Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2011

21. 12. 2011 Praha MZ ČR - jednání expertního týmu pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci odborných společností pro tři probíhající screeningové programy (screeningy nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta) jednali s představiteli ministerstva zdravotnictví a ÚZIS o možnostech podpory adresného zvaní a datového auditu. Zdržení projektu, který již měl dávno probíhat, je poměrně obtížně pochopitelné. Přítomen byl rovněž zástupce Institutu biostatistiky a analýz MU Brno, který prezentoval dosavadní sběr a analýzu dat.

 

20. 12. 2011 Praha Ústředí VZP - jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík

Představitelé největší zdravotní pojišťovny předložili návrh, který zachoval princip úhrady z roku 2011, obsahoval ale mírné snížení hodnoty bodu a snížení či zrušení některých bonifikací. Zástupci SSG ČR označili jakoukoli změnu, kterou poskytovatelé neodsouhlasili za nepřijatelnou a v rozporu s úhradovou vyhláškou. Po dlouhé diskusi se přítomní shodli, že všechny bonifikace i hodnota bodu z roku 2011 budou zachovány.

 

20. 12. 2011 Praha ČPZP - jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík

Obě jednající strany si byly vědomy ekonomické prognózy pro rok 2012 a z tohoto důvodu omezeného prostoru pro navýšení úhrady (nejen) našemu segmentu. ZP 205 předloží dodatky prakticky shodné s těmi pro rok 2011 a ponecháním výhodných balíčkových cen pro prevenci a péči o gravidní. Zvažuje po vzoru ostatních ZP bonifikaci na ISO certifikaci.

 

7.12. 2011 Praha MZ ČR - jednání expertního týmu pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Podle schváleného projektu podpory screeningových programů mělo MZ ČR vynaložit zejména na podporu financování adresného zvaní cílové populace, zabezpečení datového auditu a osvětu, týkající se všech tří probíhajících screeningových programů, poměrně značné finanční prostředky. Projekt se měl rozběhnout již v létě tohoto roku, vzhledem k námitkám a požadavkům mnoha subjektů se tak ale nestalo a není jasné kdy a zda vůbec proběhne. Přítomní zástupci zainteresovaných odborných společností konstatovali, že adresné zvaní, sběr a analýza dat jsou pro funkční organizovaný screening nutné. Důvody odkládání začátku projektu byly pro zástupce lékařů obtížně pochopitelné.

 

7.12. 2011 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z pravidelných jednání. Probíraly se výsledky auditů jednotlivých center, většina z nich obdržela prodloužení akreditace o tři roky. Přítomní deklarovali zásadní nesouhlas s poklesem hodnoty bodu u screeningové mamografie o deset procent v roce 2012 proti letošku, jak to plánuje návrh úhradové vyhlášky. Snížení úhrady by pro screeningová centra znamenalo existenční ohrožení.

 

7.12. 2011 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

I v řadě cytologických laboratoří proběhly periodické audity, jednotlivé případy se diskutovaly. Rovněž v případě screeningu ca děložního hrdla je v návrhu úhradové vyhlášky pokles úhrady za screeningovou cytologii. Členové komise vyjádřili s návrhem nesouhlas a požádali alespoň pro zachování letošního stavu. Zástupce IBA prezentoval výsledky sběru dat screeningového programu a výhled do budoucna.

 

7.12. 2011 Praha - Shromáždění delegátů ČLS JEP ke změně stanov
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, J. Nový, P. Čepický

Jmenovaní byli nominováni odbornou společností. Přednesli stanovisko společnosti : jednotlivé společnosti by v rámci ČLS JEP měly mít co největší autonomii. Většina přítomných náš návrh sdílela. Předkladatelé nových stanov deklarovali, že je to i jejich cílem a že stanovy společností, které nebudou zcela souhlasit se stanovami ČLS, budou představenstvem ČLS JEP schváleny. Po delší diskusi byly nové stanovy schváleny i hlasy delegátů naší společnosti.

 

1.12. 2011 Praha - jednání se zástupci Asociace akreditovaných screeningových laboratoří pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupce Institutu biostatistiky a analýz brněnské Masarykovy univerzity seznámil přítomné s nejnovějšími daty, které se screeningu týkají. Účast žen na screeningu se oproti stavu před desíti lety výrazně zvýšila a přesáhla 50%. Bez adresného zvaní je ale dosažení dalšího výrazného nárůstu málo reálné. Přítomní předložená data schválili a dohodli se na jejich prezentaci na kolposkopické konferenci v Praze v hotelu Pyramida 10.prosince.

 

15.11. 2011 Praha Sekretariát ČLS JEP - jednání o stanovách ČLS JEP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Česká lékařská společnost JEP vydala návrh stanov, podle nichž by se měly řídit i jednotlivé odborné společnosti. ČGPS ČLS JEP podala k návrhu množství připomínek. Mnohé pasáže se jevily jako nedemokratické nebo nerealizovatelné. SSG ČR má stanovisko shodné s odbornou společností. Ředitelka sekretariátu ČLS JEP na upraveném návrhu demonstrovala, že řada připomínek byla rekomponována. Konstatovala rovněž, že nepřijatelné části návrhu si může odborná společnost změnit ve stanovách vlastních. Náš zástupce konstatoval, že některé připomínky by měly být ještě vloženy do stanov ČLS JEP a že k tématu bude určitě diskuse na shromáždění, kde mají být stanovy schváleny.

 

25.10. 2011 Praha ČSK - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předmětem jednání byly úhrady péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2012. Náměstek ministra předsedovi SSG ČR sdělil, že v nejlepším případě zůstane zachován letošní model úhrad zdravotní péče. Jediným segmentem, pro který ministerstvo zdravotnictví plánuje nárůst, je segment lůžkové péče. Tímto postupuje zcela v rozporu s celosvětovým trendem. Procento finančních prostředků, které v ČR směřují do lůžkových zařízení, je patrně již nyní nejvyšší v rámci EU ... Způsob financování komplementu přes naše ambulance se patrně bude zdát ministerstvu příliš novátorský a ve vyhlášce nejspíš nebude.

 

18.10. 2011 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o perspektivách úhrad zdravotní péče pro rok 2012. Všechny organizace v Koalici sdružené jednají na ministerstvu zdravotnictví. Vzhledem k finanční situaci zdravotních pojišťoven je nárůst finančního ohodnocení pro jakýkoli segment málo reálný. Jednalo se i o připravovaných vyhláškách MZČR, z nichž většina byla Koalicí připomínkována. Krizový štáb rozpuštěn zatím nebyl vzhledem k nepřehledné situaci ve zdravotnické legislativě a hrozícímu poklesu příjmů ambulantních zdravotnických zařízení. Koalice opakovaně odmítla projekt IZIP.

 

11.10. 2011 Praha Ústředí VZP - jednání o sítí zdravotních zařízení odbornosti 603 a dalších aktuálních otázkách
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci VZP jednali se zástupcem naší organizace o svém záměru neprodloužit smlouvy lůžkovým zařízením naší odbornosti, která neodvádějí dostatečný počet porodů za rok. Předseda SSG ČR deklaroval, že v této otázce je rozhodující stanovisko perinatologické sekce a sekce gynekologů u lůžka ČGPS. Pokud tyto sekce dospějí ke konsensu a stanoví minimální počet porodů za rok, ČGPS i SSG ČR jejich stanovisko podpoří. Jednalo se i o doporučeních k provádění ultrazvukových vyšetření v gynekologii a porodnictví. Jediným subjektem, který může tyto materiály tvořit, je ČGPS ČLS JEP a její ultrazvukové sekce. Žádná nová, účelově vzniklá společnost tento mandát nemá.

 

21. 9. 2011 Praha MZ ČR - Závěrečné jednání Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2012
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ve všech segmentech zdravotní péče byla výsledkem předchozích jednání nedohoda. Po jednání výboru SSG ČR a diskusi se zástupci členské základny v Milovech byl předseda SSG ČR pověřen, aby se pokusil dosáhnout dohody se zdravotními pojišťovnami, pokud by výsledkem dohody bylo alespoň zachování současné úhrady. Rovněž měl učinit pokus o realizaci plateb za komplement přes zdravotnická zařízení odbornosti 603. Zdravotní pojišťovny i náš zástupce dosáhli na poslední chvíli konsensu a vznikla dohoda, která byla přijatelná pro obě strany. V závěrečném hlasování tuto dohodu vetovali zástupci komplementu. Tento postoj byl pochopitelný, nicméně obtížně obhajitelný. O úhradách péče rozhodne tedy i v našem segmentu MZ ČR. S tímto subjektem budeme intenzívně jednat.

 

20. 9. 2011 Praha Ústředí VZP - jednání s generálním ředitelem VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Vzhledem k tomu, že náš segment byl jediný, kde byla dohoda na dosah, sešel se předseda SSG ČR s generálním ředitelem VZP, aby se pokusili dosáhnout přijatelného kompromisu. Podařilo se změnit pasáže, které byly pro SSG ČR nepřijatelné a zástupci obou subjektů se dohodli, že bude následující den předložen společný návrh pojišťoven a poskytovatelů v našem segmentu.

 

14. 9. 2011 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z pravidelných jednání uvedené komise. Plánovaly se kontroly screeningových laboratoří, kterým končí akreditace MZ ČR. Vážným problémem pro screening je fakt, že dosud neprobíhá zvaní žen, které další dobu neabsolvovaly preventivní prohlídku u gynekologa. Stejná je situace i dalších dvou celoplošných screeningových programů. Zástupci MZ ČR přitom již několikrát v minulosti deklarovali, že pokrytí výdajů na cílené zvaní je zajištěno ...

 

31. 8. 2011 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z periodických jednání. Diskutovalo se o kontrole center, kterým letos končí akreditace ministerstva zdravotnictví. Ve vyjímečných případech (špatná geografická dostupnost) je možné povolit akreditovanému centru otevřít detašované pracoviště. Významnější rozšíření sítě screeningových pracovišť by bylo ale kontraproduktivní.

 

30. 8. 2011 Praha - dohodovací řízení o úhradách péče segmentu ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zdravotní pojišťovny předložily návrhy, které prakticky kopírovaly úhrady v letošním roce. Bonifikace by zůstaly zachovány. Novinkou byla úhrada indukované péče přímo ambulantními zdravotnickými zařízeními odbornosti 603. Tento způsob úhrady by otevíral možnost k úsporám našich praxí i zdravotních pojišťoven. SSG ČR požadovalo za tuto změnu navýšení platby za indukovanou péči na URČ a rok, pojišťovny navýšení odmítly. Pro SSG ČR byl rovněž nepřijatelný bod v návrhu VZP, kde bylo uvedeno, že pojišťovna může v případě překročení pojistného plánu upravit (rovná se snížit) platby zdravotnickým zařízením. VZP tento bod z návrhu odmítala odstranit. Proto jednání skončilo nedohodou. Určitá možnost dohody se nabízí ještě při závěrečném jednání, kde se sejdou zdravotní pojišťovny se zástupci všech segmentů.

 

23. 8. 2011 Praha ústředí VZP- jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2012
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupce VZP opakovaně deklaroval, že navýšení úhrad jakémukoli segmentu je pro VZP neakceptovatelné. Určitou možností se jeví úhrada vyžádané péče přímo zařízeními odbornosti 603. Tento postup by mohl vést k úsporám na straně zdravotních pojišťoven i našich praxí. Lze ale předpokládat silný odpor laboratoří i některých zástupců ZP. Tématem diskuse byla i možnost bonifikace zařízení, které neindukují enormní množství péče v ordinacích stejné odbornosti či odborností jiných.

 

23. 8. 2011 Praha ČSK- jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednalo se o probíhajícím Dohodovacím řízení o úhradách péče v roce 2012. Je zřejmé, že v naprosté většině segmentů bude výsledkem nedohoda. Koalice vnímá sílící tlak odborářů na ministra zdravotnictví, aby splnil své sliby navýšení platů lékařům v lůžkových zařízeních. Realizace tohoto slibu je obtížně představitelná- zdravotní pojišťovny na navýšení úhrad segmentu lůžkové péče nemají prostředky, navíc tento segment spotřebovává z celkového objemu financí čím dál větší díl. Ministrem deklarované rušení lůžkových zařízení a tisíců lůžek se (dle očekávání) nerealizovalo. Ministr po měsících vyčkávání projevil ochotu podepsat deklaraci, kterou mu Koalice předložila. Jednalo se i o návrhu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, který je pro KSZ nepřijatelný a ohrožuje zdravotnická zařízení i vztah lékaře a pacienta.

 

9. 8. 2011 Praha ústředí VZP - jednání o perspektivách úhrad segmentu ambulantní gynekologie v roce 2012
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Zatím se zdá, že pro zdravotní pojišťovny včetně VZP je maximem možného zachování úhrad našemu segmentu na letošní úrovni. Stejně je na tom celá primární péče, v ostatních segmentech má dojít dokonce k poklesu. Pro nás je toto řešení obtížně akceptovatelné - nominální úhrada na URČ již několik let stagnuje, reálně pak dokonce klesá. Pomoc od současného MZ ČR v podobě vstřícné úhradové vyhlášky nelze očekávat. Jednalo se i o možnosti úhrady laboratorních vyšetření přímo lékaři odbornosti 603. Přineslo by to patrně úsporu finančních prostředků a možnost určitého nárůstu příjmů našich zařízení. Jednání s VZP i ostatními ZP budou pokračovat celé léto.

 

8. 8. 2011 Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Koalice soukromých lékařů opakovaně upozornila ministra zdravotnictví, že dosud nepodepsal memorandum o závazku navýšit cenu práce lékaře i soukromým ambulantním lékařům, v navrhovaném memorandu jsou rovněž obsaženy pasáže o směřování českého zdravotnictví v souladu s celosvětovými trendy. Ministr již podepsal memoranda se zástupci odborů a zdravotních sester, s představiteli ambulantní sféry prohlášení podepsat odmítnul. Jasně deklaroval, že podle jeho přesvědčení jsou příjmy soukromých ambulantních lékařů již nyní více než dostatečné. Tvrdil, že má evidenci o tom, že soukromí lékaři mají velmi vysoký životní standard a jejich pracovní vytížení a zodpovědnost jsou minimální. Naopak lékaři v nemocnicích jsou dle ministrova názoru pracovně extrémně vytížení a výrazně podfinancováni. Proto je údajně nutné navýšit úhradu péče lůžkovým zařízením. K navýšení ohodnocení práce soukromým ambulantním lékařům absentují důvody. Předseda SSG ČR prezentoval údaje z analytické komise, které dokladují, že od roku 2000 vzrostl objem prostředků, čerpaných lůžkovými zařízeními o 7 %, což je ve světě patrně zcela výjimečné. Již nyní čerpají u nás lůžková zařízení patrně největší procento z celkového objemu veřejných financí v rámci EU. Deklarovaná podpora primární péče v programu vlády se nijak nerealizuje o zvyšování spoluúčasti se hovoří jen v souvislosti s lůžkovou péčí. Ministr na žádnou připomínku konkrétně neodpověděl, trval na svém názoru, že ambulantní lékaři již nyní mají slušné ohodnocení za poměrně malé pracovní vytížení. Na dotaz, kolik z deklarovaných 10.000 lůžek bylo či v brzké době bude zrušeno a zda již skončila s činností některá z nemocnic, nedostali zástupci Koalice žádnou odpověď. O společném memorandu, jehož návrh opakovaně uveřejňujeme, je ministr ochoten jednat. Jeho názory na problematiku úhrad zdravotní péče jsou ale patrně neměnné a jsou nejspíše důsledkem jeho působení před nástupem do funkce ministra. Předvolební i současná rétorika strany TOP 09, za kterou je pan ministr nominován, a postoje a konání ministra zdravotnictví se příliš neshodují ...

 

12. 7. 2011 Praha Ústředí VZP - jednání v rámci Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2012 v segmentu ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Zdravotní pojišťovny dají patrně všem skupinám poskytovatelů stejný návrh: 95 % referenčního období, kterým bude rok 2010. Primární péče včetně našeho segmentu by mohla dopadnout o něco lépe - pojišťovny by akceptovaly 100 % referenčního období. V případě nedohody se podpora ambulantní sféry ze strany ministerstva zdravotnictví rozhodně nedá očekávat. Naši zástupci konstatovali, že úhrady péče pro nás již třetím rokem nominálně stagnují a reálně klesají a pokračování tohoto trendu může ohrozit chod mnohých praxí. Pojišťovny předpokládají, že se stejně jako v posledních letech podaří uzavřít dohody odlišné od textu úhradové vyhlášky, které budou obsahovat dosavadní bonifikace. Ani pojišťovny, ani poskytovatelé zatím nevědí, jak se do úhrady péče promítnou zásadní úpravy Seznamu výkonů, v němž má dojít ke „zreálnění" ceny materiálu a léků, zahrnutých do kalkulace ceny výkonu. Celkově jsou perspektivy ambulantní sféry v roce 2012 neradostné ...

 

15. 6. 2011 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hodnotily se audity, které probíhají ve screeningových laboratořích. Většina laboratoří zatím obdržela prodloužení akreditace MZ ČR. Jednalo se rovněž o reportování výsledků z laboratoří ke zpracovateli datového auditu, kde je třeba vyřešit některé dílčí technické problémy. Náš zástupce upozornil na skutečnost, že minimálně jedna zaměstnanecká zdravotní pojišťovna (OZP) neakceptuje šedesátidenní „risk koridor" pro vykazování gynekologické preventivní prohlídky a s tím související odečtení screeningové cytologie. Konstatoval, že pokud by nebyla ponechána možnost provést preventivní vyšetření s odběrem cytologie za 305 dnů od předešlé kontroly, vedlo by to nutně ke zvýšení dyskomfortu žen a nárůstu vykazovaných klinických vyšetření zdravotním pojišťovnám. Jednalo se také o nutnosti zavést jednotný kód a vykazování HPV testace. V současné době jsou HPV testy vykazovány různými laboratořemi značně rozdílně a nelze vytvořit statistiku o počtu a indikacích těchto testů v ČR.

 

8. 6. 2011 Praha MZ ČR - představení ukončení projektu ke „Kultivaci Seznamu zdravotních výkonů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Principem projektu bylo, že tým odborníků zanalyzoval všechny výkony v Sazebníku (tisíce položek). Vybral ty, kde je součástí kalkulace ceny výkonu cena léku (menšina výkonů) a přístroje nebo materiálu (cca 90 % výkonů). Kalkulované ceny srovnali se současnými a ty byly zakompomonovány do ceny výkonů. Odstranily se tím sice neodůvodněné rozdíly v kalkulaci materiálu a přístrojů mezi různými odbornostmi, ale zároveň by při této prosté kalkulaci došlo k výraznému poklesu úhrady výkonů patrně většině odbornostem včetně gynekologie a porodnictví. Na jednání byli pozváni zástupci odborných společností a komor, poskytovatelé (za tohoto MZ ČR již tradičně) nikoliv. Náš zástupce jako jediný z přítomných postup kritizoval s tím, že se vyjmula jen část položek ceny výkonu. Nijak se nezohlednil nárůst cen režie, energií, servisu přístrojů, o zisku ani nemluvě (tato položka v kalkulaci nikdy nebyla). Výbor SSG ČR považuje rizika, plynoucí z „kultivace" Seznamu výkonů za jedna z nejvážnějších, která kdy naší odbornosti hrozila.

 

6. 6. 2011 Praha MZ ČR - jednání zástupců Koalice ambulantních lékařů s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc.
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Proběhlo jednání zástupců Koalice ambulantních lékařů s ministrem zdravotnictví, za Koalici se zúčastnili statutární zástupci členských organizací - dr. Šmatlák, dr. Kinšt, dr. Chrz, dr. Neugebauer, dr. Jojko, dr. Nový, ministr doc. Heger měl s sebou náměstka ing. Noska a 2 další poradce. Mluvčí Koalice dr. Šmatlák shrnul negativní komunikační zkušenosti s ministrem, který neodpověděl na několik dopisů a od akce DO, kdy jednání proběhlo a Koalice ministra podpořila, nebylo realizováno žádné další setkání. Ambulantní lékaři se cítí ohrožení, nemají dostatek informací, často se závažné věci dovídají z médií. Ministr byl požádán o společný podpis deklarace o spolupráci s Koalicí, tento požadavek neakceptuje. Jeho názor je, že v nemocnicích mají lékaři horší pracovní podmínky, pracují více než v ambulancích a přesto mají nižší platy, práce v nemocnici je méně atraktivní. Síť ambulantních zařízení, především specialistů ve velkých městech, je přebujelá. Přidání nemocničním lékařům po akci DO neznamená, že nyní budou na řadě segmenty ambulantní. Ty dostávaly přidáno předtím, proto žádné navyšování plateb nebude. Dosud ministerstvo pracovalo trochu chaoticky, nyní chce pracovat systematicky. Prvním krokem je novela Zákona č. 48, kterou vláda schválila a předala do PS parlamentu, budou následovat další kroky. Na řadě potřebných záležitostí není shoda ve vládní koalici. Ministr Heger uvedl několik informací o nejvíce diskutovaných tématech. Nový Seznam výkonů připravuje pracovní skupina a následující den by jeho podoba měla být představena odborným společnostem, na žádost Koalice přislíbil pan ministr, že k diskusi budou přizvána i sdružení poskytovatelů, během 2 měsíců by chtěl mít text dopracovaný, aby mohl sazebník platit od 1. 1. 2012. Bude snížena cena přístrojů a navýšena práce lékaře, výsledkem bude úspora peněz, tzn. snížení úhrad za výkony. Nebude realizována generická preskripce, ale budou pořádány aukce léků místo uvažované generické preskripce, vítězný lék bude mít plnou úhradu, ostatní budou mít úhradu pojišťoven ve výši 75% úhrady léků vítězného, zbytek bude doplatkem, nebude zaveden poplatek 200,- Kč při návštěvě ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře, amalgámové plomby budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. MZ dalo doporučení zdravotním pojišťovnám, aby nenasmlouvávaly nové kapacity, myslelo tím nová ZZ. ZP se ale chopily tohoto doporučení naprosto skandálním způsobem a odmítají nasmlouvávat nové výkony, přestože jsou v doporučeních odborných společností, např. péče o diabetiky v ordinacích PL. Dále byly diskutovány některé problémy jednotlivých skupin poskytovatelů - plomby, systém nákupu vakcín a jejich pozdní úhrada u PLDD, rozšiřování výkonů mimo kapitaci u PL, stagnace úhrady u ambulantních specialistů. Pokud jde o náš obor, stanoviskem ministerstva je, že ani sterilizace ani interrupce nejsou tabuizovány, ale bude možné diskutovat omezení nesmyslných zdravotních indikací k interrupci a zařazení sterilizace mezi běžné antikoncepční metody jako v západních zemích a její úhrada mimo veřejné zdravotní pojištění. Dojem z jednání je, že ambulantní segmenty budou sloužit k získání části finančních prostředků pro navýšení plateb do nemocnic, nástrojem by měl být nový Sazebník výkonů a úhradové vyhlášky. Rozhodně se nedají čekat růžové zítřky.

 

24. 5. 2011 Praha - Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A.Stará

Velké části jednání se zúčastnil prezident ČLK Kubek. Koalice vydala koncem dubna prohlášení, v němž upozornila na současnou situaci ve zdravotnictví, ohrožení ambulantní sféry včetně primární péče a špatnou práci současného ministra zdravotnictví. Poté vzniklo prohlášení pod názvem Sebeobrana lékařů, které sestavila ČLK a některá sdružení poskytovatelů úzce s ČLK spolupracující. Zajímavým faktem je, že se připojilo i SAS (toto sdružení v minulosti podpořilo i hnutí D-O). I v tomto textu je poukazováno na nebezpečí, které některé změny navrhované ministerstvem zdravotnictví mohou přinést pacientům i lékařům. Na kritice některých Hegerových záměrů se KSL s ČLK zcela shodne, namátkou: generická preskripce, možnost zdravotních pojišťoven zřizovat zdravotnické zařízení ... Oba subjekty také nesouhlasí s projektem IZIP. Jednalo se o možnosti společného prohlášení obou organizací. Předsedové SPL a SSG konstatovali, že s ČLK nemají z minulosti dobrou zkušenost, připomenuli jasnou podporu komory odborářské akci D-O, která směřovala ke zlepšení finanční situace jen jednoho segmentu lékařů. Nicméně deklarovali, že jsou ochotni uzavřít minulost a spojit síly při pokusu zabránit snahám MZ ČR o další zhoršení současné situace. Po odchodu prezidenta ČLK KSL sestavila dopis ministrovi, kde jej upozorňuje na jeho laxní přístup k ambulantní sféře a nerespektování platné legislativy (uveřejňujeme ).

 

17. 5. 2011 Ostrava - ústředí ZP 213 Jednání o perspektivě úhrad odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Předseda SSG ČR písemně upozornil ředitele RBP na fakt, že úhradový dodatek této pojišťovny je letos výrazně méně výhodný, než dodatky ostatních ZP. Zástupci SSG ČR diskutovali na toto téma s generálním ředitelem a hlavní revizní lékařkou ZP 213. Navrhli, aby RBP přistoupila na úhradu preventivních prohlídek a péče o gravidní formou balíčků a začala bonifikovat ZZ za dostupnost péče, možnost objednání apod. Zástupci ZP 213 deklarovali ochotu o dané problematice jednat a některé z návrhů zakomponovat do úhradových dodatků pro rok 2012.

 

29. 4. 2011 Praha MZ ČR - jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Koalice se snažila náměstkovi Noskovi prezentovat hlavní problémy, které v současnosti vidíme ve vývoji českého zdravotnictví a v komunikaci se současným ministrem. Ministr již podepsal se zástupci lékařských odborů a zástupců nelékařských profesí memorandum, ve kterém deklaruje snahu o navýšení příjmů jejich členů. Návrh obdobného memoranda zaslala KSL, ministr ani neodpověděl. Probíhají práce na zásadní úpravě Seznamu výkonů- má se výrazně snížit kalkulovaná cena přístrojů a materiálu. Zástupci Koalice nemají možnost úpravy připomínkovat. Náměstek Nosek sdělil, že budeme mít možnost komentovat až hotový materiál. Nebezpečí těchto změn není nutné dále komentovat... Ministerstvo neuvažuje o zvyšování spoluúčasti pacientů v ambulantní sféře ani o navýšení úhrady ambulancím oproti předchozím létům. Ambulantní lékaře tedy čeká i do budoucna nominální stagnace a reálně pokles příjmů. Lůžkovým zařízením naopak platby pacientů mají výrazně pomoci jak navýšením platby za pobyt na lůžku, tak při zavádění nadstandardu (je příznačné, že se z médií dočítáme o zavádění placených služeb téměř jen u výkonů za hospitalizace). I když je náměstek v problematice velmi dobře orientován, zdá se, že MZ ČR pod vedením současného ministra má ambulantní sféru za oblast, která si nezaslouží podporu a hlubší zájem. Náměstek dokonce sdělil, že na MZ ČR uvažují o tom, že by se poskytovatelé s pojišťovnami nemohli domluvit na jiném úhradovém dodatku, než jaký stanoví vyhláška MZ ČR. To by znamenalo pro celou primární péči drastický pokles příjmů.

 

27. 4. 2011 Praha - jednání KSL
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Koalice se dohodla na Prohlášení KSL k současné situaci ve zdravotnictví. Toto je adresované vládě ČR a ministru zdravotnictví. Prohlášení bude předáno náměstkovi ministra zdravotnictví 29.4. a bude 1.5. zasláno mediím. Současné návrhy zákonů, které MZ ČR chystá, ohrožují výrazně ambulantní sféru a nejsou v souladu s předvolebními sliby jednotlivých stran, ale ani s trendy EU. Zdá se, že ministr zdravotnictví problémy ambulantních zdravotnických zařízení zcela ignoruje.

 

19. 4. 2011 Praha OZP - jednání se zdravotní ředitelkou ZP 207 o perspektivě úhrad odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupkyně OZP konstatovala tristní situace ve financích veřejného zdravotního pojištění s evidentním hrozícím deficitem již letos. V této souvislosti se jeví příslib MZ ČR navýšení úhrad lůžkovým zařízením jako obtížně pochopitelný a zdůvodnitelný krok. Nárůst úhrad ambulancím dle sdělení zástupkyně OZP nelze patrně v roce 2012 očekávat. OZP by patrně podpořila snahu SSG ČR o zjednodušení formy úhrad cestou agregovaných plateb. Oba subjekty jsou rovněž připraveny jednat o tom, že by finanční prostředky na vyžádanou péči mohly v budoucnu směřovat do našich zařízení a my bychom poté cíleně platili komplement.

 

7. 4. 2011 Praha MZ ČR - Úvodní zasedání k Dohodovacímu jednání pro rok 2012
Za SSG ČR přítomna: A. Stará

Zástupce MZ ČR seznámil přítomné s ponurou vyhlídkou do let příštích co se týče financí, ale i reformních zákonů. MZ žádá stejné úhrady v ambulancích lůžkových zařízení, jako v ambulancích privátního sektoru. Omezení nemocničních ambulancí neplánuje. Legislativa: snad projde malá úprava zákona 48, mohla by platit od listopadu 2011. Plánuje se i jiný systém výběrových řízení. Toto bude probíhat dříve než registrace zdravotnického zařízení. Při negativním stanovisku nebude registrace provedena. Při pozitivním ale nemají pojišťovny povinnost uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením.

Termíny jednání pro Dohodovací jednání o cenách pro rok 2012:

1) Předání dat Analytickou komisí 31.5.2011
2) Předání dat Analytickou komisí jednotlivým segmentům 15.6.2011
3) Ukončení přípravné fáze ve skupinách poskytovatelů a pojišťoven 31.8.2011
4) Vypracování a dokončení oponentur 7.9.2011
5) Oponentní a schvalovací fáze 14.9.2011
6) Ukončení Dohod. jednání (Velký Chural) 21.9.2011 v 10:00 hod
7 Předání dohod a nedohod na MZ ČR 30.9.2011

Na stránkách AČMN budou stránky s průběžnými zprávami k Dohodovacím jednáním.

 

31. 3. 2011 Praha MZ ČR - jednání Národní imunizační komise
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jedním z témat jednání byla plošná vakcinace proti onemocněním, způsobeným HPV. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP dlouhodobě doporučuje před zahájením debaty o plošné vakcinaci provést analýzu cost/benefit v podmínkách České republiky. SSG ČR se s tímto postojem ztotožňuje. Náš zástupce stanovisko prezentoval, nicméně naprostá většina členů komise byla pro prohlášení, kde se doporučuje plošná vakcinace dívek ve věku 13-14 let z veřejných prostředků co nejdříve. Analýza nákladů a to, že by prostředky mohly někde chybět, patrně většinu odborných společností nezajímají. Naše stanovisko podpořil pouze jeden z cca 8 hlasujících. Naopak podporu jsme vyjádřili koncepcí očkování dospělých proti chorobám, které potenciálně ohrožují je či osoby v jejich okolí. Gynekologové by se mohli do realizace této aktivity výrazně zapojit.

 

29. 3. 2011 Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče v roce 2011 a o vykazování ultrazvukových vyšetření
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Úspěšně skončilo jednání o navýšení INU v úhradovém dodatku pro rok 2011. VZP garantuje úpravu dodatků s navýšením INU ze stávajících 1,0 na 1,06. Dlouho se diskutovala problematika úhrady agregovaného kódu pro preventivní prohlídku a kalkulace limitu na URČ pro letošní rok. Z analýzy VZP i ČPZP vyplývá, že výrazná většina ambulantních gynekologů vykazuje za rok méně než 1,5 kolposkopických vyšetření na URČ. Existují ale regiony, kde je většina kolegů nad touto hranicí. Více než dvě kolposkopická vyšetření na URČ a rok vykazuje cca 10 % smluvních partnerů VZP. VZP přislíbila zmírnění restrikcí při výpočtu limitu na URČ tak, aby výsledná hodnota byla příznivá i pro ty, kteří vykazují v průměru dvě kolposkopie na URČ a rok. Zbývající menšina by výpočtem měla být zasažena výrazně méně, než tomu bylo při současné kalkulaci. Bude na každém ZZ, aby si určilo, zda je pro něj dodatek výhodný. Pokud by tomu tak nebylo, je možno zažádat o dodatek dle úhradové vyhlášky MZ ČR. Další ústupky v dané věci nelze od VZP údajně v žádném případě očekávat. I výše popsané řešení není ještě schváleno vedením VZP.

Následující dlouhé diskuse o problematice ultrazvukových vyšetření v gynekologii a porodnictví se účastnil předseda sekce UZ diagnostiky ČGPS M. Ľubušký. Na rozdíl od předchozího předsedy sekce, který na dlouhá léta ve funkci vyvinul na poli úhrad nulovou iniciativu, připravil Doc. Ĺubušký řadu materiálů, které by měly přispět k vytvoření jednotného systému vykazování a jasné definici úhrad UZ vyšetření. Bylo konstatováno, že kód ultrazvukové expertízy má nasmlouván řada zařízení, která patrně nijak nevybočují z běžného průměru. UZ sekce vytvoří kritéria, při jejichž splnění by žadatel obdržel příslušný certifikát. Pokud je schválí výbor společnosti, dostanou je k dispozici zdravotní pojišťovny. Seznam certifikovaných bude k dispozici na webu ČGPS.

 

29. 3. 2011 Praha - jednání se zástupkyní ČPZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má dlouhodobé dobré korektní vztahy s naší organizací. V současném úhradovém dodatku lze pozitivně hodnotit agregovanou platbu za preventivní prohlídku a balíčkové ceny pro gravidní. Patrně již letos dodatek doplní o bonifikaci za ISO certifikaci. Návrh SSG ČR, aby byla doplněna bonifikace za nově registrovanou pacientku, bude ZP 205 ještě analyzovat.

 

23. 3. 2011 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Nejprve byly projednávány termíny schůzek, kdy se došlo ke kompromisu a budou se střídat ob měsíc středy a úterky. Další jednání Koalice se konají 27/3, 24/4, 22/5 . Začátek byl stanoven na 19.00 v sídle Stomatologické komory.

Byl schválen dopis ministru zdravotnictví, který byl všemi připomínkován mailem, který sepsal V.Šmatlák, zároveň byl schválen návrh na vytvoření Memoranda, které by Koalice ráda uzavřela s MZČR tak jako zástupci lůžkových zařízení a zdravotních sester.Vytvořením Memoranda, které bude mailem připomínkováno, byl pověřen P. Neugebauer.

Dopad DPH na jednotlivé segmenty by si jednotlivé organizace měly nechat propočítat ekonomem, kardiologové budou patrně mít mezi 2-3% navýšení nákladů, v případě gynekologie odhadujeme 3-4%.

Legislativní návrhy MZČR - Koalice se shodla, že Zákon o zdravotnických službách je ve znění, jak je předkládán, pro Koalici nepřijatelný.

IZIP- Kulaté stoly- MUDr. Cabrnochová vydá prohlášení, že zastupuje ČLS JEP a ne SPL či SPLD. Sympozium ČLK v Průhonicích - na dopolední jednání byl za všechny delegován Z. Jojko.

 

22. 2. 2011 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednalo se o důsledcích akce Děkujeme-odcházíme, mnozí se obávají negativního finančního dopadu akce na ambulantní sféru. Pokud by MZ ČR hodlalo dodržet sliby o navýšení platů lékařům v nemocnicích, znamenalo by to patrně nulový nárůst či dokonce pokles úhrad ambulantním lékařům. Velmi nekvalitní se jeví legislativa, kterou současné MZ ČR připravuje, Koalice k ní vznesla řadu připomínek. Obavy vyvolané konstatováním ministerstva, že probíhají práce na celkovém přepracování Seznamu výkonů. Není znám subjekt, který tuto zásadní změnu připravuje a sdružení poskytovatelů se práce neúčastní. Koalice vyzve ministra, aby k projektu sdělil podrobnosti. Všichni přítomní potvrdili trvale negativní stanovisko k projektu IZIP. Předseda SSG ČR navrhnul, aby KSL dala návrh na navýšení ceny práce lékaře v Seznamu výkonů. Ostatní členové Koalice souhlasili. Došlo k pravidelné změně mluvčího Koalice soukromých lékařů - po P. Chrzovi (ČSK) převzal funkci V. Šmatlák (SPL).

 

15. 2. 2011 Praha MZ ČR - jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví a náměstkem Vavrouškem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předmětem jednání byla zejména situace kolem akce Děkujeme-odcházíme. Zástupci KSL konstatovali, že při dosažení dohody odborářů a ministerstva se zvýší objem finančních prostředků, směřujících do segmentu lůžkové péče. Představa, že to nepostihne negativně segmenty ostatní včetně ambulantní sféry, je iluzorní. Náš zástupce se opakovaně tázal, zda alespoň v příštích letech hodlá ministerstvo prosazovat rovnoměrné navyšování ohodnocení práce všech zdravotníků v Seznamu zdravotních výkonů. Uspokojivou odpověď nedostal. Je zjevné, že to současné MZ ČR v plánu nemá. Předseda SSG ČR rovněž opakovaně konstatoval, že MZ ČR asymetricky navýší příjem lůžkových zařízení zvýšením platby pacientů za pobyt v nemocnici a dotázal se, zda má ministr v plánu navýšit alespoň regulační poplatek v ambulancích na 50,- Kč. I na tento dotaz byla odpověď ministra vyhýbavá, ne-li přímo zamítavá. Z celého jednání měli účastníci dojem, že ministerstvo zlepšení finanční situace ambulantních lékařů nevidí jako potřebnou. Je bohužel zjevné, že k plánované redukci lůžek i lůžkových zdravotnických zařízení nemá ministerstvo prostředky a proklamace o dosažení úspor těmito kroky jsou spíše jen přáním. V rámci zemí EU bychom asi nenašli zemi kromě ČR, kde se od roku 2000 plynule zvyšuje procento celkových finančních prostředků, směřujících do segmentu lůžkové péče. Tento trend současný ministr bohužel hodlá patrně výrazně akcelerovat. Podpora primární péče, kterou má vláda v programu, je asi jen frází.

 

3. 2. 2011 Praha Ústřední pobočka VZP ČR - elektronizace zdravotnictví a projekt IZIP VZP ČR - 2. kolo
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Nejvyšší vedení VZP zastoupeno opět gen.ředitelem Horákem, dále Dr.Bek, Dr.Pokorný, náměstek Dvořák a zástupci IZIPu. Za ambulantní specialisty již jen náš reprezentant. Koalice se dohodla, že tam jiné zástupce nevyšle. Dr. Skřivánek měl deklarovat trvající konsensuální odmítavé stanovisko k EZK a IZIPu s tím, že na rozdíl od ostatních ambulantních specialistů, gynekologové budou dále jednat o programu kvality Akord, resp. Akord 2G. Za ambulantní specialisty byl dále přítomen ředitel Mediclinic a trochu nepochopitelně i dr. Cabrnochová, která se měla účastnit jednání s praktiky a pediatry později. Při diskuzi o možných úsporách a přehlednější situaci pro poskytovatele navrhl náš zástupce požadavek vznesený při jednání SSG v Čestlicích s managementy zdravotních pojišťoven na možnost transferu peněz na indukovanou péči zdravotnickým zařízením a jejich přímém nákupu služeb komplementu. Řediteli Horákovi se myšlenka líbila a podpořil ji s tím, že se o tomto bude dále jednat.

 

1. 2. 2011 Praha ZP Média - jednání s generálním ředitelem ZP Média
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Sdružení bylo vyzváno uvedenou zdravotní pojišťovnou k diskusi o formě úhrady péče pro rok 2011. Předseda SSG ČR objasnil některé důvody, proč nejen někteří gynekologové, ale i další odbornosti primární péče jsou při uzavírání smluv s Médií zdrženliví. Generální ředitel ZP Média i další zástupci této pojišťovny konstatovali, že segment ambulantní gynekologie je pro ně jednou z priorit. Pro rok 2011 připraví dodatky, které budou patrně minimálně srovnatelné s dodatky ostatních zdravotních pojišťoven. SSG ČR ani v minulosti ani nyní nebude vyzývat své členy k tomu, aby uzavřeli smlouvu s jakoukoli ZP. Na druhé straně t.č. nemáme námitek proti uzavření smluv mezi jednotlivými ZZ a ZP Média. Konečné rozhodnutí je na jednotlivých členech naší organizace.

 

28. 1. 2011 Praha MZ ČR - jednání skupiny expertů o podpoře screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

MZ ČR vyčlenilo objem financí na podporu screeningu karcinomu prsu, cervixu a kolorekta. Prostředky jsou určeny např. na obesílání těch, kteří screening uvedených novotvarů neabsolvovali, na publicitu screeningů v médiích, informační zázemí screeningových programů ... Jde o jednoznačně pozitivní iniciativu a odborná společnost i profesní sdružení ji budou podporovat.

 

25.1.2011 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Hlavním tématem byla eskalace akce Děkujeme - odcházíme. Možné výsledky a stav po prvním březnu nelze predikovat. Ve více regionech ČR hrozí obtíže se zajištěním akutní péče, krizové situace hrozí v mnoha porodnicích a neonatologických odděleních. Možnosti pomoci ambulantních lékařů kolegům, kteří v nemocnicích zůstanou, jsou velice omezené. Jednalo se rovněž o projektu IZIP, který Koalice opakovaně odmítla a doporučila, aby nadále nebyl hrazen z veřejných prostředků.

 

18. 1. 2011 Praha Ústřední pobočka VZP ČR - elektronizace zdravotnictví a projekt IZIP VZP ČR

Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Jednání proběhlo ze strany VZP v nejvyšší sestavě vedení - generální ředitel, prakticky všichni náměstci a mnoho dalších. Nejprve měl generální ředitel dr. Horák prezentaci, ve které podal vyčerpávající analýzu stavu a poté zejména apeloval na větší účast lékařů nejen praktiků, ale i gynekologů, ambulantních specialistů. Informoval o údajné ochotě lékáren, laboratorního komplementu a nemocnici k IZIPu přistoupit. Vznikl celý systém bonifikací za aktivní participaci v systému. Za gynekology a částečně za Koalici soukromých lékařů deklaroval náš zástupce odmítavé stanovisko k elektronické zdravotní knížce při ochotě podílet se na postupné elektronizaci zdravotnictví. Zároveň deklaroval malý zájem ze strany pacientek o tuto službu. Některé dotazy byly SASem podány písemně s tím, že zástupci IZIPu a ředitel Horák vypracují odpovědi písemně.


18. 1. 2011 Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem jednání byla akce Děkujeme - odcházíme a její možné důsledky. Zástupci ministerstva zdravotnictví konstatovali, že akutní péče by byla ve většině regionů pokryta. K oborům, kde hrozí největší problémy, patří i gynekologie a porodnictví. Mnoho lékařů našeho oboru v lůžkových zařízeních podalo výpovědi a zajistit porodnickou péči by bylo ve více místech ČR obtížné. Nejzávažněji se v současnosti jeví situace na Vysočině. Dle sdělení ředitelky jedné z fakultních nemocnic se někteří lékaři obávají tlaku odborů, který je na ně vyvíjen, a z tohoto důvodu výpovědi neberou zpět. Zástupce soukromých nemocnic deklaroval, že v těchto zařízeních akce Děkujeme - odcházíme podporu nemá. Zástupci ambulantních lékařů poukazovali na roli ČLK a jejího prezidenta. Považují za obtížně pochopitelné, že ČLK podporuje akci, která ohrožuje stabilitu systému zdravotnictví v ČR. Rovněž z mnoha stran zaznělo, že prezident a odboroví funkcionáři hystericky napadají (naštěstí zatím verbálně) kolegy, kteří akci nepodporují. Předseda SSG ČR na jednání opakovaně vyzval všechny přítomné a jmenovitě prezidenta ČLK, aby začali pracovat na navýšení ocenění práce lékaře i nelékařských profesí. Odezva dr. Kubka byla nulová. Přítomní rovněž kritizovali prohlášení prezidenta ČLK, že kdo nepodpoří akci D-O, podporuje korupci. Předseda SSG ČR a poté i další jej upozornili na fakt, že v soukromých ambulancích korupce prostor nemá. Za lékařem - majitelem stěží přijde někdo s obálkou, aby si koupil předražený či nepotřebný přístroj. Ve státních či krajských zařízeních je patrně někdy situace odlišná. Po skončení relativně dlouhé debaty následovala tisková konference s vybranými členy Rady poskytovatelů. Účastnil se i předseda SSG ČR. Konstatoval, že ambulantní gynekologové neodcházejí a že bychom uvítali, kdyby se podfinancování zdravotnictví neřešilo hrozbami s nátlakem, ale diskusí a společnou snahou zainteresovaných subjektů.

 

11. 1. 2011 Praha ústředí ZP 207 - jednání o úhradách péče v roce 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Tématem diskuse se zástupci OZP byly úhradové dodatky pro letošní rok. ZP 207 v zásadě souhlasí s námi navrženým zmírněním regulací. Jeho forma se ještě upřesňuje. Dodatky se oproti roku 2010 příliš nezmění. Vzhledem k účelovému chování některých smluvních partnerů zruší OZP bonifikaci za nově registrovanou pacientku a finanční prostředky přesune do navýšení bonifikací za péči o gravidní.

 

6. 1. 2011 Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů se zástupci MZ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem jednání bylo řešení možných důsledků akce „Děkujeme - odcházíme". Ve většině regionů ČR krizový stav a ohrožení pacientů nehrozí. V případech, kdy kolegové z lůžkových zařízení, kteří se k akci nepřipojili, budou mít problémy se zajištěním provozu ambulancí v nemocnicích, se členské organizace Koalice pokusí zajistit péči prostřednictvím svých členů. Podmínkou je ovšem plná úhrada této péče. Odboráři jsou si vědomi toho, že nátlaková akce nemá zatím takový dopad, jaký předpokládali, někteří lékaři údajně od výpovědí odstupují. Proto se stupňuje hysterická rétorika hlavních aktérů. Na stanovisku SSG ČR k celé kampani se nic nemění.

 

4. 1. 2011 Praha ústředí ZP MV - jednání o úhradách péče v roce 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem jednání byly úhrady péče našemu segmentu v roce 2011. Předseda SSG ČR navrhnul zmírnění regulací na preskripci a vyžádanou péči ze 100 % referenčního období, které uvádí vyhláška MZ ČR, na 105 %. Zástupci ZP 211 argumentaci přijali a sdělili, že pokud Správní rada nebude proti, upraví dodatky dle našeho doporučení. Dodatky by se v jiných pasážích až na několik spíše technických detailů neměly lišit od dodatků pro rok 2010. Bonifikace zůstanou zachovány.

 

4. 1. 2011 Praha ústředí VZP - jednání o úhradách péče v roce 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Poměrně komplikované jednání o zmírnění regulací za preskripci a vyžádanou péči. VZP oproti všem minulým létům rozeslala dodatky našemu segmentu velmi brzy, regulace v nich uvedené jsou pro nás nepřijatelné. Zástupce SSG ČR navrhnul změnu dodatků, představitelé VZP sdělili, že tato varianta bude pro ZP 111 patrně nepřijatelná. Jako kompromis navrhli společnou deklaraci VZP a SSG ČR, kde bude zmírnění regulací garantováno. Podobný postup používá VZP při dohodách se stomatology. Pro SSG ČR není tato alternativa optimální, předseda SSG ČR oznámil, že nabídku bude analyzovat výbor Sdružení a poté sdělíme definitivní stanovisko. Jako pozitivní vidíme prosazení agregované platby za provedení preventivní prohlídky a pilotní projekt balíčkové formy úhrady za péči o gravidní.

 

Předchozí zpráva (z roku 2010)

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.