Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2014

 

 

26. 11. 2014  Praha MZ ČR  - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Komise se vyjadřovala k prodloužení akreditací MZ ČR screeningovým laboratořím, kterým akreditace skončí 31. 12. 2014. Z deseti laboratoří devět akreditaci opět obdrží, jedna nesplnila požadovaný počet odečtených preparátů a akreditace jí nebyla doporučena. Dle dosavadní statistiky pomohlo obesílání těch, kteří neparticipovali na screeningu i screeningu karcinomu děložního hrdla. Pokrytí populace tímto screeningem se asi o několik procent navýší. Sílí tlak více subjektů na to, aby se i v ČR po vzoru ostatních evropských zemí výrazně rozšířil screeningový interval. Komise rovněž opakovaně doporučila vyřazení HPV testu z vyžádané péče pokud bude test proveden v cytologické laboratoři, která jej má nasmlouván a má akreditaci MZ ČR pro vyhodnocování screeningové cytologie. ZP vyřazení za těchto podmínek patrně zanesou do úhradových dodatků.

 

 

 

 

25. 11. 2014  Praha Ústředí VZP - jednání se zástupcem VZP o podobě Úhradového dodatku pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

VZP i naše organizace chtějí dodržet dohodu, která byla dosažena při Dohodovacím řízení pro úhradu péče v roce 2015. Výsledkem jednání je kompromis, přijatelný pro obě strany. Měla by být ponechána bonifikace za provedení preventivní prohlídky ve výši 125,- Kč, bonifikace za celoživotní vzdělávání i ostatní bonifikace. Vzhledem k legislativním změnám se budeme snažit, aby dodatky mohly být podepsány poskytovateli ještě letos.

 

 

 

 

21. 11. 2014 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví ČR T. Philippem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák


MZ ČR vydalo návrh úhradové vyhlášky, který nerespektoval dohodu, které bylo dosaženo při jednáních našeho segmentu se zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení. Z textu byla vypuštěna pasáž, která umožňovala použití bonifikací. Důsledkem by byl dramatický propad úhrad všem ambulantním gynekologům a výrazné znevýhodnění našeho segmentu oproti všem ostatním segmentům. Při jednání náměstek ministra i ostatní přítomní garantovali, že příslušná pasáž bude do vyhlášky zakomponována. Náš zástupce rovněž vyjádřil údiv nad faktem, že MZ ČR je zásadně proti návrhu ČGPS ČLS JEP na vyřazení kódu zavedení nitroděložního tělíska ze Seznamu zdravotních výkonů. Uspokojivého vysvětlení nepochopitelného stanoviska MZ ČR se od přítomných zástupců této instituce nedočkal.

 

 

 

 

 

7. 10. 2014  Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

1.    Jednání s prezidentem České lékárnické komory PharmDr. Lubomírem Chudobou

2.    Návrh MF na změnu vyhlášky č. 362/2010 Sb.

3.    Různé

 

 

 

 

7.10. 2014 Praha Ústředí VZP - jednání o úhradovém dodatku pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2015

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci VZP deklarovali, že se budou držet dohody, dosažené v rámci Dohodovacího řízení. Měly by být zachovány všechny dosavadní bonifikace a snad i navýšení bonifikace za prevenci na 125,- Kč. Je zvažována určitá bonifikace za péči o gravidní, která by ale byla patrně selektivně pro ty, jejichž pacientky nemají vysokou frekvenci opakovaných ultrazvukových vyšetření ve 20. týdnu gravidity a kteří nemají výrazně vyšší procento těhotných geneticky vyšetřených, než je celorepublikový průměr. V jednáních se bude pokračovat.

 

 

 

 

1.10. 2014  Praha MZ ČR - jednání pracovní skupiny MZ ČR pro národní akč í plán zdraví 2020 pro oblast: Screeningové programy, vyhodnocování jejich efektivity, identifikace nových možností
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR je v pracovní skupině zodpovědný za screening karcinomu děložního hrdla. U všech tří doporučených screeningových programů (kromě ca. cervixu ještě ca. prsu a kolorektální ca.) se diskutovalo o cestách k vyšší účasti cílové populace ve screeningu, konsistentním sledování kvality, dosažení toho, aby preventivní péče byla společenskou prioritou a o legislativním ukotvení screeningu.

 

 

16. 9. 2014  Praha ústředí VZP - jednání s ředitelkou odboru smluvní politiky VZP JUDr. L. Havlasovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Diskuse o budoucnosti smluvních vztahů členů naší organizace s VZP. VZP deklaruje, že naprostou většinu smluvních vztahů odbornosti 603 uzavře v nové smlouvě na dobu neurčitou. Síť ambulancí naší odbornosti považují VZP i SSG ČR ve většině regionů České republiky za dostatečně hustou.

 

 

 

23. 9. 2014  Praha ZP MV - jednání o úhradovém dodatku pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Obě jednající strany se shodly na ponechání bonifikací, které jsou obsaženy v letošním úhradovém dodatku. Dodatek by měl vycházet z dohody, která byla dosažena v rámci Dohodovacího řízení. ZP MV i SSG ČR ji považují za přijatelný kompromis.

 

 

 

2.9.2014

 

 

 

2. 9. 2014 Praha ústředí VZP - jednání o perspektivě úhrad segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2015

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předběžná korektní diskuse o podobě úhradového dodatku pro příští rok. Vzhledem k tomu, že současné ministerstvo zdravotnictví ambulantní sféru prakticky ignoruje a s jejími zástupci téměř nejedná, považujeme za zásadní dohodnout se s plátci. Za úspěch budeme považovat uznání naší dohody se zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení. Dodatky s jednotlivými ZP by se pak neměly příliš lišit od dodatků pro letošní rok.

 

 

 

 

 

 

21. 8. 2014 Praha MZ ČR - Závěrečné jednání dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2015

Za SSG ČR přítomen J. Nový

Na základě řádného průběhu dohodovacího řízení došlo k dohodě ve 4 segmentech, SSG ČR je jedním z nich. V dodatečném termínu se dohodly ještě 2 segmenty, ale jejich dohoda byla vetována ze stran segmentu akutní lůžkové péče.

Naše dohoda úzce kopíruje dohodu z letošního roku, navíce je kompenzace ze stran pojišťoven za regulační poplatky - kód bude vykazován stejně, ale hrazen zdravotními pojišťovnami ve stávající výši.

Na závěr byl volen svolavatel nového dohodovacího řízení na rok 2016, kterým se stal segment poskytovatelů ambulantní gynekologické péče, de facto SSG ČR.

 

 

 

12. 8. 2014 Praha ZP MV - jednání se zástupcem ZP MV 211 o bonifikacích v roce 2015

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

ZP MV deklarovala, že patrně zachová všechny bonifikační mechanismy, které máme

v úhradových dodatcích pro letošní rok. Pojišťovna hodlá jednat s naší organizací o

případných dalších bonifikacích. O výsledku jednání budeme členskou základnu informovat.

 

 

 

 

 

5. 8. 2014  Praha - zápis z  jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomni A. Stará,  V. Dvořák

 

1.    Výsledky 2. kola Dohodovacího řízení o cenách zdravotní péče na rok 2015

 

2.    Novela zákona č. 48/1997 Sb. - navrhované změny

3.    Interní systém hodnocení kvality poskytované péče

 

Různé

 

 

 

 

29. 7. 2014  Praha ústředí ČPZP - Dohodovací řízení o úhradách péče v roce 2015 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

VZP a Svaz zdravotních pojišťoven připravily společný návrh, v němž byly zakomponovány některé připomínky SSG ČR k současné podobě vyhlášky. Od verze, kterou máme pro letošní rok, se text liší zejména:

-          je vypuštěn koeficient 0,98 z úhradového vzorce

-          hodnota bodu je stanovena na 1,07 Kč

-          péče o pojištěnky EU je hrazena stejnou hodnotou bodu jako péče o pojištěnky ostatní.

Stejně jako současná vyhláška umožňuje ponechání dosavadních bonifikací.

Kromě tohoto návrhu byl předložen návrh ČLK o.s., který navrhoval výrazné navýšení úhrady péče v našem segmentu. Při hlasování byl návrh ČLK o.s. všemi zdravotními pojišťovnami zamítnut.

Při hlasování o návrhu VZP a SZP považoval náš zástupce za vhodné souhlasit. Nedohoda by dle našeho názoru přinesla výrazně horší verzi úhradové vyhlášky. Při hlasování byli zástupci všech zdravotních pojišťoven pro tento návrh, zástupce SSG ČR rovněž a zástupce ČLK o.s. proti. Vzhledem k výrazně větší váze hlasu SSG ČR ve srovnání s ČLK o.s. byl návrh přijat a bylo dosaženo dohody. Dohodu považujeme za úspěch a věříme, že ji MZ ČR vydá jako úhradovou vyhlášku.

 

 

 

e-mail ze dne 31.7.2014 11:22
úhrada péče pro rok 2015

 

Vážení,

30.7.2014 proběhlo druhé kolo Dohodovacího řízení o úhradě péče pro rok 2015 pro segment ambulantní gynekologie. V našem segmentu bylo dosaženo dohody poskytovatelů a plátců zdravotní péče. Stručné shrnutí:

- navrhovaný text pro vyhlášku bude prakticky totožný s textem pro letošní rok

- referenční období rok 2013

- z výpočtu maximální úhrady bude odstraněn koeficient 0,98

- měly by být zachovány současné bonifikace

- hodnota bodu 1,07 Kč

- pojištěnky EU budou hrazeny stejně jako pojištěnky ostatní

Myslím, že dosaženou dohodu lze považovat za úspěch a doufám, že ji MZ ČR bude respektovat a vydá v úhradové vyhlášce. Pokud vím, zatím se žádný jiný segment poskytovatelů s plátci nedohodnul.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

 

 

 

e-mail ze dne 10.6.2014 14:01
vyúčtování ZP 201

 

Vážení,

dle informace našeho člena došlo k tomu, že vyúčtování VoZP za rok 2013 bylo provedeno dle námi rozporovaného dodatku i v případě, že NZZ mělo podepsán dodatek, se kterým jsme souhlasili. Doporučujeme proto kontrolu tohoto vyúčtování a v případě, že by se to stalo i Vám, odvolejte se. V případě našeho člena odvolání bylo vyhověna a VoZP se omluvila.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

 


e-mail ze dne 22.5.2014 8:32
Newsletter HPV College_5/2014

 

Vážení kolegové,

 

SSG je partnerem edukační a diskusní platformy HPV College, která si klade za cíl edukovat laickou i odbornou veřejnost o problematice onemocnění způsobených HPV infekcí. Přílohou tohoto mailu je květnový newsletter HPV college, tentokrát zaměřený na téma genitálních kondylomat, se kterými se všichni ve svých praxích setkáváme čím dál častěji.

Více informací o HPV infekci a onemocněních, které způsobuje, naleznete na www-hpv-college.cz  a www.hpvguide.cz.

 

S pozdravem,

Vladimír Dvořák

 

 

 

 

e-mail ze dne 24.3.2014 9:01
Nové doporučení ČGPS ČLS JEP

 

Vážení členové SSG ČR,

 

obracíme se na vás s upozorněním na nové doporučení ČGPS ČLS JEP, zabývající se problematikou konizovaných pacientek - viz příloha.

Doporučujeme, abyste v souladu s těmito guidelines, které nejsou ojedinělé jen pro ČR, aktivně nabízeli očkování proti HPV svým pacientkám po konizaci a ženám, které tento zákrok mají podstoupit.

Vzhledem k nově publikovaným „Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla" je skutečně žádoucí změnit postoje žen po konizaci i postoje některých ambulantních gynekologů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize, nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinance žen dříve infikovaných.

V dohledné době bude SSG ČR distribuovat do ambulancí předpřipravené a ofrankované dopisy pro konizované pacientky s nabídkou očkování proti HPV.

 

Věříme, že očkování konizovaných žen a pacientek před konizací se stane nedílnou součástí péče o ženy, u nichž je zřejmé, že se jejich organismus s HPV infekcí obtížně vyrovnává.

 

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

za výbor SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák

 

 

 

e-mail ze dne 19.3.2014 9:06
jednání na ústředí VZP

 

Vážení,

včera jsem jednal na ústředí VZP se zástupci této instituce za přítomnosti ředitele. Dohodli jsme se, že VZP podpoří provádění preventivních prohlídek v našem segmentu. Současnou bonifikaci ve výši 100,- Kč za provedenou preventivní prohlídku navýší VZP pro tento rok na 125,- Kč. Dohoda byla uzavřena i díky tomu, že naše organizace dlouhodobě usiluje o  korektní vztahy a při cenových jednáních nevystupuje s nerealistickými požadavky.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

 

 

 

e-mail ze dne 12.3.2014 13:49
výzva ČLK

 

Vážení,

několik kolegů mne upozornilo na článek kolegy Imrycha a výzvu prezidenta ČLK v periodiku Tempus medicorum. Tento časopis již léta nečtu, po prostudování obou textů konstatuji:

-          Dr. Imrych není členem SSG ČR, je tedy pochopitelné, že není dostatečně informován o jednáních SSG ČR s plátci zdr. péče a ne zcela se v problematice orientuje.

-          Dohoda v rámci DŘ je možná pouze v případě vstřícnosti obou jednajících stran. Pokud k dohodě nedojde, je segment hrazen dle úhradové vyhlášky MZ ČR. Je na zvážení každého z nás, zda by zvolil úhradu dle vyhlášky bez bonifikací, nebo akceptoval podmínku VZP na vyřazení kódů min.kontaktu a tel.konzultace z počtu URČ.

-          ČLK disponuje v našem segmentu několika desítkami plných mocí, naše organizace jich má stovky. K tomu, aby soukromí lékaři dávali plné moci jí, vyzývá již léta.

-          V segmentech, kde má ČLK o.s. silný mandát, pokud se pamatuji, k dohodě s plátci nikdy nedošlo a poskytovatelé z působení ČLK nijak neprofitovali.

-          Dohody ČLK s VZP pro tento rok jsou rozhodně méně výhodné, než dohody naší organizace, dosažení v rámci řádného DŘ.

-          Pokud někdo má za to, že prezident ČLK, dříve odborový předák, vyjedná pro náš segment lepší podmínky, než zástupci SSG ČR, může samozřejmě udělit plnou moc ČLK.

Nebudu zmíněné texty dále rozebírat, mám řadu úkolů, které považuji pro SSG ČR za důležitější. Rád se o problematice pobavím v ekonomické části našich doškolovacích seminářů či při jiných příležitostech.

Děkuji za pochopení a přeji všem zdravý selský rozum a krásný jarní den

Vladimír Dvořák

 

 

 

 

e-mail ze dne 12.3.2014 13:43
dodatek ZP 201

 

Vážení,

dnes jsem telefonicky hovořil s ředitelem odboru zdravotní politiky VoZP. Omluvil se za zaslání dodatků, které nebyly v souladu s dohodou SSG ČR a ZP 201. Důvodem byla technická chyba na pobočkách dané ZP. Co nejdříve budou zaslány dodatky, které odpovídají dohodě.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

 

 

e-mail ze dne 7.3.2014 13:50
kód 63532

 

Vážení,

pobočky VZP a někde i jiných ZP odmítají hradit kód 63532 , když je vykázán s kódem 63050. Doporučujeme se proti vyúčtování odvolat a žádat o proplacení kódu 63532 , pokud byl vykázán s jinou dg. než prevence. Je ale obtížně obhajitelné, když někdo vykazuje kód 63532 u většiny preventivních prohlídek..

Zdraví

V. Dvořák

 


 

e-mail ze dne 10.2.2014 11:03
úhradový dodatek ZP MV

 

Vážení,

rovněž úhradový dodatek ZP MV (211) odpovídá dohodě, dosažené v rámci Dohodovacího řízení. Doporučujeme podepsat.

Zdraví

Vladimír Dvořák

 

 

 

 

e-mail ze dne 30.1.2014 13:16
úhradové dodatky 2014

 

Zkontrolovali jsme úhradové dodatky dalších zdravotních pojišťoven. Lze konstatovat, že dodatky ZP 201,205,207 a 213 odpovídají naší dohodě v rámci Dohodovacího řízení a je možné je podepsat. Ne všechny obsahují shodné bonifikace, ale žádný není v rozporu s dohodou- není méně výhodný, než dodatek loňský. U ZP 209 jsou připomínky našich kolegů z regionu, v němž daná ZP působí. Rozhodnutí je na nich, jejich konečné stanovisko výbor SSG ČR podpoří.

S pozdravem

Vladimír Dvořák

 

 

 

24. 6. 2014  Praha  - dohodovací jednání o cenách pro rok 2015
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Proběhlo 1. kolo jednání mezi poskytovateli a plátci o cenách na příští rok. Jednalo se o informativní schůzku, kde SSG ČR předneslo svůj návrh, o kterém se informativně jednalo. Zástupci pojišťoven deklarovali, že jsou ochotni se dohodnout a že návrh není pro ně nepřijatelný. Bude nutno upřesnit legislativci některé pojmy  a  upřesnit hodnotu bodu. Jednání se zúčastnili zástupci pojišťoven, MZČR, SSG ČR a dalších organizací, které zastupují lékaře v segmentu ambulantní gynekologie. Tyto subjekty mají ale výrazně méně plných mocí, než SSG ČR a nemají proto šanci výsledné hlasování jakkoli ovlivnit. Zástupce ČLK o.s. prezentoval spíše své osobní problémy s plátci péče než návrh na úhradu péče pro rok 2015.

 

 

 

 

17. 6. 2014  Praha MZ ČR - jednání o průběhu projektu na podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR a zástupce MZ ČR konstatovali bezproblémový průběh obesílání cílové populace zdravotními pojišťovnami. Nejsou zatím zprávy o tom, že by gynekologické ordinace byly v souvislosti s adresným zvaním přetíženy. Za neuspokojivý označil náš zástupce průběh tzv. roadshow na náměstích některých větších měst v ČR. Účast veřejnosti je na těchto akcích minimální.

 

17. 6. 2014  Praha  ústředí VZP - jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání proběhlo v souvislosti s blížícím se dalším kolem Dohodovacího řízení. Naše Sdružení navrhne podobný princip odměňování jako v letošním roce s ponecháním bonifikací. Zkusíme rovněž navrhnout mírné navýšení hodnoty bodu. Postoj VZP k jakémukoli navyšování úhrady je velice rezervovaný. Důležitá bude také kompenzace zrušených regulačních poplatků, kterou MZ ČR i zdravotní pojišťovny přislíbily. Plánované zrušení regulačních poplatků vnímá naše organizace jako populistický nezodpovědný krok, který ohrožuje stabilitu veřejného zdravotního pojištění.

 

 

 

 

13. 5. 2014  Praha  - jednání Analytické komise DŘ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci plátců zdravotní péče a poskytovatelů analyzovali příjmy zdravotních pojišťoven a platby poskytovatelům v roce 2013 a hovořili o perspektivách v roce 2014. Výrazný nárůst úhrady lůžkovým zařízením spolu s nárůstem úhrad „centrových léčiv" a zrušením regulačních poplatků by mohly vést k ohrožení finanční stability veřejného zdravotního pojištění. Ujišťování MZ ČR o plné kompenzaci regulačních poplatků bez ohrožení plátce zdravotní péče považují zástupci Koalice soukromých lékařů za demagogii, vytvořenou na politickou objednávku.

 

20. 5. 2014  Praha  - jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví L. Terkou Arnoštovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Korektní jednání o legislativních plánech současného ministerstva zdravotnictví ČR. Předseda SSG ČR sdělil náměstkyni ministra, zodpovědné za legislativu, obavy organizací sdružených v Koalici soukromých lékařů za zveřejňování smluv ambulantních zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami.

 

3. 6. 2014  Praha  - jednání s poradcem ministra zdravotnictví z oddělení poradců analýz a tvorby analogií
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Diskuse zejména o screeningových programech a zapojení ambulantních gynekologů do jejich realizace. Jednalo se rovněž o racionálním využití HPV testace - někteří kolegové ji prakticky neprovádějí, jiní ji využívají i u mladých dívek, kde není tento test smysluplný.

 

 

 

 

13. 5. 2014  Praha - zápis z  jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomni A. Stará,  V. Dvořák

1.      Výstupy z jednání u ministra

 

2.      Dopis ministra zdravotnictví ke zveřejňování smluv se ZP

 

3.    Schůzka s předsedou KDU-ČSL MVDr. Pavlem Bělobrádkem

 

4.    Různé

 

 

 

 

 

 

29. 4. 2014 Praha OZP - jednání se zdravotní ředitelkou OZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
OZP podobně jako další zdravotní pojišťovny eviduje skutečnost, že někteří její smluvní partneři naší odbornosti začali vykazovat kód 63052 s kódem 63050 u většiny (někteří u všech) pacientek s vykázanou preventivní prohlídkou. Jde zjevně o účelové chování - odběr HPV, kultivace či MOP není u asymptomatické zdravé ženy paušálně indikován. SSG ČR rozhodně svým členům takové jednání nedoporučuje. V případě vzniklých komplikací nemáme možnost tento postup obhajovat.

 

 

 

 

 

15. 4. 2014 Praha - zápis z  jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák

 

Aktuální situace ve zdravotnictví

 

Grémium poskytovatelů nemocniční péče na MZ ČR

 

Prohlášení SPL ČR

 

Tisková zpráva Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Zveřejňování smluv poskytovatelů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami

 

Různé

 

 

1. 4. 2014 Praha ústředí ZP MV - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR navrhnul zástupcům ZP 211 navýšení bonifikace za preventivní prohlídku obdobným způsobem, který zvolila VZP. Reakce ZP MV byla podobná reakci ČPZP - žádost nebyla odmítnuta, pojišťovna provede analýzu možných dopadů a konečné rozhodnutí sdělí během léta.

 

1. 4. 2014 Praha ústředí VZP - jednání o vzniklých problémech při vykazování kódu 63050
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Začátkem roku 2014 měla VZP a některé další ZP špatně nastaven výpočetní systém - při současném vykázání kódů 63050 a 63532 byl kód 63532 automaticky vyřazen, i když byl vykázán s jinou diagnózou, než Z.014. Tuto chybu již VZP po upozornění SSG ČR odstranila. VZP ale poukázala na fakt, že někteří poskytovatelé vykazují kód 63532 téměř u všech preventivních prohlídek. Toto je medicínsky neodůvodnitelné a ti, kteří tak postupují, budou patrně podrobeni důkladné revizi. SSG ČR doporučuje svým členům, aby kód 63532 vykazovali s kódem 63050 pouze v indikovaných případech (symptomatická pacientka ...). Počet těchto případů by neměl přesáhnout 10 % všech preventivních prohlídek.

 

 

25. 3. 2014 Praha sídlo ČPZP - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR navrhnul zástupkyni ZP 205 navýšení bonifikace za preventivní prohlídku obdobným způsobem, který byl povolen u VZP. ČPZP bude náš požadavek zvažovat, obává se přílišného nárůstu úhrady pro náš segment.

 

 

18. 3. 2014 Praha - zápis z  jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák

1. Jednání s MUDr. Miloslavem Janulíkem

 

2. Účast zástupce ČLK při jednáních zástupců profesních organizací zastoupených v KSL

3. Elektronická preskripce léků

4. Různé

 

 

 

 

18. 3. 2014 Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Při jednání, kterého se účastnil i ředitel VZP, navrhl předseda SSG ČR výraznější podporu prevence v segmentu ambulantní gynekologie. Obě strany dospěly k dohodě, že dosavadní bonifikace ve výši 100,- Kč bude navýšena na 125,- Kč. Jednající rovněž shodně konstatovali, že kombinace kódů 63050 a 63532 je možná. Není ale akceptovatelné, aby gynekologové kód odběru materiálu vykazovali paušálně u téměř každé preventivní prohlídky. Uvedená kombinace kódů by měla být vykázána u výrazné menšiny všech uvedených preventivních prohlídek. VZP považuje za závažný problém fakt, že v určitém regionu údajně ambulantní gynekologové podmiňují péči o pacientky úhradou stanovené finanční částky. Zástupce SSG ČR deklaroval, že sponzoring zdravotnických zařízení je legální a chvályhodný a úhrada služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je možná. Podmiňovat poskytování nasmlouvané péče placením poplatku by ale bylo v rozporu se smlouvou a příslušnou zdravotní pojišťovnou. Diskutovalo se i o perspektivě úhrad péče v našem segmentu v roce 2015.

 

 

 

 

25. 2. 2014 Praha MZ ČR - jednání expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zdravotní pojišťovny začaly letos v lednu s obesíláním těch, kteří se tří probíhajících screeningových programů delší dobu (či vůbec) neúčastnili. Ve zdravotnických zařízeních se ti, kteří na výzvu zareagují, budou objevovat s určitou latencí. K vyšší úspěšnosti adresného zvaní by měla pomoci kampaň v médiích, která by měla začít v nejbližších měsících.

 

 

 

 

25. 2. 2014 Praha MZ ČR - tisková konference věnovaná projektu na podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Konference se m.j. účastnil ministr zdravotnictví, náměstek ministra pro zdravotní péči, zástupci mamodiagnostiků, screeningových kolonoskopických center, praktických lékařů, ředitel VZP, generální ředitel ZP MV (za SZP) a ředitel České televize.
Účast zástupců médií byla značná. Zástupci odborníků představili jednotlivé screeningové programy, ostatní deklarovali podporu snaze o vyšší účast cílové populace ve screeningu.

 

 

 

 

Zápis z  jednání Koalice soukromých lékařů

18. února 2014

 

Přítomni: Dr. Hülleová, Dr. Jojko, Dr. Kudyn, Dr. Tautermann, Dr. Dvořák, Dr. Šmatlák, Dr. Houba

Omluveni: Dr. Stará, Dr. Chrz

 

1. Jednání s MUDr. Miloslavem Janulíkem

2. Změna mluvčího Koalice

3. Dopis novému ministru zdravotnictví

  1. Seznam výkonů s bodovými hodnotami

  2. Úhrady zdravotní péče

  3. Regulační poplatky - jejich plánované zrušení

  4. E-health a e-recepty

  5. Smlouvy po roce 2015

4. Úhrady zdravotní péče v roce 2014

5. Různé

 

Termíny jednání KSL - 18.30, Apolenka

18. 3. 2014

15. 4. 2014

 

V Praze dne 26. 2. 2014

Zapsala: Mgr. Zina Sladkovská

 

 

 

 

19. 2. 2014 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening nádorů prsu

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Diskutovalo se o žádostech na udělení akreditace novým mamografickým pracovištím. Komise konstatovala, že síť screeningových pracovišť je již dostatečně hustá a že nárůst počtu center by byl spíše kontraproduktivní. Zástupce mamodiagnostiků sdělil, že zatím se obesílání nescreenované populace neprojevilo nárůstem počtu vyšetření na akreditovaných pracovištích.

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.