Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2012

Zprávy z jednání, 2012


14. 11. 2012 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o vykazování HPV testu a nutném sjednocení tohoto vykazování jedním kódem. Současný stav neumožňuje evidenci, statistické rozpracování a umožňuje plýtvání veřejnými finančními prostředky. Bylo rovněž prezentováno stanovisko MZ ČR k LBC, které m.j. konstatuje, že jakákoli platba pacientky za LBC je nepřípustná. Komise se s názorem ministerstva ztotožňuje. Tématem jednání bylo i prodlužování akreditace laboratořím, kterým končí v letošním roce.

 

7. 11. 2012 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví F. Polákem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o situaci v Pracovní skupině MZ ČR, která se má zabývat péčí o těhotné, rodičky a novorozence v ČR. Podle zástupců lékařských odborných společností směřují návrhy některých členek pracovníky skupiny k výraznému zhoršení současné situace a k ohrožení dosažených výsledků. Realizace těchto ideí by nepřinesla žádnou úsporu finančních prostředků. Náměstek Polák je se situací dobře obeznámen a jeho názory jsou prakticky ve shodě s názory odborných společností. Náměstek prezentoval i stanovisko MZ ČR k metodě LBC při screeningu karcinomu děložního hrdla: metodu lze využít jako alternativu cytologie klasické. Podmínkou je stejná úhrada z veřejných prostředků. Jakýkoli doplatek pacientky je neakceptovatelný.


7. 11. 2012 Praha MZ ČR - jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další ze série jednání. Hlavním tématem byl start projektu, jehož součástí bude adresné zvaní osob, které se některého ze screeningových programů neúčastní. Pokud bude projekt schválen všemi zodpovědnými institucemi, začne zvaní v průběhu roku 2013.


7. 11. 2012 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Screening karcinomu prsu probíhá již řadu let velmi úspěšně. Centra plní podmínky reakreditace, nedostatky při kontrolách nejsou obvykle zásadní. Nutné je zvýšení účasti žen ve screeningu, k čemuž by zajisté napomohlo plánované adresné zvaní žen, které se tohoto screeningu neúčastní.


30. 10. 2012 Praha - Ústředí ZP MV - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednalo se o perspektivě úhrad našeho segmentu. Vzhledem k tlaku těch, kteří by byli ohroženi zpřehledněním systému po zavedení úhrad některým poskytovatelům formou nákupu péče přes registrující gynekology, nebude patrně tento progresivní krok realizován. Z tohoto důvodu je jakékoli navýšení úhrad našemu segmentu nereálné a úspěchem bude i zachování současného modelu úhrady, i když to reálně bude znamenat pokles úhrady za stejnou práci. Obdobně jsou na tom ostatní segmenty. Jednalo se také o problémech, které vznikají při proplácení balíčkových cen na péči o gravidní. Obtíže vznikají v případech, kdy žena začne prenatální péči v jednom roce a porodí v roce následujícím. Značná část péče se v důsledku toho neproplatí, i když poskytovatel vykázal všechny požadované výkony. I když jde o problém technický, pro ZP MV je jeho vyřešení údajně velmi obtížné. Obdobná je situace v dalších ZP, které mají pro péči o těhotné sestaveny balíčky. Jednání o tomto problému budou pokračovat.


26. 9. 2012 Praha MZ ČR - jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Pokračování jednání, již bez zástupců plátců zdravotní péče. Jednalo se o podrobnostech specifikace cílových skupin pro adresné obesílání, mediální podpoře projektu a dalších technických detailech.


25. 9. 2012 Praha MZ ČR - jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů a zástupců zdravotních pojišťoven
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Přítomni byli kromě zástupců MZ ČR a odborných společností také generální ředitelé či zdravotní ředitelé jednotlivých zdravotních pojišťoven. Přítomní se shodli na realizaci adresného obesílání těch, kteří se neúčastní screeningových programů, na využití prostředků EU. Realizace projektu by měla začít v příštím roce.


19. 9. 2012 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednalo se o realizaci adresného obesílání těch žen, které se screeningu neúčastní. 2 roky by to mohlo být realizováno za využití prostředků z EU. Při jednání zazněl jasný požadavek od zástupkyně VZP a zástupce Institutu biostatistiky a analýz na rozšíření screenigového intervalu na tři roky. Argumenty proti tomuto požadavku se v současné situaci ve světě i v ČR hledají obtížně. Opakovaně bylo deklarováno, že vybírání poplatků od pacientek za metodu LBC je neakceptovatelné.


18. 9. 2012 Praha ústředí VZP - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2013
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další ze série pravidelných jednání naší profesní organizace a největšího plátce péče v ČR. Oba subjekty deklarovaly vůli pokračovat ve snaze o odstranění neodůvodnitelných meziregionálních rozdílů v péči o gravidní pacientky a o prosazení úhrady genetických a ultrazvukových vyšetření těhotných formou nákupu péče přes registrujícího gynekologa.


18. 9. 2012 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví ČR P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

I jednání na půdě MZ ČR bylo zejména na téma úhrady péče pro náš segment pro rok 2013 a léta další. Názory náměstka Noska a výboru SSG ČR na perspektivu úhrad péče nejen našemu segmentu jsou prakticky totožné. Jsme si samozřejmě vědomi skutečnosti, že snaha o zprůhlednění systému a zavedení jednotných pravidel pro celou ČR mnoha subjektům nevyhovuje.


12. 9. 2012 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další z pravidelných jednání uvedené komise. Probíhá periodická reakreditace screeningových pracovišť, prakticky všechna obstála při kontrole velmi dobře. Přítomní konstatovali, že až na dílčí problémy jsou čekací doby na screeningové vyšetření akceptovatelné a síť mamografických center dostatečně hustá.


11. 9. 2012 Praha - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví F. Polákem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Hlavním tématem jednání byl stav screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR. Náměstek měl řadu dotazů k chodu screeningu, k jeho úspěchům i nedostatkům. Erudované dotazy měl i ke screeningovému intervalu a možné implementaci HPV testu do screeningu.


4. 9. 2012 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

 

Hlavním tématem byla perspektiva úhrad péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2013. Náměstek vždy podporoval dohodu SSG ČR s plátci péče na principu nákupu části péče přes registrující gynekology. Odpor některých profesních skupin je z ekonomického hlediska pochopitelný, seriozní medicínské zdůvodnění ale absentuje. Rozhodující budou úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví nad jejichž obsahem budou ještě složité diskuze.


4. 9. 2012 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, A. Stará

 

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů  4. 9. 2012

Přítomni: Dr. Neugebauer, Dr. Jojko, Dr. Černý, Dr. Tautermann, Dr. Chrz, Dr. Dvořák,
Dr. Šmatlák, Dr. Kudyn, Dr. Stará, Dr. Skřivánek

 1. Předání funkce mluvčího KSL
  • Funkci mluvčího Koalice soukromých lékařů do března 2013 oficiálně převzal MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

 2. Hodnocení DŘ, ceny z pohledu segmentů
  • K dohodě došlo pouze u praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, záchranné služby a v segmentu gynekologie, ostatní segmenty se nedohodly.
  • Mezi SAS ČR a SSG ČR došlo při dohodovacím řízení ke sporu, který se týkal požadavku poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb na omezení rozsahu vyšetření poskytovaných těhotným ženám kardiology a genetiky. Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP vypracovala doporučený postup péče o těhotné ženy a v souladu s ním SSG prosazuje, aby garantem prenatální péče byli gynekologové. Svůj požadavek vysvětluje snahou o odstranění velkého počtu indikovaných vyšetření, která v některých regionech přesahují rámec běžný v ostatních zemích s vyspělým zdravotnictvím. SAS se na základě odborného stanoviska příslušných odborných společností (lékařská genetika a dětská kardiologie) a faktu, že v textu navrženém pro úhradu gynekologů v roce 2013 je řešena čistě a jen otázka redukce příslušných financí a jejich přesun od dětských kardiologů a genetiků směrem ke gynekologům, obává zhoršení péče o těhotné. Domnívá se, že existují jiné - méně rizikové - možnosti kontroly nákladů na poskytovanou zdravotní službu, které však nebyly se SAS nebo dotčenými odbornostmi ze strany gynekologů nijak diskutovány. SAS trvá na svém požadavku, že s dohodou, kterou SSG prosadilo na DŘ, měly být nejprve seznámeny zmíněné odbornosti ambulantních specialistů a získán jejich souhlas. SAS trvá na svém nesouhlasném stanovisku. SSG konstatuje, že získat souhlas dotčených subjektů není reálné, medicínské argumenty, které vznášejí proti dohodnutému modelu úhrady některé subjekty, považuje ze zcela neopodstatněné a ryze účelové. Dle názoru zástupců SSG a ČGPS ČLS JEP bychom situaci v dané problematice v ČR, kterou chce SSG měnit, v rámci EU i mimo ni marně hledali.
 3. Novinky v legislativě
  • Zákon o zdravotních službách - zástupci Koalice se dohodli shromáždit své připomínky a s průvodním dopisem je zaslat ministru zdravotnictví. Průvodní dopis by měl obsahovat informaci o tom, že zástupci Koalice soukromých lékařů tyto připomínky projednali, společně je podporují a vyzývají MZ ČR k vytvoření podmínek k serióznímu vypořádání všech připomínek za účasti členů KSL (odesláno 13. 9.).
  • Zákon o specifických zdravotních službách - není informace o tom, že by MZ ČR začalo připomínky vypořádávat. Novelu je třeba sledovat.
  • Věstník k internímu systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb - i po přijetí některých připomínek jde stále o nevyhovující předpis. MZ ČR vydalo ve Věstníku mimo jiné metodický návod k hygieně rukou při poskytování zdravotní péče. Sdružení praktických lékařů ČR tento metodický návod upravilo pro praktické použití v ordinacích, doplnilo poznámkami a ilustračními obrázky techniky mytí rukou.
 4. Žádost Ing. Gajdáčka o podporu - návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
  • Zástupci KSL se dohodli na textu společného prohlášení, kterým se připojují ke stanovisku SPL ČR. Prohlášení bude zasláno ministru zdravotnictví, všem poslancům vládních stran, ředitelům zdravotních pojišťoven a předsedovi vlády ČR (odesláno 11. 9.).
 5. Nový cenový věstník platný od 1. 7. 2012
  • Podle informace Dr. Chrze, jsou nařízení věstníku v platnosti již delší dobu. Do kalkulace výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění je podle kalkulačního vzorce zahrnuta pouze nákupní cena materiálů, případně léků, bez režijních nákladů. Mgr. Sladkovská zašle ostatním zástupcům KSL kalkulační formulář a metodiku kalkulace cen, používané zubními lékaři a kontakty na firmy, které kalkulace na základě daňového přiznání provádějí.

Další jednání Koalice: Apolenka - 18.30 hodin

23. 10.
20. 11.
11. 12.

V Praze dne 18. 9. 2012

Zapsala: Mgr. Zina Sladkovská


29. 8. 2012 Praha MZ ČR - jednání expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další ze série jednání - hlavními tématy byla mediální podpora screeningů cervikálního karcinomu, karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu a problematika adresného zvaní těch subjektů cílových skupin, které se screeningu neúčastní.


24. 7. 2012 Praha, ústředí ZP MV - závěrečné kolo Dohodovacího řízení o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci Svazu ZP i VZP předložili návrhy, které vycházely z jednání 17.7.2012. Obsahovaly již zmíněný nákup péče registrujícími gynekology. Po žádosti předsedy SSG ČR byl doplněn odstavec, který zaručoval dosavadní bonifikace. Výsledkem jednání byl kompromisní materiál, se kterým souhlasili všichni zástupci zdravotních pojišťoven a dva ze tří zástupců poskytovatelů. Proti byla zástupkyně velkých poliklinik. Dosažená dohoda bude téměř jistě napadena minimálně jedním ze segmentů poskytovatelů. Finální rozhodnutí bude na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

 

18. 7. 2012 Praha, MZ ČR - jednání o projektu podpory screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupce MZ ČR při jednání našemu zástupci sdělil, že projekt podpory adresného zvaní a mediálního zviditelnění screeningových programů byl zastaven. Důvodem bylo údajně příliš dlouhé trvání přípravné fáze. MZ ČR na projekt nerezignuje a vyhlásí nový. Předseda SSG ČR konstatoval, že jde jednoznačně o nepříznivou zprávu. Jediným důsledkem bude další zpoždění začátku adresného zvaní, které označili jako prioritu všichni zástupci odborných společností, kteří se projektu účastnili.

 

17. 7. 2012 Praha, sídlo Svazu zdravotních pojišťoven ČR - jednání o úhradách péče segmentu ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Šlo o dohodnuté jednání zástupců všech zdravotních pojišťoven a předsedy SSG ČR před závěrečným kolem Dohodovacího řízení pro náš segment. Hlavním tématem byla možnost úhrady některých vyšetření gravidních, která jsou prováděna jinými subjekty, než registrujícími gynekology, formou nákupu péče přes registrující gynekology. Ti by od zdravotních pojišťoven obdrželi na tato vyšetření finanční prostředky formou agregované platby na těhotnou. Při dodržování doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP pro péči o fyziologickou graviditu by to znamenalo výrazný benefit pro plátce i zařízení odbornosti 603. Po poměrně dlouhé diskusi bylo dosaženo konsensu a rýsovala se dohoda v našem segmentu.

 

26. 6. 2012 Praha - jednání se skupinou České laboratoře
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

V pořadí druhé jednání s organizací laboratoří, které mají všechna potřebná osvědčení a nejsou ve vlastnictví nadnárodních subjektů. České laboratoře předložily již konkrétní nabídky programů, které by měly medicínský benefit pro pacientky a které nejsou hrazeny z veřejných prostředků. Realizace programů by mohla být ekonomicky zajímavá i pro registrující gynekology. Diskuse nad detaily jednotlivých programů bude pokračovat.

 

26. 6. 2012 Praha - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

Jednání o perspektivě úhrad segmentu ambulantní gynekologie v roce 2013. Naše zástupce zajímal hlavně postoj ministerstva k případné dohodě našeho segmentu s plátci na realizaci části úhrad prostřednictvím nákupu péče přes ordinace odbornosti 603. Postoj náměstka ministra byl jako doposud vždy vstřícný a ve většině témat byla mezi diskutujícími shoda. Jednání budou pokračovat.

 

26. 6. 2012 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, A. Stará


Viz zápis

 

5. 6. 2012 Praha ústředí ZP MV - dohodovací řízení o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2013
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zdravotní pojišťovny předem deklarovaly, že vzhledem k současné ekonomické situaci a vyhlídkám výběru pojistného se budou ve všech segmentech snažit o snížení úhrady proti roku 2012. Jakýkoli nárůst výdajů pro některý segment poskytovatelů je pro ně nepřijatelný. Předseda SSG ČR a zástupci plátců péče se shodli na tom, že k navýšení příjmů našich praxí by mohlo dojít v případě úspor prostředků v odbornostech, kam pacientky (ne vždy zcela indikovaně) referujeme. Realizace úhrad laboratorních vyšetření a některých konzílií prostřednictvím nákupu péče je jedinou šancí na reálný nárůst odměny za naši práci. Diskuse bude pokračovat.

 

30. 5. 2012 Praha - jednání analytické komise DŘ o úhradách zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Novým předsedou byl zvolen Ing. Mrázek z VZP. Příjmy do veřejného zdravotního pojištění zůstávají přibližně stejné a předpoklad je i pro rok 2013. Při nepřítomnosti zástupců segmentů akutní lůžkové péče nebylo možno jednat o nastavení sledovatelných parametrů v nemocniční péči - z tohoto segmentu je kromě celkového čísla obtížné získat validní údaje, protože existuje řada variant úhrad mezi jednotlivými pojišťovnami a jednotlivými nemocnicemi. Je zcela jisté, že při stejných příjmech a zvyšujících se výdajích za léky a nemocniční péči bude již od letošního roku hospodaření ZP deficitní. S tím půjdou do dohodovacího řízení, budou muset ušetřit buď plošně nebo v některých segmentech.

 

22. 5. 2012 Praha ústředí VZP - jednání o úhradách odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

VZP analyzuje data o vyžádané péči naší odbornosti a také o tom, kolik gravidních odesílají jednotlivá zdravotnická zařízení na genetická vyšetření a ultrazvukové vyšetření jiným kolegům. Je zvažován model úhrad těchto vyšetření formolu nákupu péče zařízeními odbornosti 603. O této formě úhrady bude VZP jednat ze zaměstnaneckými pojišťovnami.

 

22. 5. 2012 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednání se opět účastnil náměstek ministra zdravotnictví P. Nosek. Diskutovalo se o výpočtu reálných nákladů jednotlivých odborností, z čehož by mohla být kalkulována vyšší režie do Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny opakovaně upozorňují na nedostatek finančních prostředků, je bohužel výraznější navýšení režie málo reálné. Hovořilo se i o kultivaci Sazebníku a málo realistických požadavcích zdravotnických odborářů.

 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem jednání byla zejména perspektiva úhrad péče odbornosti 603. Náměstek ministra zdravotnictví podporuje snahu naší organizace realizovat úhradu komplementu i některých dalších vyšetření formou nákupu péče. Z případných úspor by mohl vzniknout finanční benefit pro náš segment. Pokud dojde v rámci kultivace Seznamu výkonů ke snížení kalkulované ceny některých přístrojů (CT, MR ...), dojde patrně k navýšení ceny práce lékaře a režie. I to by vedlo k navýšení úhrad péče pro naši odbornost.

 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví F. Polákem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předmětem jednání byla zdravotnická legislativa a její dopady na chod našich praxí. Některé plánované změny přinášejí dle našeho názoru jen nárůst administrativy bez jakéhokoli benefitu pro pacienty. Jednalo se i o plánovaném posílení kompetencí nelékařů, zejména porodních asistentek. Oba diskutující se dohodli na tom, že by k tomu mělo docházet v rámci zdravotnických zařízení, kde působí i lékař. Vznik zařízení, kdy by pracovaly pouze porodní asistentky, by nepřinesl žádný zdravotní benefit ani úsporu finančních prostředků.

 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z pravidelných jednání komise. Tématem byl například nový kód pro HPV testaci, kontroly laboratoří, kterým bude končit akreditace a nepřijatelnost vybírání finančních prostředků v souvislosti s L.B.C.

 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR - jednání expertního týmu pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se zejména o plánovaném zvaní cílových skupin na všechny tří celostátní plošné screeningové programy. Mediální kampaň na podporu těchto programů i adresné zvaní těch, kteří některé z vyšetření neabsolvovali, by měly začít v průběhu příštího roku.

 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR - jednání Pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při MZ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předsedou pracovní skupiny je poslanec za TOP 09 A. Roztočil. Ve skupině jsou zástupci ČGPS, neonatologie, praktických lékařů pro děti a dorost, zdravotních pojišťoven, porodních asistentek, dul, ženských organizací, kterým nevyhovuje současný systém péče o těhotné a novorozence, vládní zmocněnkyně pro lidská práva a MZ ČR. Zástupci odborných společností deklarovali, že prioritou je pro ně bezpečí rodičky a novorozence a jakéhokoli změny by neměly vést ke zhoršení současné situace. Zástupkyně nelékařských profesí a občanských organizací prosazovaly vznik sítě zdravotnických zařízení, v nichž by pracovaly porodní asistentky se smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Soukromé porodní asistentky by poté realizovaly část prenatální péče a chodily by k porodům do stávajících porodnic nebo porodních domů. Lékař by k porodu mohl přijít pouze na výzvu porodní asistentky. Charakter diskuse přiměl zástupce odborných společností k dohodě, že se příštího jednání pracovní skupiny nezúčastní.

 

24. 4. 2012 Praha ústředí VZP - jednání o perspektivách úhrad odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Vzhledem k současnému stavu veřejných financí ve zdravotnictví a známým postojům ministra zdravotnictví nelze očekávat reálný nárůst příjmů ambulantních zdravotnických zařízení. Patrně jedinou šancí redukce péče, která je indukována našimi ambulancemi a využití financí z úspory nákladů pro naše praxe. Proto budeme pokračovat na kalkulaci nákupů péče pro ambulantní zařízení odbornosti 603. Je ovšem jasné, že některé jiné odbornosti či segmenty budou mít silně negativní postoj k naší aktivitě.

 

24. 4. 2012 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přikládáme zápis z jednání:

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
24. 4. 2012

Přítomni: Dr. Dvořák, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Černý, Dr. Tautermann, Dr. Šmatlák

 1. Další jednání s MZ ČR, plánovaná schůzka s náměstkem Noskem
  • Ing. Nosek dosud nedodal návrh na strukturu podkladů pro analýzu úhrad péče v jednotlivých segmentech, kterou přislíbil zaslat do 20. 4. jako podklad pro květnové jednání KSL. Dr. Dvořák Ing. Noskovi jeho slib připomene a současně jej upozorní na narůstající nespokojenost privátních lékařů s přístupem MZ ČR.
  • Zástupci Koalice (s výjimkou ČSK) se vrátili ke schůzce s premiérem ČR a schválili text dopisu Dr. Nečasovi, ve kterém na komentáři ke společnému memorandu KSL a MZ ČR dokladují neplnění uzavřených dohod ze strany ministra zdravotnictví.
  • Zástupci KSL se společně dohodli, že pokud vyjde premiér vstříc požadavkům LOKu, vydá Koalice veřejný protest proti stagnaci, respektive poklesu reálných příjmu privátních zdravotnických zařízení.
 2. Jednání Rady poskytovatelů (RP) a následná TK ministra zdravotnictví
  • Podle shodného stanoviska KSL je Rada poskytovatelů orgán s natolik různorodými zájmy, že jen s obtížemi může být účinným poradním orgánem. Lze tedy pochopit důvody ministra zdravotnictví, které jej vedly k tomu, že se na jednání RP nezmínil o chystané tiskové konferenci k novým reformním krokům. Současně jsou setkání RP jednou z mála možností komunikace se zástupci MZ ČR, proto je třeba apelovat na ministra, aby KSL respektoval jako legitimního zástupce soukromých poskytovatelů, vážně se zabýval jejími podněty a připomínkami a o zásadních rozhodnutích ji informoval dříve, než zástupce sdělovacích prostředků.
 3. Kultivace Seznamu výkonů
  • Ke kultivaci Seznamu výkonů zatím nejsou nové informace. Dr. Jojko seznámil zástupce KSL se stanoviskem ČLS JEP, která podpoří kultivaci pouze v případě, že se ke změnám bude přistupovat komplexně. Podle dostupných informací se ministerská komise zatím zabývá pouze některými položkami (např. spotřebním materiálem) a jejich nesystémovými úpravami. Dr. Jojko vyzval zástupce KSL aby zvážili, zda se Koalice ke stanovisku ČLS JEP připojí.
 4. Různé
  • Dr. Jojko informoval o výsledcích svého setkání s MUDr. Ferdinadem Polákem, náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, se kterým mimo jiné jednal o minimálních požadavcích na hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a přednesl Dr. Polákovi následující návrhy:
   • zmizí povinnost školení mytí rukou a povinnost vyvěšování schémat,
   • zůstane zachováno, že u umyvadel mají být hygienické prostředky a každé ZZ má mít desinfekční prostředky,
   • pravidla manipulace s rizikovými léčivy budou platit jen pro ta zdravotnická zařízení, která tato léčiva používají. Pokud je ZZ nepoužívá, nebude povinno informovat ani o tom, že je nemá,
   • personální soupisy nebo budou platit jen pro větší ambulance (např. nad 10 zaměstnanců),
   • sporným bodem zůstala pravidla týkající se školení první pomoci.
   KSL s úpravami navrženými Dr. Jojkem souhlasí s tím, že hranice počtu zaměstnanců pro personální soupisy se posune na 20 a povinné školení první pomoci doporučuje z materiálu zcela vyřadit.
  • Zástupci KSL schválili text Stanoviska k Národnímu registru zdravotnických pracovníků.

V Praze dne 3. 5. 2012
Zapsala: Mgr. Zina Sladkovská

 

17. 4. 2012 Praha - jednání se skupinou České laboratoře
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

České laboratoře jsou sloučením několika subjektů, které provozují laboratoře na území celé České republiky, mají potřebná osvědčení o kvalitě a nejsou vlastněny nadnárodními řetězci. České laboratoře vnímají SSG ČR jako potenciálního partnera a navrhly spolupráci. Ta by mohla začít vytipováním laboratorních vyšetření, která skýtají nesporný medicínský benefit (na rozdíl od např. LBC), ale nejsou zatím hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ta by mohla být nabízena pacientkám za úhradu. Ekonomicky by mohlo profitovat zařízení naší odbornosti i laboratoř. Zástupci SSG ČR požádali České laboratoře o zaslání návrhu, idea se nám zdá perspektivní. Za SSG ČR ale deklarovali, že i nadále budeme usilovat o úhradu komplementu přes naše zařízení (nákup péče) a že nevylučujeme spolupráci i s jinými subjekty.

 

17. 4. 2012 Praha - jednání s poslancem za VV MUDr. Jiřím Štětinou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Jednání bylo reakcí strany Věci veřejné na dopis, který předseda SSG ČR jako mluvčí Koalice soukromých lékařů odeslal předsedům všech stran vládní koalice a v němž prezentoval nespokojenost ambulantní sféry s činností ministra zdravotnictví. Poslanec Štětina souhlasil s názory zástupců SSG ČR a označil jako nepřijatelné to, že záměry zásadních změn systému zdravotnictví ministr Heger nekonzultuje se zástupci poskytovatelů a odbornými společnostmi a dozvídáme se o nich až z médií. Přislíbil, že ministrovi naše námitky opět připomene. Jednání se konalo v den, kdy poslankyně Peak oznámila, že ve straně VV končí. Je proto obtížné predikovat, zda pan poslanec bude mít možnost intervenovat a zda jeho strana bude ještě členem vládní koalice. Rozhodně šlo ale o jednání z pozice poslance Štětiny velice vstřícné a pan poslanec je jako lékař v problematice dobře orientován.

 

10. 4. 2012 Praha MZ ČR- ČSK - jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Rada byla svolána po roce od posledního jednání. Jedním z důvodů byla patrně i kritika Koalice soukromých lékařů namířená na činnost současného ministra zdravotnictví. Koalice upozorňovala mj. na fakt, že Rada poskytovatelů nebyla svolávána a důvodem jejího svolání před rokem byla pouze akce „Děkujeme - odcházíme". Značná část diskuse se týkala novinek v legislativě. Zástupce praktických dětských lékařů a SSG ČR kritizovali změny, které téměř znemožňují běžnou péči o osoby mladší 18 let. Náš zástupce opakovaně upozornil na platnou vyhlášku o zdravotní dokumentaci, která je v ambulancích zařízení prakticky nerealizovatelná. Doporučil rovněž, aby ministr přestal předkládat své kontroverzní návrhy na zásadní změny systému zdravotnictví v ČR bez předchozí diskuse s odbornými společnostmi a zástupci poskytovatelů. Na konkrétní dotaz, zda ministr hodlá vytvořit síť zdravotnických zařízení, v nichž by pracovali pouze nelékaři, odpověděl ministr kladně s tím, že značnou část práce gynekologů zastanou porodní asistentky. Rozsáhlá byla rovněž diskuse o plánované povinné e-preskripci. Většina přítomných měla proti tomuto záměru zásadní připomínky. Stručně byl předložen velmi obecný záměr na redukci počtu lůžek v lůžkových zařízeních.

 

4. 4. 2012 Praha MZ ČR - zasedání expertního týmu pro systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - Screeningové programy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se zejména o chystané mediální podpoře screeningových programů a zajištění adresného obesílání subjektů, které se některého ze screeningů v poslední době neúčastnily. Obesílání populace patrně nezačne dříve než v roce 2013.

 

3. 4. 2012 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Jednání Koalice byl přítomen i náměstek ministra zdravotnictví Nosek. Zástupci profesních organizací náměstkovi opakovaně sdělili námitky k práci ministra zdravotnictví, který s představiteli poskytovatelů ambulantní péče prakticky nekomunikuje a ambulantní sféru dlouhodobě přehlíží. Sdělili i obavy jednotlivých subjektů Koalice o současné i budoucí financování jejich segmentů. Náměstek je v problematice orientován, pro většinu připomínek měl pochopení, nicméně jasný příslib zlepšení situace nepadnul. Byly domluveny rovněž další schůzky obou stran a společná práce na kalkulaci reálné režie našich praxí. Diskutovalo se rovněž o materiálu MZ ČR „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb". Část textu, věnovanou ambulantním zařízením, přítomní označili za absurdní a Koalice ji písemně odmítla jako celek. Materiál i reakci Koalice zveřejňujeme na našem webu.

 

27. 3. 2012 Praha ústředí VZP - jednání se zástupkyní VZP o možných změnách ve zdravotnictví včetně úhrad péče odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Představitelka VZP i předseda SSG ČR se shodli na tom, že nasmlouvání sítě samostatně pracujících porodních asistentek by nepřineslo žádný medicínský benefit a nepředstavovalo by úsporu finančních prostředků, ale naopak nárůst výdajů zdravotních pojišťoven. Diskutovalo se i o záměru srovnat jednotlivá ZZ odbornosti 603 dle toho, jak velké procento gravidních referují na genetická vyšetření a na ultrazvuková vyšetření do jiných ZZ. Perspektivně by ti, kteří výrazně průměr nepřekračují, mohli být bonifikováni a ti, kteří výrazně vyčnívají, regulováni. Před startem případných změn by byla naše členská základna informována, patrně by nejprve proběhl pilotní projekt.

 

26. 3. 2012 Praha Úřad vlády ČR - jednání s premiérem České republiky Petrem Nečasem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR oslovil jako mluvčí Koalice soukromých lékařů předsedy koaličních stran se žádostí o schůzku. Důvodem je činnost současného ministra zdravotnictví, který ambulantní sféru ignoruje a veškeré své úsilí vynakládá na zvyšování úhrad péče lůžkovým zařízením. Do těch již nyní směřuje v ČR největší procento z celkového objemu veřejných financí na zdravotnictví v rámci EU. Předseda SSG ČR a předsedové SAS, SPL a SPLDD shrnuli premiérovi důvod nespokojenosti s prací ministra Hegera a vyzvali jej k respektování programového prohlášení vlády a respektování celosvětových trendů. Premiér vyslechl argumenty, vyžádal si ještě další podklady a navrhnul další jednání.

 

14. 3. 2012 Praha - jednání zástupců KSL s I. náměstkem PhDr. M. Ženíškem, Ph.D. + náměstkem ing. P. Noskem
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Jednání se konalo na výzvu MZ ČR se zástupci KSL , ale až po vydání kritického článku v LN o nekomunikaci MZ ČR se soukromými ambulantními lékaři. Zástupci KSL opět konstatovali, že MZ ČR se soukromými lékaři jedná jen v případě, když je potřebuje (naposledy při zajištění péče pro občany ČR při startu akce „ Děkujeme, odcházíme). Ministr zdravotnictví přijme kdykoliv zástupce nemocničních odborů, zástupce porodních asistentek, zástupce lůžkových zařízení, ale se soukromými lékaři se přes opakované výzvy již od akce DO nesetkal a neudělal si na ně čas. Dále zástupci KSL konstatovali, že MZ ČR provádí nesystémová opatření a neplní prohlášení vlády o prioritním upřednostnění primární péče. Jednotliví zástupci stran na MZ, tak ani neplní volební programy stran, za které byly strany voleny. Zástupci KSL konstatovali, že sice při příštích volbách soukromí lékaři patrně nebudou volit levici, ale mnozí nebudou volit ani pravici (pokud nezmění svůj přístup k soukromým lékařům) a k volbám se nedostaví. Oznámili zástupcům MZ ČR , že již vyzvali i předsedy pravicových stran k jednání s KSL. Dále zástupci KSL vyjádřili hlubokou nespokojenost s přidáváním peněz do segmentu nemocniční péče ( zde již došlo k navýšení platů lékařů o 10%, tím i o navýšení základu za ustavní pohotovostní činnost o 10% a nyní se uvažuje o dalším navýšení o 6,25 %.) Soukromým ambulancím nedošlo v posledních letech k žádnému navýšení,jejich úhrada je stále nominálně stabilní, ale reálně klesá. Není vůbec zohledněna inflace, navýšení DPH, nárůst plateb za plyn, elektřinu,nájmů ...... Soukromí lékaři tak nemohou navýšit platy středně zdrav personálu ani svým dalším zaměstnancům. Vzniká v tomto velký problém. Na akreditovaných pracovištích soukr. lékařů v rámci postgrad. studia,též došlo k poklesu úhrady za školence. MZ bylo upozorněno na generační problém u praktických lékařů, pediatrů ale i gynekologů a zubních lékařů. MZ ústy náměstka ing. Noska, slíbilo, že pokud dojde ke změně úhradové vyhlášky a opětovnému navýšení do lůžkových zařízení, netkne se tato ambulantní péče. Co se týče úhrad vidělo by nejraději MZ ČR stanovení dolního limitu úhrad, na jehož podkladě by se pak jednotlivé segmenty se zdravotními pojišťovnami dál dohadovaly na konečných úhradách. K tomu je však zjistit průměrnou nákladovost praxí a dohodnout podmínky pro takový to výpočet. Ing. Nosek byl proto pozván na příští jednání KSL ( 3.4.2012 ),kde budou tyto podmínky dohodnuty. Pan náměstek toto pozvání přijal.

 

7. 3. 2012 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádoru děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš zástupce upozornil na skutečnost, že nejméně dvě zaměstnanecké pojišťovny nerespektují již dříve dohodnutý „risk koridor" 60 dnů pro vykazování preventivní prohlídky u gynekologa a drží se striktně Seznamu výkonů, kde je hranice třicetidenní. Působí to problémy gynekologickým ambulancím i cytologickým laboratořím. Zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven přislíbila jednání se zástupci těchto pojišťoven a pokus o sjednání nápravy. Jednalo se i o vyšetření cervikovaginální cytologie metodou LBC, které někteří gynekologové nabízejí za úhradu při preventivních prohlídkách. Komise toto jednání označila opakovaně za neakceptovatelné. LBC by bylo možno zařadit do screeningu paralelně s cytologií klasickou po schválení všemi kompetentními subjekty. Podmínkou by byla úhrada shodná s úhradou screeningové cytologie a nulový doplatek pacientky. Tato situace je v některých západoevropských zemích. Další alternativou by byl např. přechod na LBC v kombinaci s HPV testem a screeningový interval 5 let.

 

29. 2. 2012 Praha MZ ČR - jednání Expertního týmu MZ ČR k systému podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - screeningové programy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další jednání skupiny, která by měla vypracovat plán využití finančních prostředků ke zlepšení fungování screeningových programů. Jde zejména o podporu sběru a analýzy dat jednotlivých programů a obesílání jedinců, kteří se některého ze screeningů neúčastní.

 

29. 2. 2012 Praha Ústředí VZP - jednání o perspektivách úhrad péče odbornosti 603 a regionálních rozdílech v péči o gravidní
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

VZP vypracovala statistiku, z níž vyplývá, že v některých krajích je většina gravidních referována na genetická vyšetření a podíl superkonziliárních ultrazvukových vyšetření a fetálních echokardiografů u těhotných se v některých zařízeních odbornosti 603 blíží sto procentům. Tato vyšetření nejsou dle doporučení ČGPS součástí péče o fyziologickou graviditu. VZP plánuje systém bonifikací a penalizací, aby se situace v regionech stala srovnatelnou a aby ČR nebyla zemí s abnormálně vysokým zastoupením těhotných, které absolvují genetické vyšetření včetně invazivních diagnostických procedur.

 

28. 2. 2012 Praha - ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Na jednání převzal předseda SSG ČR funkci mluvčího Koalice soukromých lékařů. Přítomní konstatovali, že ministr zdravotnictví soustavně ignoruje problémy ambulantní sféry včetně primární péče, která měla být dle vládního programového prohlášení podporována. Zdá se, že ministrovou prioritou je nárůst mezd některých lékařů v lůžkových zařízeních, i kdyby to mělo vést k ohrožení péče v jiných segmentech. Rada poskytovatelů, která se za předchůdců ministra Hegera pravidelně scházela, byla od Hegerova nástupu do funkce svolávána pouze účelově v době akce „Děkujeme, odcházíme". Připomínky zástupců ambulantní sféry nevedly nikdy k jakékoli pozitivní reakci ze strany ministra. Předseda SSG ČR byl pověřen, aby požádal ministra o svolání Rady poskytovatelů a oslovil předsedy koaličních stran se žádostí o schůzku, na níž by se situace ve zdravotnictví projednávala.

 

25. 1. 2012 Praha - Ústředí VZP - jednání o redukci sítí porodnic
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání se účastnil také předseda akreditační komise MZ ČR pro gynekologii a porodnictví. V otázce stanovení minimálního počtu porodů za rok podporuje SSG ČR stanovisko ČGPS ČLS JEP. Jaká bude reálná situace na začátku roku 2013, kdy budou mít lůžková zařízení nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je obtížné predikovat. Je vysoce pravděpodobné, že jako obvykle budou často rozhodovat argumenty politické, medicínské hledisko bývá často bráno jako sekundární. Je vhodné si uvědomit, že situace, kterou nyní mají lůžková zařízení, nastane ambulancím v roce 2015. Ke konci uvedeného roku končí ambulantním ZZ smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Bylo by naivní se domnívat, že při té příležitosti neproběhne redukce ambulancí včetně naší odbornosti. Situaci budeme průběžně monitorovat a členskou základnu informovat.

 

17. 1. 2011 Praha - jednání se zástupkyní společnosti Academy of Health Care Management
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Uvedená společnost se věnuje zejména manažerskému vzdělávání vedoucích pracovníků ve zdravotnictví. Přednáší pro ni řada expertů z ČR i ze zahraničí. Nyní plánuje sérii seminářů, jejichž tématem budou základní ekonomické a právní znalosti soukromých lékařů. Návrhy společnosti se bude zabývat výbor SSG ČR, jednání budou patrně pokračovat. O možné spolupráci s uvedeným subjektem bude rovněž jednat Koalice soukromých lékařů.

 

6.1. 2012 Slezská Ostrava - jednání se zástupcem RBP ZP
Za SSG ČR přítomni T. Malík, A. Skřivánek

Se zástupcem ZP 213 proběhlo jednání o balíčkových cenách za prevenci, péči o těhotnou pacientku a o sestavě šesti operačních balíčků. Došlo ke shodě, že pro rok 2012 budou tyto balíčky součástí smlouvy s RBP ZP.Zároveň proběhlo jednání o možných bonifikacích, kde zůstane 500 Kč za novou pacientku a pojišťovna nové zváží také bonifikaci za certifikaci ISO ve výši 1 - 3%.Další schůzka s MUDr.Malíkem proběhne 19. nebo 26.1.2012. Do té doby RBP ZP zašle emailem návrh konkrétních cen pro balíčky a návrh hodnoty bonifikace ISO.

 

3. 1. 2011 Praha ZP MV ČR - jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Podobně jako u ostatních zdravotních pojišťoven jsou možnosti zlepšení úhradových dodatků ze strany ZP 211 prakticky nulové. Managementy všech pojišťoven vyvíjejí snahu dosáhnout spíše mírného snížení úhrad (nejen) v našem segmentu ve srovnání s rokem 2011. Zástupci ZP MV deklarovali ochotu k dohodě a zašlou návrh dodatku k připomínkám. Úplného konsensu dosaženo dosud nebylo, hlavním problémem je hodnota INU. Balíčkovou cenu za preventivní prohlídku ZP 211 zavést odmítá.

 

3. 1. 2011 Praha OZP - jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání v podobném duchu jako při všech dosud proběhlých jednáních se zdravotními pojišťovnami. Úhradový dodatek bude patrně kopírovat ten pro rok 2011. Žádné zásadní novinky (balíčkové ceny ...) OZP zavádět pro rok 2012 neplánuje.

 

3. 1. 2011 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Naši zástupci v Koalici doporučili, aby KSZ vydala prohlášení, ve kterém odmítne postoje ministra zdravotnictví, který zcela ignoruje problémy ambulantní sféry. Jednostranné navýšení úhrad pro segment lůžkové péče na úkor segmentů ostatních může existenčně ohrozit ambulantní zdravotnická zařízení. Tristní je, že i spoluúčast pacientů hodlá ministr zvyšovat pouze v nemocnicích a o nadstandardní péči v ambulancích se nezmiňuje .. Členové Koalice se shodli na tom, že se pokusí vytvořit konsensuální text. Diskutovalo se i o perspektivách úhrad péče v jednotlivých segmentech. Všichni jejich zástupci začali jednání se zdravotními pojišťovnami. V nejlepším případě se jeví výsledný stav jako zachování mechanismu úhrad ve shodě s rokem 2011.

 


Předchozí zprávy (z roku 2011)

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.