Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2013

 

1. 10. 2013 Praha, Ústředí VZP - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2014

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předběžné jednání o koncepci úhrad našemu segmentu pro příští rok. Pokud bude MZ ČR v úhradové vyhlášce respektovat dohodu segmentu ambulantní gynekologie se zdravotními pojišťovnami dosaženou v rámci Dohodovacího řízení, bude úhradový dodatek v ZP pro rok 2014 patrně téměř shodný s tím pro rok letošní. Naděje na výhodnější verzi dodatku, než je ta pro rok 2013, je mizivá.

 

 

 

 

1. 10. 2013 Praha, jednání s ing. P. Noskem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR se sešel s ing. Noskem první den po jeho odchodu s funkce náměstka ministra zdravotnictví. Poděkoval mu za spolupráci a diskutoval s ním problematiku nového Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a úhradovou vyhláškou pro rok 2014. Vzhledem ke znalostem ing. Noska budou konzultace naší organizace s bývalým náměstkem ministra pokračovat.

 

 

 

 

21. 8. 2013 Praha, MZ ČR - jednání závěrečného kola Dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2014

Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Vcelku bez komentářů zástupců ostatních segmentů poskytovatelů zdrav. péče proběhlo závěrečné kolo DŘ, nikdo z přítomných nenapadl dohodu segmentu ambulantní gynekologie ani ostatních segmentů, které se dohodly.
Dohodly se: segment praktických lékařů pro dospělé, pediatři, lázeňská péče a parciální dohoda u radiologů. Ostatní se nedohodli a tradičně jdou do budoucnosti s tím, že budou čekat na ministerskou vyhlášku, náměstkem Noskem bylo deklarováno, že vyhlášku stihne ministerstvo připravit do konce října, tedy ještě v současné sestavě...

 

 

13. 8. 2013 Praha, ČSK - Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů

Přítomni: V. Dvořák, A. Stará

 1. Výsledky DŘ na rok 2014

 1. Příprava na jednání s ministrem

V rámci těchto klíčových bodů plánují s ministrem projednat:

 

 1. Různé

 

 

23. 7. 2013 Praha, ČSK - Dohodovací řízení o úhradách péče v roce 2014 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Své návrhy úhrad péče předložily SSG ČR, VZP i Svaz zdravotních pojišťoven. Naše organizace doporučila mírné navýšení hodnoty bodu, což zdravotní pojišťovny označily za nepřijatelné. Navýšení úhrady oproti roku 2013 neschválí žádnému ze segmentů poskytovatelů. Naše organizace zase napadla příliš tvrdé limity pro uplatnění regulací za preskripci a vyžádanou péči a absenci odstavce, který by garantoval zachování dosavadních bonifikací. Po diskusi vznikl kompromisní materiál, který byl schválen. Výsledkem jednání je tedy dohoda, která by měla generovat podmínky srovnatelné s rokem 2013. Tento výsledek považujeme vzhledem k současné situaci za výrazný úspěch. Nákup péče v dohodě zakomponován není - t. č. nelze očekávat silnou podporu MZ ČR této koncepci.

 

16. 7. 2013 Praha, ústředí VZP - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednající strany se dohodly, že vzhledem k současné nepřehledné situaci nebudou letos navrhovat pro náš segment nákup péče některých odborností. Do budoucna ale oba subjekty považují nákup péče za velice perspektivní. Zdravotní pojišťovny patrně nebudou v žádném segmentu ochotny přistoupit na dohodu, která by vedla k nominálnímu nárůstu úhrady péče. V primární péči je snad šance na zachování stávajících podmínek úhrady.
Tématem jednání byly i některé technické problémy při finálních úhradách péče za roky 2011 a 2012.

 

19. 6. 2013 Praha MZ ČR - jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

V případě, že se nevyskytnou další překážky, by adresné zvaní těch, kteří se screeningových programů neúčastní, mohlo začít v červenci tohoto roku. Náš zástupce požádal zdravotní pojišťovny, aby zjistily, kteří gynekologové v regionech registrují nové pacientky a jak je dlouhý interval od objednání k provedení preventivní prohlídky. MZ vyzval, aby dalo k dispozici text s údaji o projektu adresného zvaní. S tímto textem poté seznámíme členy SSG ČR.

 

19. 6. 2013 Praha, sídlo ČSK - Dohodovací řízení o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Šlo o další fázi Dohodovacího řízení. Výhled na výběr pojistného pro tento i příští rok není rozhodně optimistický. Naše organizace i plátci vyvíjejí maximální snahu o přijatelnou dohodu. Naší podmínkou je uchování mechanismu úhrady z posledních let a zachování hodnoty bodu. Jednalo se i o zakotvení nákupu péče do úhradového dodatku. Jednání bude pokračovat.

 

18. 4. 2013 Praha MZ ČR – jednání pracovní skupiny MZ ČR pro Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

 

Naši zástupci seznámili přítomné s důvody vytvoření nového kódu a princip kalkulace jeho bodové hodnoty. Po dlouhém jednání a vysvětlování zůstala jediným problémem bodová hodnota. Zástupci zdravotních pojišťoven a SSG ČR nakonec dosáhli konsensu- hodnoty 501 bodů. Pracovní skupina výkon schválila. Zástupci zdravotních pojišťoven a SSG ČR mají ještě možnost jednat o navýšení bodové hodnoty výkonu. Šance na navýšení je ale minimální.

 

16. 4. 2013 Praha – jednání Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Na jednání byli pozváni i zástupci VZP. Jednalo se o zavedení agregovaného kódu pro preventivní prohlídku u gynekologa a péči s ní související do Sazebníku. Po vyčerpávajícím jednání všichni zástupci zdravotních pojišťoven se vznikem kódu souhlasili. Přetrvávaly ještě rozdíly v pohledu na bodovou hodnotu nového kódu, přítomní se ale dohodli na tom, že se při jednání na Pracovní skupině MZ ČR 18.4. pokusí dojít ke konsensu. Jednalo se i o perspektivě úhrad péče ambulantním gynekologům a možnostech nákupu péče v našem segmentu.

 

10. 4. 2013 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednání, u kterého byli přítomni také členové Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, bylo věnováno z velké části návrhu na vytvoření agregovaného kódu pro preventivní prohlídku gynekologem a péči s ní související. Přítomní se shodli na tom, že vytvoření tohoto kódu je krok správným směrem. O konečné bodové hodnotě se ještě bude jednat. Diskutovalo se rovněž o možných dopadech Kultivace Seznamu výkonů. V případě výrazného nárůstu bodové hodnoty některých výkonů by mohla výrazně klesnout hodnota bodu.

 

10. 4. 2013 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Přítomní byli seznámeni s faktem, že od 1.1.2014 bude screeningová mamografie hrazena pouze v případě že bude provedena na digitálním mamografu. Lékaři screeningových center nebudou již potřebovat žádanku gynekologa či praktického lékaře v případech, kdy kvůli suspektnímu nálezu budou potřebovat provést biopsii.

 

10. 4. 2013 Praha MZ ČR – jednání expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Pokud úspěšně proběhnou výběrová řízení a celá administrativa projektu, mohlo by obesílání osob, které se neúčastní screeningových programů, začít ve druhé polovině letošního roku.

 

9. 4. 2013 Praha ústředí VZP – jednání o úhradě preventivní prohlídky u gynekologa a péče s ní související formou agregované platby
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Poměrně složité jednání, kde se předseda SSG ČR snažil o dosažení přijatelné výše úhrady pro nově navržený kód do Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Představitelé VZP upozorňovali na možná rizika nadhodnocení výkonu a nutné zavedení opatření, která by ztížila možnost účelového chování některých poskytovatelů. Na principu tvorby kódu a úpravách v Sazebníku se jednající strany shodly. Stanoviska k bodovému ohodnocení kódu se sblížila, definitivní konsensus ale dosažen nebyl.

 

27. 3. 2013 Praha – jednání Komise pro metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

 

Náš zástupce se zúčastnil jednání Komise pro metodiku a upozorňuje na body jednání, které mají souvislost s odborností 603.

 1. Změna v terminologii: přeoznačení Zdravotnické zařízení / ZZ/ na Smluvní zdravotnické zařízení /SZZ/.
 2. U poukazů 12,13,14 se bude uvádět telefonní číslo pacienta, pokud s tím pacient souhlasí.
 3. Platí pro mamografický screening – odbornost 806 si vyžádá v souvislosti s mamografickým screeningem nutná další doplňující vyšetření u odb. 809 na dokladu 06.
  Za ošetřujícího lékaře se pro účely této metodiky dále považuje také lékař smluvního mamografického screeningového centra, který za účelem zabezpečení nezbytné komplexní diagnostiky chorob prsu a včasného stanovení diagnózy, sám indikuje další potřebné doplňující vybrané výkony z oblasti diagnostiky chorob prsu (za účelem provedení punkční biopsie a jejího vyhodnocení, či doplňujícího ultrazvukového vyšetření prsu).
  Nejedná se tedy o indukovanou péči základního ošetřujícího lékaře, který na screening odesílá.
 4. Při vystavení lázeňského návrhu součástí adres u formulářů bude požadována e-mailová adresa, pokud je známa.
 5. Při elektronizaci zdravotnické dokumentace nebudou pojišťovny zajišťovat programové vybavení lékařů. Dotazy na tyto problémy je nutno směřovat na MZ ČR.

Návrh na jednání ode mne: je schváleno užívání elektronických receptů. Veškeré náklady na programy, internetové připojení a hardwarové vybavení půjdou na vrub zdravotnických zařízení. Přínos pro zdravotnické zařízení žádný. Je vhodné vyvolat jednání s MZ ČR o financování této problematiky.

 

27. 3. 2013 Praha – jednání s generálním ředitelem VZP Z. Kabátkem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Neformální setkání předsedy SSG ČR a generálního ředitele VZP, na kterém se dohodli na jednání o perspektivách úhrad pro segment ambulantní gynekologie a možnostech spolupráce SSG ČR a VZP. Jednání se účastnil i M. Ĺubušký, který naší organizaci pomáhá zejména při práci v rámci kultivace Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

 

19. 3. 2013 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

 

 1. Jednání s náměstkem MZ ČR Ing. Petrem Noskem
  • Ve středu 20. 3. 2013 začíná Dohodovací řízení o hodnotě bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezeních na rok 2014. Jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven o upřesnění harmonogramu DŘ bude předcházet jednání o změnách Jednacího řádu DŘ. MZ ČR bude podporovat pouze ty návrhy na změny, které budou podloženy argumenty. Ing. Nosek nepředpokládá, že by se ZP a poskytovatelé v DŘ na úhradách dohodli, uvítal by však shodu alespoň na metodice úhrad.
  • Členové Koalice nebudou v Dohodovacím řízení podporovat snahu nemocnic doplnit účastníky DŘ o skupinu poskytovatelů ambulantní péče v lůžkových zařízeních. Ing. Nosek k tomuto tématu sdělil, že pokud nemocnice změnu Jednacího řádu prosadí, bude usilovat o to, aby tato skupina měla stejné úhrady jako ostatní. Dr. Jojko trvá i na stejném režimu.
  • Ing. Nosek informoval o připravované legislativní úpravě přeshraniční péče.
  • Návrhy novel zákonů o veřejném zdravotním pojištění a o zdravotních pojišťovnách zašle zástupcům Koalice v průběhu příštího týdne.
  • MZ ČR pokračuje v kultivaci Seznamu výkonů, aby alespoň tu část, která je dokončena, mohlo vydat v průběhu léta. Zástupci KSL dále diskutovali o podrobnostech kultivace Seznamu výkonů z hlediska jednotlivých odborností a seznamovali Ing. Noska s problémy, které se během úprav výkonů vyskytly.
 2. Výsledky jednání SAS s MZ ČR
  • Dr. Jojko pošle z jednání zápis, až bude k dispozici.
 3. Nová metodika VZP
  • Zástupci KSL seznámili náměstka Noska s největšími extrémy metodiky, které prodražují péči a znepříjemňují pacientům život. Metodikou je třeba se vážně zabývat a zjednodušit ji. Je příliš obsáhlá, podrobná, plná zkratek a pro běžného lékaře nekonzumovatelná. KSL se bude snažit prosadit, aby se v metodice se řešily pouze základní problémy.
 4. Změna mluvčího Koalice
  • Zástupci Koalice se dohodli, že dalšího půl roku bude KSL zastupovat Dr. Zorjan Jojko.

 

19. 3. 2013 Praha – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

 

Hlavním tématem diskuse bylo vytvoření agregovaného kódu preventivní prohlídky u gynekologa. Byl by sestaven na podobném principu jako balíčky pro prevenci, které již byly využity v úhradových dodatcích některých ZP. Náměstek ministra je s problematikou velmi dobře obeznámen, návrh neodmítnul, přislíbil jeho prostudování a další debatu. Tématem byla i perspektiva úhrad péče našemu segmentu, jednat o roce 2014 již začínáme.

 

5. 2. 2013 Praha – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR informoval náměstka ministra a probíhajících jednáních naší organizace se zdravotními pojišťovnami o finálním znění úhradových dodatků pro letošní rok. Zatím nenarážíme na závažnější překážky a lze předpokládat, že texty dodatků budou takřka shodné s těmi pro rok 2012. Ve srovnání s textem úhradové vyhlášky to lze označit za výrazný úspěch. Náš zástupce navrhnul, aby již na jaře začala společná diskuse zástupců všech zdravotních pojišťoven, MZ ČR a SSG ČR o úhradách péče v našem segmentu v roce 2014. Již před jednáním obdržel souhlasné stanovisko VZP a Svazu ZP. Náměstek Nosek s návrhem souhlasil a bylo určeno i konkrétní datum jednání v březnu 2013. Hovořilo se i o síti ambulantních zdravotnických zařízení po termínu, kdy prakticky všem končí smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

 

29. 1. 2013 Praha ústředí VZP - jednání o vyúčtování za rok 2011 a o úhradě péče pro rok 2013 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Závěry jednání lze shrnout do těchto bodů a doporučení:

Problematickým se již nyní jeví vyúčtování za rok 2012, kde se VZP obává výrazného nárůstu úhrad oproti referenčnímu období. Vzhledem k účelovému chování části naší členské základny v letech 2011 a 2012 je obtížné dohodnout se na přijatelném znění dodatku pro rok 2013.

 

23. 1. 2013 Praha Velvyslanectví USA – jednání se zástupci firmy CDD
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Uvedená firma již působí v 50 státech USA a čtrnácti dalších zemích. Nabízí zejména servis, týkající se screeningu karcinomu děložního hrdla. Byla by schopna obsáhnout všechna laboratorní vyšetření, která se screeningem souvisejí (cytologie, HPV testace, histologie) pro celou ČR. Kvalita by byla garantována, cena by byla patrně srovnatelná se současným stavem. Náš zástupce konstatoval, že rozhodující je v této věci stanovisko MZ ČR a plátců zdravotní péče. S těmito subjekty plánuje uvedená firma dále jednat.

 

22. 1. 2013 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Přítomni: Dr. Neugebauer, Dr. Jojko, Dr. Černý, Dr. Chrz, Dr. Tautermann, Dr. Dvořák, Dr. Kudyn
Omluven: Dr. Šmatlák
Host jednání: Ing. Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění

 1. Jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem
  • Zástupci Koalice vyjádřili svou nespokojenost s obsahem úhradové vyhlášky. Zejména SAS ČR vnímá nastavení úhrad v roce 2013 jako ohrožení provozu privátních ambulantních praxí, dlouhodobě podhodnocené úhrady za poskytovanou péči mohou vést až k jejich zániku. Napjatá situace v segmentu vedla Radu SAS k vyhlášení ankety mezi členy ke zjištění jejich názoru, míry nespokojenosti a ochoty proti úhradové vyhlášce protestovat. Dr. Jojko vyzval členy KSL, aby se k protestům připojili. KSL souhlasí za podmínky, že protestní akce budou vedeny pod hlavičkou Koalice soukromých lékařů. KSL však jednomyslně preferuje jednání s MZ ČR o smíru před zahájením protestních akcí, nejlépe za účasti zástupců zdravotních pojišťoven.
  • Podle informace Ing. Noska jsou s úhradovou vyhláškou nespokojeny i nemocnice, ale jakékoliv zásahy do jejího obsahu jsou nereálné. Dohodovací řízení je ukončeno a ke změně úhrad může dojít až v roce 2014. Jako jediný prostor k vyjednávání se v současné době jeví diskuse o uplatňování regulačních opatření. MZ ČR by mohlo pomoci řešit situaci apelem na zdravotní pojišťovny, aby regulace směřovaly pouze na lékaře, kteří se chovají neeticky. Dr. Dvořák se domnívá, že pokud by regulace dopadly na všechny lékaře, je chyba v jejich nastavení.
  • Projednávání vládního návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti bylo navrženo na pořad 51. schůze PSP ČR (od 5. 2. 2013). Pro zdravotní pojišťovny by měl být účinný od 1. 1. 2018 (z důvodové zprávy: „Vláda také předloží Poslanecké sněmovně návrhy rozpočtů zdravotních pojišťoven na následující rok s výdaji nepřekračujícími výdaje schválené v předcházejícím roce. Pokud již byly návrhy rozpočtů zdravotních pojišťoven předloženy, aniž naplňují tuto podmínku, vláda je povinna takové návrhy stáhnout a předložit v co možná nejkratší době návrhy nové. Dle čl. 15 písmene a) nabude požadavek pro sestavení rozpočtů zdravotních pojišťoven při výši zadlužení nejméně 45 % HDP účinnosti od 1. ledna 2018“).
  • V prosinci 2012 schválili poslanci ve 3. čtení novelu zákona o léčivech, včetně pozměňovacího návrhu na povinnou elektronickou preskripci. Podle ní by měli lékaři od 1. 1. 2015 psát recepty povinně pouze v elektronické formě.
  • O smlouvách se zdravotními pojišťovnami a jejich prodlužování (prolongaci) se jedná. MZ ČR připravuje zrušení rámcových smluv a oboustrannou možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu (výpovědní lhůta u ambulancí 2 roky a u lůžkové péče 3 roky) při smluvním vztahu na dobu neurčitou.
  • Dr. Jojko bude žádat MZ ČR o informaci týkající se parametrů sítě zdravotnických zařízení a jejích změn v poslední době.
  • Dr. Kudyn požádal Ing. Noska o vysvětlení požadavku na klasifikaci pacienta podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví vydané a oznámené Českým statistickým úřadem. Tento požadavek je zakotven ve vyhlášce MZ ČR o zdravotnické dokumentaci. Zdravotnická zařízení nejsou na takovou činnost připravena. Podle informace Ing. Noska byl tento bod vyhlášky zrušen v návrhu novely zákona o zdravotních službách. Povinnost klasifikace pacientů by mohla platit pouze po omezenou dobu, v případě, že by novelu zákona neschválil Senát a byla znovu postoupena k projednávání v PSP ČR.
  • Kultivace seznamu výkonů s bodovými hodnotami pokračuje, dosud se podařilo z celkového počtu 3655 výkonů projednat 2500 výkonů s předpokládaným datem vydání k 1. 7. 2013. Dr. Chrz požádal o součinnost při řešení výkonů maxilofaciální chirurgie, které jsou dlouhodobě finančně podhodnoceny. Navrhl srovnání úhrad těchto výkonů s ostatními chirurgickými obory a doporučil oslovit doc. Foltána, přednostu kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK - VFN v Praze.
 2. Aktivita ČLK – úhrady
  • Prezident ČLK Dr. Kubek svolává na podnět SAS ČR jednání k úhradám. Na čtvrtek 31. 1. připravuje mimořádnou poradu předsedů všech sdružení a členů představenstva. Výstupem z jednání by měla být dohoda o pořádání protestních akcí lékařů, jejich načasování a formě.
  • Dr. Jojko připravil pro členy SAS anketu ke zjištění jejich ochoty vyjádřit veřejným protestem nespokojenost s úhradovou vyhláškou na rok 2013 (viz zápis výše).
  • SPL ČR a SPLDD ČR budou také zvažovat připojení k protestním akcím, i je úhradová vyhláška finančně poškozuje, přestože se na dohodovacím řízení se zdravotními pojišťovnami dohodli.
  • Členové SSG ČR jsou úhradovou vyhláškou poškozeni stejně jako ambulantní specialisté, i když se také s plátci v rámci DŘ dohodli.
  • ČSK bude proti obsahu vyhlášky také protestovat, objem finančních prostředků na úhradu stomatologické péče již klesl z dřívějších sedmi pod pět procent. MZ ČR je přesvědčeno, že takto nastavené úhrady jsou pro zubní lékaře dostačující.
 3. Legislativa
  • Zástupci KSL diskutovali o elektronickém zdravotnictví a připravované elektronické preskripci.
 4. Různé
  • Mezinárodní klasifikace následků úrazů a onemocnění byla následně diskutována s Ing. Noskem (viz zápis výše).

 

16. 1. 2013 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Pravidelné jednání uvedené komise. Bylo konstatováno, že síť mamografických pracovišť je dostatečně hustá a že není důvod nasmlouvávat nová. Postupně ubývá pacientek vyšetřených na neakreditovaných pracovištích („šedý screening“). Současná akreditovaná centra mají při kontrolách dobré hodnocení.

 

16. 1. 2013 Praha MZ ČR – jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Projekt podpory screeningových programů byl schválen a letos by mělo začít obesílání těch, kteří se screeningu neúčastní. Součástí projektu bude i mediální kampaň.

 

15. 1. 2013 Praha – Ústředí ZP MV – jednání o úhradách péče v roce 2013 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Náš zástupce na jednání vznesl stejný požadavek jako na VZP – ponechání prakticky stejného textu, jaký byl v roce 2012, se stejným odůvodněním. Reakce zástupců ZP MV byla vstřícná, bude ale záležet na postoji správní rady.

 

8. 1. 2013 Praha – Ústředí VZP – jednání o závěrečném vyúčtování VZP za rok 2011 a o úhradách péče v roce 2013 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

 

Závěry jednání:

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.