část setkání zabral diskuse o aktivitě Děkujeme, odcházíme. Všichni členové Koalice s výjimkou Sdružení ambulanítních specialistů (SAS) byli pro vydání prohlášení, v němž by Koalice deklarovala, že iniciativa nemá její podporu. Zástupci SAS si vzali 24 hodin, vyčkají na rozhodnutí Rady SAS. Poté se buď k prohlášení připojí a vznikne materiál Koalice, nebo prohlášení podpoří zbývající členové KSL - kompletní primární péče. Návrh prohlášení zveřejňujeme. Jde o kompromisní materiál, SSG ČR navrhovalo text ráznější, měli jsme podporu SPL, ale v rámci konsensu jsme souhlasili s umírněnou verzí.

 

14. 12. 2010 Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví a dalšími zástupci
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Krátce se diskutovalo o připravovaných změnách zdravotnických zákonů, které členové Koalice mají možnost připomínkovat. Hlavní část diskuse byla věnována iniciativě „Děkujeme, odcházíme". Náš zástupce zopakoval stanovisko, které přednesl na Radě poskytovatelů 6. 12. 2010. Prakticky všichni přítomní měli podobný názor. Zástupci ambulantní sféry deklarovali, že část zátěže nemocničních ambulancí mohou převzít ambulantní zařízení v terénu - soukromí lékaři. Podmínkou je ovšem úhrada poskytnuté péče a její zohlednění při regulacích. Ze strany MZ ČR bylo deklarováno, že pokud k takové situaci dojde, regulace prakticky uplatňovány na ambulance v terénu nebudou. Totéž se týká indexu KORKO.

 

10. 12. 2010 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Vladimírem Pavelkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek, R. Tyll

Věcné jednání o perspektivách spolupráce naší organizace a současného ministerstva. Diskutovala se legislativa, výhledy úhrad péče, aktivita Děkujeme, odcházíme a další aktuální témata. Lze konstatovat, že názory diskutujících na tato témata byly prakticky shodné.

 

10. 12. 2010 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví V. Vavrouškem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek, R. Tyll

Náměstek Vavroušek byl ve funkci teprve několik dní a naše organizace s ním chtěla co nejdříve diskutovat nutné změny v legislativě, kterou bude mít ve své kompetenci. Přímo našeho oboru se například týká zákon o specifických zdravotních službách, kde léta čekáme na změny v pasážích týkajících se umělého ukončení gravidity a sterilizací. Náměstek byl velice vstřícný a setkání našich zástupců s ním určitě nebylo poslední.

 

9. 12. 2010 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Detailně se rozebíraly kontroly, které proběhly v akreditovaných cytologických laboratořích. V některých byly shledány závady, pro které byla akreditace prodloužena pouze o půl roku a poté budou opět podrobeny kontrole. Jiné obdržely akreditaci na dva roky. Hovořilo se rovněž o vzniku sdružení, které by mělo zastupovat všechny akreditované laboratoře, Komise vznik tohoto subjektu vítá. Členové Komise se zúčastní kolposkopické konference, která proběhne 10. - 12. 12. 2010 v hotelu Pyramida a odprezentují současný stav screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR. Po jednání následovala schůze zástupců všech akreditovaných screeningových laboratoří. Náš zástupce vystoupil s projevem, v němž hovořil o perspektivách spolupráce gynekologů a laboratoří a zmínil se o současných rezervách.

 

7. 12. 2010 Praha ČPZP - jednání s ředitelem divize Čech Pavlem Frňkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je další zdravotní pojišťovnou, která je připravena nabídnout již v roce 2011 úhradu preventivní prohlídky formou balíčkové ceny. Tento způsob úhrady by měl být pro naprostou většinu našich členů výhodnější než dosavadní stav. Jednalo se i o možnosti doplnění dodatků o další bonifikace, ZP 205 ještě vyhodnotí možné finanční dopady těchto kroků.

 

6. 12. 2010 Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem byla novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Jde zatím pouze o dílčí úpravy daného zákona, zásadní novela by měla následovat později. SSG ČR podalo své připomínky, ty zásadní budou patrně akceptovány. Většinu času zabrala diskuse o výzvě „Děkujeme, odcházíme. Náš zástupce konstatoval, že nedostatečně ohodnoceni jsou v současnosti všichni zdravotníci, v žádném případě pouze lékaři lůžkových zařízení. K jednostrannému navýšení platů pouze části zdravotníků chybějí důvody. Případný nedostatek lékařů v nemocnicích je příležitostí k podstatné redukci počtu lůžkových zařízení, jejichž síť je u nás enormně hustá. Tento krok doporučila České republice řada mezinárodních institucí včetně OECD. Nabízí se rovněž zrušení nemocničních ambulancí (kromě příjmových a pohotovostních) a přesun jejich činnosti do ambulancí v terénu. Předseda SSG ČR rovněž konstatoval, že procento veřejných financí, které v ČR směřuje do lůžkové péče, je vyšší, než je tomu ve většině zemí EU. Zdroje financí navíc nevidíme ve zvyšování daňové zátěže (zdravotního pojištění), ale v posílení role pacienta včetně zvýšení spoluúčasti na průměr EU. Mnozí přítomní s našimi tezemi souhlasili, odmítavý postoj zástupců krajů (soc. dem.), lůžkových zařízení a prezidenta ČLK jsme předpokládali.

 

10. 11. 2010 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přítomní upozornili na důležitost sběru dat, bez kterých nelze screening monitorovat a hodnotit. Zásadní je do budoucna rovněž možnost identifikace jedince v průběhu screeningového procesu. Proběhnou opět pravidelné kontroly screeningových laboratoří. Byl vytvořen návrh agregované platby pro preventivní prohlídky odbornosti 603. Tuto formu úhrady bude pravděpodobně VZP nabízet již v úhradovém dodatku pro rok 2011. V prosinci dojde patrně k setkání zástupců všech laboratoří, které mají akreditaci pro účast ve screeningu karcinomu děložního hrdla. Zástupci Komise se zúčastní konference v Praze (hotel Pyramida) 10. - 12. 12. 2010, kterou spolupořádá i SSG ČR.

 

9. 11. 2010 Praha Česká stomatologická komora - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák a A. Skřivánek

Hlavním bodem diskuse byl návrh úhradové vyhlášky pro tok 2011, kterou MZ ČR rozeslalo k připomínkování. Ambulantní gynekologie byla patrně jediným segmentem, kterému se text vyhlášky příliš nelišil od dosažené dohody. Obtížně se hledá důvod pro změnu dosažené dohody u stomatologů. Realizace návrhu vyhlášky v jejich segmentu by přineslo nárůst nákladů zdravotních pojišťoven a zároveň zhoršení situace poskytovatelů. Koalice vydala prohlášení, ve kterém upozorňuje na nedostatky vyhlášky a konstatuje, že MZ ČR se neřídí vládním programovým prohlášením. Prohlášení uveřejňujeme.

 

21. 10. 2010 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Z médií a od zástupců poskytovatelů opakovaně zaznělo, že ministr zdravotnictví hodlá při tvorbě úhradové vyhlášky v rámci plánovaných úspor zasáhnout i do úhrad segmentů, které se v rámci Dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami dohodly. Tento značně neobvyklý krok by se mohl citelně dotknout i segmentu ambulantní gynekologie. Předseda SSG ČR inicioval proto schůzku s náměstkem ministra, který má úhrady péče poskytovatelům ve své agendě. Jednání splnilo svůj účel - náměstek konstatoval, že dohoda dosažená v našem segmentu je realistická a nepředstavuje hrozbu pro stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo proto hodlá naši dohodu maximálně respektovat. Náměstek Nosek je v problematice velmi dobře orientován - má léta zkušeností z doby svého působení v jedné ze zdravotních pojišťoven.

 

19.10.2010 Praha - jednání s ředitelem České průmyslové zdravotní pojišťovny
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR i představitel ZP 205 konstatovali snahu o prohlubování spolupráce obou subjektů. Česká průmyslová ZP vyvine snahu udržet dosavadní úroveň úhrad. Zástupce SSG ČR doporučil zvážení zavedení dalších bonifikací, které některé jiné ZP nabízejí. ZP 205 je vstřícná ke snahám naší profesní organizace o zjednodušení systému úhrad naší odbornosti a postupného přechodu.

 

15.10.2010 Praha - Komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu
Za SSG ČR přítomen A.Skřivánek

Komise mimo běžnou agendu mimo jiné o impaktu vstupu gynekologů do primárního screeningu - TOKS. Prof.Zavoral, předseda České gastroenterologické společnosti a předseda Komise, poděkoval za aktivní účast gynekologů ve screeningu. Počáteční problémy v odesílání pozitvních pacientů ke koloskopiím již nebyly ventilovány. Byla diskutována validita a občasná vysoká pozitivita imunochemických kvalitativních testů, bylo konstatováno, že se jedná spíše o chyby personálu než metody. Přesto náš zástupce zaznamenal značný tlak ze strany biochem.lobby na provádění testů centrálně v několika akreditovaných laboratořích, zatím bez efektu. Dotazem u nejmenovaného profesora biochemika a šéfa nejmenované akreditované laboratoře získal argumenty proti, které využije příště.

 

15.10.2010 Praha ÚPMD - Akreditační komise MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví
Za SSG ČR přítomni O.Hlaváčková, J.Nový, A.Stará, A.Skřivánek, J.Štěpán

Komise zdlouhavě jednala o akreditaci pro postgraduál v rozsahu celého kmene v malých okresních nemocnicích. Byly probírány precedenty, které v minulosti vznikly, jako výjimky ze schválených a nepodkročitelných počtů, zejména porodů. Nyní se vrací jako bumerang, další pracoviště na hraně schválení na toto poukazují. V tomto bodě byla komise zajedno a opakovaně některá pracoviště neschválila. Bylo konstatováno, že ale není možné, aby byla odborná komise brána jako bič na zřizovatele a řešila existenční problémy jednotlivých pracovišť, což je v kompetenci zřizovatele.

Pro ambulance zajímavým bodem byla případná akreditace ambulancí pro část postgrad.kmene - ambulantní praxe v délce 3 měsíců. Výklad přítomné právničky MZ ČR je ten, že v tuto chvíli je akreditace možná pouze jako součást akreditace vyššího pracoviště, bylo navrženo v nejbližší době, jako součást novely vyhlášky, osamostatnění ambulancí jako odděleného školicího pracoviště jen na část postgrad.kmene.

Zásadní časový úsek jednání zabrala přestřelka mezi zástupci klinik a menších pracovišť.

 

12.10. 2010 Praha VZP ČR - jednání o úhradách péče
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR jednal s hlavními zástupci VZP, kteří mají v kompetenci úhrady péče. Náš segment na rozdíl od segmentu ambulantních specialistů a dalších projevuje snahu agregovat výkony do balíčkových cen a přejít z komplikovaného seznamu výkonů s neodhadnutelnou hodnotou bodu na ceník v korunách. Pokročila diskuse o agregovaném kódu preventivní prohlídky u gynekologa, jednalo se o pilotním projektu balíčkových cen pro péči o gravidní pacientku. Zmíněn byl i prvotrimestrální sceening chromozomálních vrozených vývojových vad plodu. Dosud je platné doporučení odborné společnosti o péči o gravidní, v němž tento screening zahrnut není. Neměl by proto být hrazen z veřejných prostředků, je ale zajisté vhodné doporučit ženě toto vyšetření za úhradu. Opakovaně padnul návrh na realizaci pilotního projektu s následnou analýzou výdajů a výsledků. Jednání nejen o výše zmíněných otázkách budou pokračovat.

 

12. 10. 2010 Praha Česká stomatologická komora - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák a A. Stará

Hlavním tématem bylo chování ministra zdravotnictví a celého ministerstva zdravotnictví ČR. Na dopis, který poslal předseda SSG ČR, jeho tehdejší mluvčí Koalice ministru Hegerovi, nepřišla žádná odpověď. Z médií se dozvídáme o komunikaci ministra s odborovými předáky současnými či minulými, ambulantní sféra není zjevně v centru jeho zájmu. Ministerstvo neřeší zásadní problémy legislativy a nereaguje adekvátně na finanční deficit veřejného zdravotního pojištění. Výstupy z MZ zatím pojednávají o margináliích. SSG ČR, SPL ČR SPLDD ČR a SAS sledují vývoj se značnými obavami a chtějí problém medializovat. Prezident České stomatologické komory je zdrženlivý, neboť MZ ČR přislíbilo stomatologům přímou úhradu běžných zubních výplní. Ostatní organizace KSL vypracovaly společné prohlášení pro média. SSG ČR vnímá neakčnost současné Koalice velice negativně a předseda na to členy jednotlivých organizací písemně upozornil.

 

5.10.2010 Praha - jednání se zástupci projektu IZIP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR sdělil přítomným naše hlavní výhrady k IZIPu - projekt se jeví jako enormně nákladný a nevýhodný pro poskytovatele. Idea elektronizace zdravotnictví nijak nezavrhujeme, očekáváme ale jinou formu a zejména to, aby přinášela prospěch všem zainteresovaným.

 

21. 9. 2010 Praha MZ ČR - závěrečné jednání Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ze všech segmentů poskytovatelů došlo k dohodám pouze v segmentu ambulantní gynekologie, stomatologie, lázeňské péče a dopravy. V ostatních segmentech byly výsledkem jednání nedohody. Konání ministerstva při tvorbě úhradové vyhlášky je obtížně předvídatelné. Ministr opakovaně deklaroval nutnost úspor na všech úrovních. Lze jen doufat, že současné ministerstvo neporuší pravidla a nebude vstupovat do uzavřených dohod. V průběhu diskuse zazněly připomínky prezidenta ČLK Kubka, které byly věcně i formálně zcestné, na což jej předseda SSG ČR upozornil. Kubkova reakce v kuloárech odpovídala stylem mluvy spíše člověku bez vzdělání a vychování, než zvolenému představiteli lékařského stavu.

 

21. 9. 2010 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Na jednání předal předseda SSG ČR funkci mluvčího Koalice prezidentovi ČSK Dr. Chrzovi. Přítomní se informovali o výsledku Dohodovacího řízení na svých segmentech - z KSL se dohodli pouze gynekologové a stomatologové. Všechny organizace Koalice jsou rozčarovány z výstupů současného ministerstva zdravotnictví ČR. Na dopis, ve kterém se předseda SSG ČR obrací jako mluvčí Koalice na ministra zdravotnictví, a ve kterém žádá o zodpovězení otázek, na které KSL nedostala při setkání s ministrem odpověď, dosud nepřišla žádná odezva (znění dopisu uveřejňujeme). Ministr na konferenci stomatologů otevřeně prohlásil, že je možné, že nebude respektovat dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, které vznikly v rámci Dohodovacího řízení. Dle informací KSL na MZ ČR jednají v současnosti představitelé ČLK a odborů, zástupci ambulantních zařízení zváni nejsou. Rada poskytovatelů se nesešla a patrně ani nesejde. Přítomní se dohodli, že počkají do příštího jednání Koalice, v případě setrvalého stavu upozorní na současný stav i přes média.

 

31. 8. 2010 Praha MZ ČR - jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náměstkyně je jediná z týmu, sestaveného bývalým ministrem T. Julínkem, která na ministerstvu zdravotnictví působí i za éry současného ministra L. Hegera. Je nutno konstatovat, že spolupráce SSG ČR a ministerstva nebyla v minulosti nikdy lepší, než v letech, kdy na ministerstvu působil Julínkův tým, jehož většina přečkala i v éře jeho nástupců. Současnou situaci na MZ ČR vnímáme jako značně nečitelnou a některé mediální výstupy a citace ministra působí zneklidňujícím dojmem. Jednostranně plánované navýšení úhrad lůžkovým zařízením oproti ambulancím (zvýšení poplatku za den hospitalizace, ponechání 30,- kč u primární péče) rozhodně nesvědčí o podpoře ambulantní sféry. Návrhy na odstupňování různých poplatků dle příjmu či věku pojištěnců jsou zcela nerealizovatelné. V historii MZ ČR po listopadu 1989 se snad ještě nestalo, že by se náměstkem ministra stal odborářský předák. Od ministerstva, řízeného politickou stranou, která se deklaruje jako pravicová, očekávali (nejen) lékaři rétoriku a činy výrazně odlišné.

Jednání s náměstkyní bylo tradičně v konstruktivním duchu, diskutovaly se potřebné změny v legislativě. S hodnocením činnosti práce MZ ČR je samozřejmě nutné vyčkat, náměstkyně Hellerová je však rozhodně osobou v problematice orientovanou s konsistentními názory a vstřícným přístupem k naší organizaci.

 

30. 8. 2010 Praha Ústředí VZP - Jednání o úhradách zdravotní péče pro rok 2011 v segmentu mimoústavní gynekologické péče
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

V našem segmentu se podařilo uzavřít dohodu (celý text viz příloha ). Zdravotní pojišťovny vyhověly našim námitkám a zmírnily regulace za preskripci a vyžádanou péči. Byl rovněž odstraněn odstavec, který by umožnil ZP jednostranné snížení úhrady zdravotnickému zařízení při překročení pojistného plánu ZP. Výsledkem je maximum možného, původní návrh zaměstnaneckých pojišťoven by byl zhoršením současného stavu minimálně o 10 %. Současný text garantuje zachování úhrady roku 2010, není vyloučen mírný nárůst. O dodatcích budeme s většinou zdravotních pojišťoven jednat individuálně.

Kdo sleduje současné dění ve zdravotnictví a vyhlášení nového ministra, měl by finální text dohody hodnotit jako značný úspěch.

 

24. 8. 2010 Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2011 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, A. Stará

Závěrečná fáze Dohodovacího řízení pro náš segment, závěr o dohodě a nedohodě musí být učiněn do 31. 8. 2010. Svaz zdravotních pojišťoven přišel se zcela nepřijatelným návrhem - úhradový limit 100 % roku 2008, bod 1,00 Kč, absence bonifikací. Verze VZP byla výrazně vstřícnější - garantovala úhrady na úrovni roku 2010 s ponecháním dosavadních bonifikací. Naši zástupci rozporovali tvrdší regulace za preskripci a vyžádanou péči a pasáž, v níž byla možnost snížení úhrady segmentu při překročení pojistného plánu ZP. VZP by byla ochotna tyto pasáže upravit dle našich požadavků. Zaměstnanecké pojišťovny deklarovaly, že nemají mandát takto vytvořený dodatek schválit. Jednající strany se proto dohodly na dalším setkání 30. 8. 2010, kdy padne finální rozhodnutí o dohodě či nedohodě.

 

17. 8. 2010 Praha Ústředí VoZP - jednání o úhradách péče o gravidní v roce 2010
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, J. Nový, J. Uher

Zástupci SSG ČR na jednání, kde byl přítomen generální ředitel VoZP a další zástupci ZP 201, opakovaně zdůraznili, že dle našeho názoru ZP 201 nepředkládá dodatky v souladu s výsledkem Dohodovacího řízení a úhradovou vyhláškou. Zástupci pojišťovny argumentovali obtížnou administrativu balíčkových cen a tím, že kalkulovaný obsah balíčku není v některých případech zcela naplněn. SSG ČR upozornilo na fakt, že jindy je zase vykázáno výkonů více, než je v kalkulaci a úhrada na dané r.č. se nezvýší. VoZP bude opakovaně o problematice jednat, vyzvala SSG ČR, aby připravilo seznam svých členů, kteří o balíčkovou formu úhrady mají zájem. Ti by byli poté pojišťovnou osloveni s nabídkou nového dodatku ke smlouvě.

 

10. 8. 2010 Praha Ústředí VZP - jednání o spektru obligatorních výkonů a o úhradách péče v roce 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

VZP chce vytvořit seznam kódů, které zdravotnické zařízení bude muset nasmlouvat, aby mohlo uzavřít smlouvu. V této oblasti patrně nebudou mezi SSG ČR a VZP kontroverze. Pojišťovna předložila rovněž návrh úhradového dodatku, který byl výrazně vstřícnější, než návrhy zaměstnaneckých pojišťoven. Většině zdravotnických zařízení naší odbornosti umožňuje minimální navýšení úhrady proti letošnímu roku, některé pasáže dodatku byly ale sporné, našly se i odstavce neakceptovatelné. VZP přislíbila předložit alternativy. Novým krokem byla agregovaná platba za gynekologickou preventivní prohlídku, jednalo se i o balíčkové ceně za péči o gravidní.

Jednání budou pokračovat.

 

9. 8. 2010 Praha MZ ČR - jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Šlo o první jednání Koalice s ministrem L. Hegerem. Zúčastnili se všichni předsedové organizací, které Koalice sdružuje. Předseda SSG ČR jako současný mluvčí KSL seznámil ministra s historií a činností Koalice a nabídl spolupráci a pravidelné konzultace s ministrem. Ten nabídku přijal. Další diskutovaná problematika:

 

30. 6. 2010 Praha MZ ČR - Jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další jednání o připravovaném projektu cíleného obesílání žen, které se screeningu neúčastní. Jeví se jako reálné, že by začátek mohl být v lednu 2011. Na podzim tohoto roku proběhne řada kontrol screeningových cytologických laboratoří. Účastníci se rovněž seznámili s iniciativou, která si klade za cíl vznik sdružení všech laboratoří, které se screeningu účastní.

 

22. 6. 2010 Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zaměstnanecké pojišťovny konstatovaly zhoršující se finanční bilanci a hrozící nedostatek finančních prostředků na úhradu zdravotní péče. Navrhly proto jako maximální úhradu 100 % roku 2008. Náš zástupce sdělil, že by se jednalo o propad minimálně o 6 % oproti rokům 2009 a 2010a že je tento návrh nepřijatelný. VZP by patrně akceptovala 100 % let 2009 a 2010, i tato varianta je pro SSG ČR obtížně přijatelná. Většina ZP hodlá pokračovat v dosavadních bonifikacích. Jedná se o zavedení agregovaného kódu pro gynekologickou preventivní prohlídku.

 

22. 6. 2010 Praha ČSK - Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o situaci po volbách do poslanecké sněmovny. I přes obtížnou ekonomickou situaci je zřejmé, že vyhlídky pro privátní sektor nejen ve zdravotnictví jsou příznivější, než kdyby vyhrála levice. Přítomní se dohodli vyčkat na nové obsazení MZ ČR a poté se co nejdříve objednat k diskusi nad aktuálními problémy. Zástupci jednotlivých organizací se rovněž vzájemné informovali o stavu jednání v rámci Dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2011. Je pravděpodobné, že v žádném ze segmentů nedojde k dohodě. Přítomní se rovněž shodli na negativním postoji k projektu IZIP, generické preskripci a současné i navrhované podobě formuláře pracovní neschopnosti.

 

17. 6. 2010 Krajský úřad středočeského kraje - výběrové řízení
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Náš zástupce se zúčastnil výběrového řízení na Krajský úřad středočeského kraje - bude se vždy účastnit výběrových řízení s právem hlasovacím. Pozvání na výběrové řízení je na tomto krajském úřadě dnes již pravidelné. Při jednání se zástupci krajského úřadu bylo prosazeno, aby jako zástupce gynekologické péče byl vždy zván na výběrová řízení na ambulantní zařízení zástupce SSG a ne některý z přednostů pražských klinik, jak bylo původně zvažováno.

 

16. 6. 2010 Praha - jednání Komise pro metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Náš zástupce se zúčastnil jednání Komise pro metodiku, kde zastupuje segment poskytovatelů gynekologické péče. Za velký přínos považuje přítomnost JUDr. Jakuba Uhra jako konsultanta Sdružení praktických lékařů. Velká diskuse byla kolem uznání statutu člena Komise pro Metodiku, o který žádal zástupce poskytovatelů sociálních služeb. Protože však poskytovatelé sociálních služeb netvoří samostatný segment, bylo doporučeno, aby byli zástupci sociálních služeb zváni pouze jako konsultanti. Během jednání vyšlo najevo, že o zastupování segmentu lékáren mají zájem dvě profesní lékárenská sdružení - proběhne další jednání na VZP o zvolení společného zástupce. V dalším bodě byla probrána metodika elektronizace lázeňských návrhů cestou existujících elektronických kanálů. Dočasně bude možnost předání návrhů jak v elektronické, tak v papírové podobě. Předpokládané datum spuštění je 1. 1. 2011. Velikost příloh bude omezena. Při tisknutí receptů je potřeba tisknout obě strany. Náš zástupce doporučuje všem lékařům, aby si recepty objednali předtištěné. Nový formulář receptu, u kterého nebude potřeba tisknout zadní stranu, bude řešen na dalším zasedání Komise pro Metodiku.

 

1. 6. 2010 Praha Ústředí VZP - předběžné jednání o úhradách péče v roce 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Vzhledem k tomu, že SSG ČR má v našem nově vzniklém segmentu naprostou majoritu, považujeme za vhodné sejít se se zástupci největší ZP ještě před oficiálním Dohodovacím řízením. Proběhlo korektní jednání o perspektivě úhrad letos i v roce příštím. Obě strany se snaží zavést balíčkovou formu úhrad péče o těhotné a agregovaný kód gynekologické prevence již pro rok 2011.

 

26. 5. 2010 Praha MZ ČR - Jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem bylo zejména cílené obesílání žen, které neabsolvovaly preventivní prohlídku u gynekologa. Ministerstvo zdravotnictví tuto nutnou součást organizovaného screeningu podporuje a přislíbilo finančně přispět s využitím prostředků z fondů EU. Zdravotní pojišťovny údajně deklarovaly za těchto podmínek ochotu obesílání realizovat. Tématem byla i situace v regionech, kde VZP není majoritní a kde údajně dochází k proplácení cytologických vyšetření neakreditovaným laboratořím. Většina zaměstnaneckých ZP bude údajně při následných kontrolách neakreditovaným centrům neoprávněnou úhradu zpětně odebírat.

 

25. 5. 2010 Praha ústředí - Jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ředitelem VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Jednalo se o zohlednění péče o česky nehovořící pojištěnce VZP. Zástupci lékařů poukazovali na to, že péče o tyto osoby je značně časově i jinak náročná a to by mělo být zohledněno v úhradě. VZP se k tomu staví dosti zdrženlivě a její ředitel poukazoval na možná úskalí jednotlivých řešení. Lékaři upozornili na fakt, že řada zařízení cizince odmítá již nyní a jiná budou patrně žádat přítomnost tlumočníka. Dalším tématem byla možnost registrace pojištěnce na zdravotnické zařízení, nikoli na lékaře. VZP projevila ochotu řešit situace v některých případech přidělením stejného IČP všem zaměstnancům daného zdravotnického zařízení.

Diskutovalo se rovněž o možnostech nasmlouvávání samostatných praxí nelékařským profesím. Postoje KSL a VZP jsou v této otázce shodné - nevidíme pro to v naprosté většině případů ekonomické ani medicínské důvody. Jednalo se i o perspektivách regulací za vyžádanou péči a preskripci.

 

18. 5. 2010 Praha ČSK - Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořáka

Předseda SSG ČR domluvil schůzku zástupců Koalice s ředitelem VZP, hlavní témata:

Projednávaly se rovněž perspektivy Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok rok 2010. Zdravotní pojišťovny deklarují již nyní špatnou finanční situaci a nulovou ochotu navýšit 2 úhrady oproti letošnímu roku. Zrušení regulačních poplatků by znamenalo nemožnost zachování úhrad zdravotnickým zařízením v dosavadní výši. Zásadní význam bude mít výsledek květnových voleb do poslanecké sněmovny. Přítomní rovněž analyzovali prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic, kde jejich zástupci spolu s ČLK a LOK požadují nesystémové selektivní navýšení úhrady krajským lůžkovým zařízením. Zástupci Koalice s proklamacemi zástupců části lůžkových zařízení nesouhlasí, rozhodli se k situaci vydat tiskové prohlášení.

 

5. 5. 2010 Praha - jednání analytické komise
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Byly představeny odhady vývoje příjmů zdravotních pojišťoven - 2 materiály, které se ne zcela shodují. Za 1. čtvrtletí letošního roku došlo k enormnímu nárůstu úhrad za léky, zástupce PLD argumentoval množstvím nových doporučených postupů, pozn. na jejichž úhradu asi nebudou peníze. Celkový vývoj nelze dobře odhadnout, není ještě odhad ministerstva financí a hlavně není po volbách. SAS požádal, aby byly poskytnuty údaje ze 3 segmentů - AS, PLD a gynekologie. Není jasné, k čemu mají být výstupy použity a jak prezentovány. Bude proto svolána nejspíše 3. 6. 2010 schůzka ZP a těchto segmentů. Segment komplementu žádá o jednání, ozvou se, náš zástupce přislíbil účast - týká se poklesu bodového ohodnocení v jejich segmentu.

 

24. 4. 2010 Praha - Průhonice - Konference ČLK
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Dopolední program byl tvořen vystoupením zástupců politických stran s předvolebním představením svých programů v oblasti zdravotnictví. Odpoledne bylo vystoupení zástupců jednotlivých segmentů poskytovatelů, dr. Jojko kromě vlastní prezentace přednesl koaliční stanovisko. Za SSG ČR prezentaci přednesl Jan Nový, představil SSG a přednesl stanoviska s návrhy spolupráce. Poté následovala diskuse k jednotlivým segmentům a různým problémům, nejvíce asi k postgraduálnímu vzdělávání a úhradám a platům ve zdravotnictví. Stanoviska jednotlivých zúčastněných jsou známá a nevykazují žádné významné změny.

 

15.4.2010 Praha MZd- zahajovací jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2011
Za SSG ČR přítomen J.Štěpán

Jednání se konalo na MZd 15.4.2010 a bylo úvodním jednáním, při kterém byly zvoleny orgány dohodovacího řízení. Předsedající pojišťovnou pro toto období bude VZP, zastoupená ředitelem MUDr Horákem, který jednání řídil. Proběhla volba komisí a změny v koordinátorech. Za naši organizaci nadále zůstává koordinátorem MUDr.V.Dvořák. Mandátová komise bude dále vedena Mgr. Uhrem, kterému je třeba nahlásit personální změny a výkazy hlasů, doložené plnými mocemi do konce května. Analytická komise bude rovněž dále vedena MUDr. Ambrožovou.Schválen harmonogram jednání, závěrečným dnem bude 21.9.2010.

 

13. 4. 2010 Praha ZP MV - Jednání o programech pro pojištěnce
Za SSG ČR přítomen V.Dvořák

ZP MV plánuje rozběhnout program, který by měl motivovat pojištění k účasti na screeningových programech. Jedním z hlavních spolupracujících subjektů má být SSG ČR. Předseda Sdružení deklaroval ochotu program podpořit a spolupracovat s pojišťovnou při přípravě i chodu osvěty v dané oblasti.

 

2. 4. 2010 Praha MZ ČR - zasedání Komise pro mamografický screening
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Komise zasedla v obvyklém složení v čele s předsedou Prof. Janem Danešem, CSc. Byl předložen plán kontrol v rámci reakreditace.

Byly probrány žádosti satelitních center pro MMG screening:
ÚPDM: zamítnuto pro nesplnění legislativního kriteria
Vsetín: zamítnuto především pro personální zabezpečení
Boskovice: komise nedoporučila pro legislativní kriteria

Otázka firmy Avon a jejího zapojení do screeningu nebyla zodpovězena, protože Avon se dosud k případné spoluúčasti nevyjádřil.

 

30.3.2010 Praha VoZP - jednání se zástupci VoZP o úhradách balíčků péče za gravidní a operativní výkony jednodenní chirurgie
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Zástupci pojišťovny konstatovali, že balíčky péče za gravidní nepřinesly výhodný efekt pro pojišťovnu a hlavně se jim složitě vypočítávají. Problém je přesahování kalendářního roku. Zástupci ZP 201 deklarovali, že by patrně akceptovali finanční bonifikaci za prenatální péči ve výši 800,-Kč. Tato varianta byla pro zástupce VoZP akceptovatelná. Proplácení balíčkové péče za operativní výkony je údajně pro pojišťovnu neuchopitelné. O této variantě chtějí dále jednat, ale pro rok 2010 ji nechtějí uplatnit. SSG ČR i nadále doporučuje úhradu péče o gravidní i frekventních zákroků formou balíčkových cen. Jednání budou pokračovat.

 

30. 3. 2010 Praha Ústředí VZP - jednání o perspektivách úhrady péče v odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V.Dvořák

Zástupce SSG ČR doporučil zavést úhradu péče o gravidní prostřednictvím balíčku, podobně jako již to učinily některé zaměstnanecké pojišťovny. Zavedení této úhrady v roce 2011 se VZP nebrání, kalkulace úhrady a jednání budou pokračovat. Dalším tématem bylo zavedení agregovaného kódu pro preventivní prohlídku v našem oboru. Tento by v sobě zahrnoval i všechna kolposkopická vyšetření a odběry cervikovaginální cytologie u daného RČ za rok. Kód by samozřejmě musel být patřičně ohodnocen. Jde o podobný princip, jakým je screeningovým laboratořím propláceno vyhodnocení cytologických preparátů. Předseda SSG ČR rovněž upozornil na problém, který v některých regionech představují pacientky nehovořící česky. Doporučil zvláštní ohodnocení péče o tyto ženy, které je prakticky vždy časově náročnější.

 

30. 3. 2010 Praha ČSK - Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG přítomni V.Dvořák, A.Stará

Předseda SSG ČR je v současnosti ve funkci mluvčího Koalice. Navrhnul přítomným, aby zástupci KSL začali jednat se zdravotními pojišťovnami o zohlednění náročnosti péče o osoby nehovořící česky a o možnosti registrovat pacienty na zdravotnické zařízení, ne pouze na konkrétního lékaře (problém se týká zejména stomatologie a praktiků, ale i naší odbornosti). Návrh byl přijat. Zástupce SSG rovněž navrhnul, aby zástupci organizací sdružených v Koalici, prezentovali své postoje k problémům současného systému zdravotnictví na konferenci, kterou 24. 4. pořádá ČLK za přítomnosti zástupců politických stran. Organizace, které budou moci, své zástupce vyšlou. Bude zřejmě předneseno i společné stanovisko Koalice. Přítomní rovněž jednomyslně odmítli snahu LOK o zavedení tabulkových platů v soukromých zdravotnických zařízeních. Prohlášení přikládáme.

 

24. 3. 2010 Praha - jednání Komise pro Metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

V úvodu byly probrány změny ve Statutu a Jednacím řádu Komise pro metodiku s platností od 24. 3. 2010.

Byly schváleny změny v číselníku léčiv, zdravotnických prostředků a hromadně vyráběných léčivých přípravků. Změny budou platné od 1. 7. 2010, gynekologie se netýkají.

Byly provedeny aktualizace odkazů na právní předpisy v Metodice. V diskusi vystoupil prezident České stomatologické komory s požadavkem, aby pacienti v ambulancích byli registrováni na IČO zdravotnického zařízení. Současný stav je dle §20 odst.2 zák. č. 48/1997 Sb. takový, že pacient je registrován na IČO lékaře. V případě, že tento lékař odejde /event. zemře/ ze zdravotnického zařízení „odchází" s ním i všichni pacienti, kteří jsou na jeho IČO registrováni. Zdravotnické zařízení tak okamžitě přijde o tyto pacienty. Na druhé straně vzniká situace, která je specielně u stomatologů problémová - lékař již pracovat nebude vůbec a tím pacienti u něj původně registrovaní nemají lékaře žádného.

Pro gynekology nechť je toto poučením - v případě zaměstnanců či převodu ambulancí ať už prodejem, nebo i změnou právního statutu. Pokud budete zaměstnávat lékaře a budete na jeho IČO registrovat pacienty, počítejte s tím, že pokud odejde z Vaší ambulance, odnese si jako „bonus" všechny své pacientky. Pokud si nepřeregistrujete v případě změny ambulance např. na s.r.o. své pacientky na nové IČO, nemusíte mít nárok na bonusy.

 

24. 3. 2010 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinom děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o proběhlých kontrolách některých laboratoří, u kterých byly při minulých auditech zjištěny nedostatky. V některých byly odstraněny a laboratoře mohou dále screening provádět, v jiných přetrvávaly a tyto byly proto ze seznamu vyřazeny. Tématem bylo rovněž cílené zvaní pacientek na gynekologické preventivní prohlídky a náklady s ním spojené. Dlouhá diskuse se vedla nad korespondencí předsedy patologické společnosti a předsedkyní společnosti pro klinickou cytologii se zástupci gynekologů v Komisi. Odmítáme spolu s pojišťovnami, aby laboratoře mohly vykazovat odečtení cervikovaginální cytologie jinak než screeningovými kódy. Stanoviska Společnosti českých patologů i předsedkyně Společnosti pro klinickou cytologii, aby se opět v některých případech umožnilo odečítání cytologických preparátů neakreditovaným centrům a v některých případech vznikla opět možnost vykazovat jiné kódy, než pro screening, je pro zástupce gynekologů nepřijatelná. Jde o porušení dohod, dosažených na Komisi, screeningový program by mohl být ohrožen. Vznikla by opět nerovnost v odměňování mezi jednotlivými centry a znovu by se otevřela cesta k účelovému chování některých laboratoří. Navíc by jako pochopitelná reakce ze strany plátců (zdravotních pojišťoven) přišel v brzké době požadavek na prodloužení screeningového intervalu na 3 roky. Nezdá se, že by si představitelé společností patologů a cytologů možné důsledky svého konání uvědomovali. Zástupci gynekologů a zdravotních pojišťoven v Komisi trvají na zachování principu plateb na cervikovaginální cytologii formou agregovaného kódu bez možných výjimek.

 

23. 3. 2010 Praha MZ ČR - jednání s náměstkyní ministryně zdravotnictví M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem byla podpora MZ ČR propagaci screeningových programů. Za prioritní považujeme adresné zvaní žen, které neabsolvovaly preventivní prohlídku, zdravotními pojišťovnami. Další aktivity - kampaně v médiích, osvětové akce apod., mohou být rovněž velice prospěšné. Zástupci MZ ČR deklarovali ochotu podpořit adresné zvaní cílových skupin jednotlivých screeningových programů.

 

4. 3. 2010 Praha MZ ČR - Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Komise bez hlavního informatika Doc.Duška byla bez dat, ale o to více se zaměřila na některé bolavé stránky screeningu. Zpočátku byly řešeny zejména nedostatky v gastroenterologických centrech, počty vyšetření, hlášení do IBA a žádosti nových center, později se rozhořel, díky účasti MUDr. Vokrojové za praktiky, plamen očerňování gynekologů za chaos ve screeningu. Byly přetřásány naprosté marginálie (případné duplicity, vyšetřování mužů a vykazování jejich TOKSů na gynekologiích, byly diskutovány situace, zda gynekolog při pozitivním testu vždy odešle pacientku na koloskopii apod.). ZP s vyšetřením mužů za úhradu neměly problém, naopak, jediný, kdo měl problém, byla zástupkyně praktiků. Přesto doporučujeme veřejně před praktiky tyto naše okrajové aktivity (TOKS partnerů našich pacientek, apod.)příliš neventilovat.Zástupce SSG ČR byl napaden, že není pravda, že zájem gynekologů o TOKS vyvolal pozitivní reakci ze strany praktiků a testy nyní nabízejí i ti, co je dosud nedělali. Toto bylo rovněž shledáno všemi kromě PL jako pozitivum, byť nesystémové. Ústy dr.Tomanové ze ZP MV bylo deklarováno, že si dělala analýzu a že např. v Praze a Středních Čecháh nebyla vloni jediná duplicita, ty byly jen u praktiků... Byly diskutovány požadavky na analýzy ze strany ZP, problematika imunochemických testů TOKS bude řešena na příštím jednání.

 

3. 3. 2010 ÚVN Praha - Rada pro screening kolorektálního karcinomu České gastroenterologické společnosti
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Jednání tohoto orgánu se náš zástupce zúčastnil poprvé, jedná se o sbor regionálních koordinátorů screeningového programu - gastroenterologů, kteří mají významné pravomoci. Pro výbor ČGS ČLS JEP formálně i na místě kontrolují centra, která usilují o zařazení do sítě center pro screeningovou koloskopii. Koordinátoři se etablovali přirozeným výběrem, jedná se o regionální celebrity v oboru, které se zúčastnily a regionálně koordinovaly a metodicky vedly pilotní projekt screeningové koloskopie. Jednání Rady předchází o den Komisi pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR, schvaluje nově žádající centra, diskutuje problémy v regionech a tyto potom prof. Zavoral další den prezentuje ministerské komisi.

 

24. 2. 2010 Ostrava RBP ZP - jednání s náměstkem ředitele pro zdravotnictví MUDr. J. Havrlantem z Revírní bratrské pokladny
Za SSG ČR přítomen T. Malík

Tématem jednání byly bonifikace a balíčkové ceny, které RBP ZP dosud neakceptovala.

Zástupce SSG ČR deklaroval nespokojenost SSG ČR s podmínkami odměňování ambulantních gynekologů a jako vzor návrhu pro úhradu ZP předložil dodatek pojišťovny ZP MV ČR, 211. Náměstek ředitele MUDr. Havrlant přislíbil, že zohlední index kvality a jeho složky (zejména certifikace ISO, celotýdenní dostupnost zařízení a zastupitelnost).

Dále se náměstek ředitele zajímal o strukturu těhotenských balíčků, pojišťovna udělá vlastní kalkulaci (jako vzor byl předložen dodatek ZP MV ČR) a poté budeme přizváni k dalším jednáním. Zákrokové balíčky budou v letošním roce kalkulovány individuálně po dohodě s jednotlivými zdravotnickými zařízeními a hodnota bodu pro odbornost 603 bude u RBP ZP 1,06 Kč.

 

16. 2. 2010 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Předseda SSG ČR převzal od Z. Jojka (SAS) na půl roku funkci mluvčího Koalice. Na jednání byla diskutována současná situace ve zdravotnictví, kde hrozí kolaps veřejného zdravotního pojištění, který by mohly výrazně urychlit populistické návrhy levice v parlamentu na změnu současné legislativy. Pro soukromé praxe by realizace slibů ČSSD a KSČM v případě vítězství levice ve volbách znamenalo výrazné zvýšení daňové zátěže, ať už fungují jako fyzické či právnické osoby. Výpadek příjmu, vzniklý zrušením regulačních poplatků, by zjevně nebyl nijak kompenzován. Pro pacientky by vznikla hrozba omezení kvality a dostupnosti péče. Jednalo se rovněž o členství jednotlivých členů Koalice v organizacích v ČR i zahraničí.

 

9. 2. 2010 Praha - jednání o úhradových dodatcích pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR ocenil řadu bonifikací, které ZP 211 zavedla v roce 2009 a které budou v dodatcích i pro letošní rok. Pozitivní je i úhrada péče o gravidní a některých zákroků jednodenní chirurgie formou balíčkových cen. Zástupci TP MV sdělili, že by mohl nastat problém s úhradou péče o těhotné, kde těhotenská poradna začala v roce 2009 a žena porodila v roce 2010, stejně tak v letech následujících - 2010 a 2011. Výpočetní systém této ZP údajně neumožňuje v těchto případech proplacení balíčku, pouze úhradu vykázaných kódů. Dle výboru SSG ČR nelze snížit úhradu péče kvůli nedostatkům ve zpracování dat jedné ze smluvních stran. Sdružení proto požádalo ZP MV, aby nedostatek odstranila a umožnila proplácení péče podle uzavřené smlouvy.

 

9. 2. 2010 Praha - jednání se zástupcem společnosti Santé
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Uvedená společnost předložila VZP projekt Akord Max, který má umožnit finanční bonifikaci zdravotnickým zařízením, do nichž je možné se objednat. Rovněž zavádí finanční honorář za telefonickou konzultaci lékaře nad současnou úhradu ZP. SSG ČR podobně jako SPL na rozdíl od jiných subjektů (ČLK, SAS) projekt podporuje. Rozhodující slovo bude mít Správní rada VZP.

 

3. 2. 2010 Praha - jednání s generálním ředitelem České pojišťovny Zdraví a.s.
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Pokračování započaté diskuse o pojistném programu, který by motivoval ženy k účasti na preventivních prohlídkách u gynekologa. Zástupci SSG ČR připomínkovali návrh projektu zejména z medicínského hlediska a použité terminologie. SSG ČR ideu hodnotí jako zajímavou, mohla by se zvýšit motivace pacientek participovat na screeningu. Program nebude ubírat žádné prostředky z veřejného zdravotniho pojištění. Jednání budou pokračovat.

 

3. 2. 2010 Praha - jednání zástupců SSG ČR, SPL, SPLD s I. náměstkem ministryně zdravotnictví Markem Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Zástupce MZ ČR diskutoval s přítomnými současnou ekonomickou situaci a z ní vyplývající hrozby pro zdravotnická zařízení. Je reálné, že během tohoto roku dojdou rezervy zdravotních pojišťoven a vzniknou problémy s úhradou poskytnuté péče. Finance od státu očekávat nelze. Populistické návrhy levice v parlamentu na změny v legislativě by mohly situaci výrazně zhoršit. Rozhodující bude rozložení sil v poslanecké sněmovně po volbách, programy jednotlivých politických stran hovoří o plánech ve zdravotnictví poměrně výmluvně. Všichni přítomní měli na současnou situaci i vyhlídky do budoucna prakticky shodný pohled. Diskuse bude pokračovat i na půdě Koalice soukromých lékařů.

 

19. 1. 2010 Praha MZ ČR - jednání s náměstkyní ministryně zdravotnictví M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přítomní zástupci ministerstva seznámili představitele subjektů, které se podílejí na realizaci běžících screeningových programů, o záměru podpořit zvýšení účasti cílových skupin. Na tuto aktivitu jsou přislíbeny zdroje, m.j. i z fondů EU. Zástupci odborné veřejnosti aktivitu MZ uvítali, byli pověřeni dodáním námětů.

 

19. 1. 2010 Praha - jednání s generálním ředitelem České pojišťovny Zdraví a.s.
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

ČS zdraví plánuje projekt připojištění na některé prevencí odvratitelné malignity. Podmínkou plnění by byla účast ve screeningových programech. Pojišťovna by uvítala spolupráci s profesním sdružením při tvorbě projektu a při jeho chodu. Předseda SSG ČR uvedl, že vítáme všechny snahy, které budou motivovat ženy k péči o své zdraví. Nebráníme se proto dalším jednáním.

 

19. 1. 2009 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další ze série jednání, na nichž se hodnotí stav screeningu a vyhlídky do budoucna. Přítomní konstatovali značné zlepšení - v systému jsou již nyní prakticky jen akreditované laboratoře, většina z nich splnila všechna stanovená kritéria a byla jim prodloužena akreditace. Několik laboratoří bylo během roku ze screeningu vyřazeno, některé jiné získaly akreditaci na kratší dobu a proběhne u nich opakovaná kontrola. Zdá se, že za přispění MZ ČR by většina ZP mohla opět začít obesílat klientky, které delší dobu neabsolvovaly preventivní prohlídku u gynekologa.

 

Předchozí zpráva (z roku 2009)

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.