Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2015

 

11. 12. 2015  Praha hotel Pyramida - Valné shromáždění SSG ČR

Přítomni všichni členové výboru SSG ČR i revizní komise

 

Během Valného shromáždění zazněly projevy zástupců všech zdravotních pojišťoven. Všichni deklarovali kontinuitu úhrad zdravotní péče našemu segmentu a nárůst oproti roku 2015. Všechny ZP jsou také ochotny začít s jednáními pro vytvoření ceníku výkonů pro náš segment (namísto dosud platného Seznamu výkonů). Zástupkyně MZ ČR ocenila fakt, že náš segment se s plátci jako obvykle na úhradách dohodl a také ochotu ministerstva podílet se na přípravě ceníku. Následovaly volby do výboru SSG ČR a revizní komise. Na shromáždění nikdo nenavrhoval nového kandidáta do výboru či revizní komise Sdružení. Současní členové vyjádřili ochotu pracovat na svých pozicích další funkční období. Poté byli všichni znovuzvoleni. Proti zvolení nebyl nikdo ze sálu. Ti, o kterých se hlasovalo, se hlasování zdrželi.

 

 

 

 

 

1. 12. 2015  Praha ZP MV - jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2016

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Návrh dodatku, který ZP MV zaslala naší organizaci ke schválení, je výrazně méně výhodný, než dodatky v předchozích letech. Chybí koeficient Inu, je nahrazen pouze číslovkou 1,03. Zhoršeny jsou rovněž parametry některých bonifikací. Výsledkem by byl patrně nepatrný nárůst úhrady proti referenčnímu období a pokles úhrady oproti roku 2015. Předseda SSG ČR vyjádřil s návrhem nesouhlas, ZP MV se pokusí zaslat přijatelnější návrh.

 

 

 

 

 

10. 11. 2015  Praha  - jednání Koalice soukromých lékařů

Přítomni:  MUDr. Dvořák

 

1.    Úhrady zdravotní péče v roce 2016

 

2.    Návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních

3.    Prodej praxe

 

 

 

 

11. 11. 2015 Praha Ústředí VZP - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z pravidelných jednání uvedené komise. Většímu počtu laboratoří končí letos osvědčení MZ ČR pro provádění screeningu. Ty, které splňují všechny nastavené podmínky a nejsou k nim žádné připomínky, neabsolvují patrně kontrolu Komisí. Pokrytí screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR se meziročně nezvýšilo. Náš zástupce konstatoval, že gynekologové tento fakt prakticky nemohou ovlivnit. Důležité je zachování adresného zvaní a mediální podpora screeningu.

 

 

 

 

10. 11. 2015 Praha Ústředí VZP - jednání o péči o gravidní a úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vydá patrně začátkem roku 2016 mírně upravený doporučený postup pro péči o fyziologickou graviditu. Vyšetření, které v doporučení uvedena nebudou, by neměla být hrazena z veřejných prostředků. Zařízení, která tato vyšetření budou běžně vykazovat zdravotní pojišťovně, budou patrně kontrolována. K provádění UZ screeningu vrozených vad v prvním trimestru gravidity neexistuje v Seznamu zdravotních výkonů příslušný kód. Vyšetření by měla hradit pacientka. Úhrada péče v našem segmentu bude ze strany VZP realizována stejným způsobem jako v letošním roce. Do výpočtu by se měl navíc přidat koeficient 1,03. Jednání se za ČGPS ČLS JEP účastnil také M. Ĺubušký.

 

 

 

6. 10. 2015  Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2016

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo úhrady péče prakticky všem segmentům nad limit, který prezentovaly zdravotní pojišťovny při Dohodovacím řízení. SSG ČR vždy deklarovalo, že segmenty, které dospěly v rámci DŘ k dohodě, nemohou být ministerskou vyhláškou znevýhodněny oproti těm segmentům, které se nedohodly. Proto požadujeme po zdravotních pojišťovnách navýšení úhrady nad limit, který byl dosažen v rámci Dohodovacího řízení. VZP přislíbila navýšení o cca další 2 %. Bude realizováno patrně přidáním koeficientu 0,3 k úhradovému vzorci. Dohodu pokládáme za značný úspěch, s dalšími pojišťovnami budeme jednat.

 

 

19. 10. 2015 - Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních (dále také jen NezZZ).

Celý dokument v PDF je ke stažení zde.

 

 

 

 

22. 9. 2015  Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých s ministrem zdravotnictví o úhradové vyhlášce pro rok 2016

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Ministr zdravotnictví reagoval vstřícně na všechny návrhy, které Koalice předložila. Závěry shrnuje text, vypracovaný Koalicí:

 

Zástupci KSL (sdružuje SAS, SPL, SPLDD, SSG a ČSK) se sešli 22. 9. 2015 k řešení problému financování jejich práce v roce  2016.

Protože 17. 9. 2015 byl zveřejněn návrh úhradové vyhlášky právě pro rok 2016, probíhalo jednání systémem probrání konkrétních námitek každého segmentu péče vůči tomuto dokumentu.

 

Závěry:

 

1) Vedení MZ deklarovalo, že má vůli neprotěžovat žádný segment péče, že bude prosazovat rovnoměrné navyšování plateb všem segmentům. Po diskusi slíbilo formulovat úhradovou vyhlášku tak, aby všem segmentům byla meziročně úhrada navýšena o 2,5 až 3%. Toto navýšení by se mělo promítnout i do úhrady  těch segmentů, které mají  z dohodovacího řízení dohodu s pojišťovnami, v níž ale mají plánované navýšení nulové.

 

2) Mimo podrobnou diskusi o tom, jak konkrétně promítnout navýšení popsané v bodu 1 výše do textu úhradové vyhlášky, přislíbil ministr zdravotnictví upustit od záměru faktické likvidace kódu 09511 (minimální kontakt) jeho vynětím z úhradového vzorce a také upustil od záměru rozšiřovat limitace kapitační platby u praktických lékařů.

 

3) Jednání zástupců jednotlivých segmentů s MZ bude nyní probíhat průběžně v následujícím týdnu s tím, že 29.9.2015 v 16.30 hod. proběhne další schůzka zástupců KSL  s ministrem zdravotnictví, na níž by již měly být formulovány konkrétní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016.

 

4) Vedení MZ trvá na svém záměru v Seznamu výkonů od roku 2016 navýšit  ocenění  lékařské péče o 10%. Je si  vědomo toho, že se toto promítne do tržeb jednotlivým poskytovatelům různě v závislosti na míře závislosti jejich úhrad na Seznamu výkonů a na dalších regulacích.

 

 

 

 

 

1. 9. 2015  Praha ústředí VZP - jednání s náměstkem VZP P. Hoňkem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2016. Je pravděpodobné, že úhradový dodatek VZP pro příští rok bude velice podobný dodatku pro rok letošní. Všechny dosavadní bonifikace zůstanou zachovány. Předseda SSG ČR opakovaně doporučil zohlednit péči o gravidní pacientky, kterou VZP stále hradí výrazně méně, než pojišťovny zaměstnanecké. Vzhledem k počtu pojištěnkyň VZP by ale navýšení platby za gravidní přineslo výrazný nárůst výdajů VZP, zástupci VZP přislíbili provést kalkulaci a analyzovat, zda je nějaké navýšení reálné. Jako velice problematické vidí VZP regionální rozdíly v péči o těhotné. V některých oblastech je neobvykle vysoké procento gravidních vyšetřeno genetikem, náklady na vyšetření v laboratořích lékařské genetiky jsou někdy opravdu zarážející. Těhotné některých zdravotnických zařízení mají téměř rutinně kolem dvacátého týdne gravidity dvě či dokonce tři ultrazvuková vyšetření, část těchto vyšetření je obvykle prováděna v zařízení, které ženu neregistrují. Tyto skutečnosti patrně VZP v budoucnu zohlední v bonifikacích. U fyziologické gravidity by z veřejných prostředků měla být pouze ta vyšetření, která jsou uvedena v doporučeném postupu odborné společnosti.

 

 

 

 

18. 8. 2015  Praha - jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví S. Němečkem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Hlavním tématem jednání bylo odměňování lékařů. Zástupci Koalice opakovaně požadovali navýšení ocenění práce lékařů v ambulancích o stejný počet procent, o kolik stoupnou mzdy lékařům v lůžkových zařízeních. Jako jediné systémové řešení navrhovali navýšení hodnoty práce lékaře v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ministr požadavek označil za racionální a přislíbil analýzu dat na příštím jednání 24. 9. Zástupci ambulantních lékařů rovněž požadovali ohodnocení kódu pro kompenzaci zrušených regulačních poplatků v Sazebníku minimálně třiceti body (v návrhu je t.č. hodnota 0 bodů). I zde ministr deklaroval snahu vyhovět našim požadavkům. Přítomní také doporučili, aby ministerstvo respektovalo dohody v jednotlivých segmentech v rámci Dohodovacího řízení a neměnilo jejich text v úhradové vyhlášce pro rok 2016. Ministr odpověděl, že by dohody měnil pouze v případě hrozícího negativního dopadu na stabilitu systému zdravotního pojištění.

 

 

 

 

21. 8. 2015 Prohlášení Koalice soukromých lékařů k setkání s ministrem zdravotnictví dne 18. 8. 2015

PDF ke stažení ZDE

 

 

 

 

28. 7. 2015  Praha - jednání se zástupci VZP a.s.

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

VZP a.s. nabízí členům našeho sdružení smlouvy profesní odpovědnosti za výrazně výhodnějších podmínek, než jsou smlouvy standardní. Materiály analyzoval a připomínkoval právník SSG ČR. Po zakomponování jeho připomínek jsou texty smluv minimálně srovnatelné se smlouvami, které našim členům poskytuje Česká podnikatelská pojišťovna. Dále bude záležet na členské základně, kterou pojistku zvolí.

 

 

 

 

14. 7. 2015  Praha - Dohodovací řízení o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2016

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Zdravotní pojišťovny již při předchozích jednáních konstatovaly, že vidí nulový prostor pro navýšení hodnoty bodu či jiné zvýšení úhrady ve všech segmentech. Zrušení regulačních poplatků přineslo výrazně vyšší navýšení výdajů plátců, než byly propočty ministerstva zdravotnictví. V případě nedohody hrozila ministerská vyhláška bez jakýchkoli bonifikací. Výsledkem jednání byl kompromis - dodatky budou patrně identické, jako pro rok 2015, hodnota bodu stoupne na 1,08 Kč. S dohodou souhlasily všechny zdravotní pojišťovny i všichni přítomní zástupci poskytovatelů.

 

 

 

 

 

9. 6. 2015  Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví ČR

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

 

Jednání se realizovalo za velkého zájmu médií. Na dotaz zástupců médií zaslal k účelu jednání s ministrem předseda SSG ČR jako mluvčí Koalice soukromých lékařů následující text:

 

Hlavním důvodem, proč iniciovali zástupci Koalice soukromých lékařů schůzku s ministrem zdravotnictví Němečkem, je obava z ohrožení kvality a dostupnosti ambulantní lékařské péče. Koalice soukromých lékařů již od roku 2001 upozorňuje na neobvykle vysoký objem veřejných prostředků, které v ČR směřují do segmentu lůžkové péče. Toto procento se v rozporu s celosvětovým trendem neustále zvětšuje. V roce 2000 spotřebovala lůžková zařízení 47,75% prostředků veřejného zdravotního pojištění, v roce 2014 to bylo už 53,18%. Těžko bychom hledali podobnou situaci v ostatních zemích EU či mimo ni. Nyní v médiích sledujeme výroky pana ministra, který tvrdí, že požaduje nárůst veřejných prostředků do zdravotnictví proto, že je nutné zvýšit platy nemocničním lékařům. Podobné kroky považujeme za zcela nesystémové a dlouhodobě nic neřešící. Vyšší ocenění práce lékaře samozřejmě podporujeme, ale pokud to bude možné, je nutné realizovat to změnami v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, nikoli selektivně pouze jedné skupině lékařů. Na obavy ze záměrů pana ministra jsme upozorňovali již začátkem podzimu 2014, současná situace je v žádném případě nerozptýlila. Bude-li pokračovat snaha o neodůvodnitelné zvýhodňování segmentu lůžkové péče a přehlížení ambulantní sféry, reálně hrozí ohrožení fungování ambulantní péče včetně péče primární. Na toto riziko bychom byli nuceni upozornit veřejnost.

Upřednostňování lůžkových zařízení před ambulantní sférou ministerstvem zdravotnictví bylo hlavním tématem diskuse. Ministr byl při jednání vstřícný a korektní, nicméně deklaroval, že nárůst vybraných prostředků, který by vzniknul navýšením platby státu za „státní pojištěnce" hodlá celý směrovat do navýšení platů lékařů v lůžkových zařízeních. Zástupci Koalice to označili za nepřijatelné a doporučili, aby se navýšení odměny lékařů realizovalo navýšením ceny práce lékaře v Seznamu zdravotních výkonů a navýšením minutové režie. Pomohlo by to všem lékařům bez ohledu na to, kde působí. Ministr přislíbil analýzu návrhu a další schůzku.

 

 

 

 

 

 

9. 6. 2015  Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomen A. Stará, V. Dvořák, A. Skřivánek

 

 

1.    Hodnocení setkání zástupců KSL s ministrem zdravotnictví

2.    Návrh zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví s výjimkou výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

  

3.    Stanovisko Rady AČMN k požadavkům na novelizaci vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

4.    Různé

 

 

 

 

 

16. 6. 2015  Praha  - jednání se zástupcem PVZP a.s.

Za SSG ČR přítomen A. Stará, V. Dvořák, A. Skřivánek

 

PVZP a.s. připravila návrh smlouvy pojištění profesní odpovědnosti a dalších pojistných produktů se zvýhodněnými podmínkami pro členy SSG ČR. Naše Sdružení návrh opakovaně připomínkovalo, připomínky byly zakomponovány. Výsledkem je materiál, který je minimálně srovnatelný se smlouvami, které nám dosud byly nabízeny. Výhodnou se jeví také vazba pojišťovny na největšího plátce zdravotní péče v ČR. Po finální analýze bude členská základna s textem smlouvy seznámena.

 

 

 

 

 

 

17. 6. 2015  Praha MZ ČR - jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových programů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Projekt podpory screeningových programů v letošním roce končí. Adresné zvaní těch, kteří na screeningu participují, má nadále pokračovat. Přítomní zástupci zainteresovaných oboru zdůraznili význam adresného zvaní i mediální podpory screeningu.

 

 

 

 

 

 

24. 6. 2015  Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR sdělil členům komise stanovisko ČGPS ČLS JEP k návrhu VZP na rozšíření screeningového intervalu screeningu cervikálního karcinomu. Odborná společnost doporučuje současný interval zatím ponechat a případnou diskusi o změně začít nejdříve za dva roky. Členové komise kromě zástupců zdravotních pojišťoven souhlasili. Komise rovněž doporučila, aby si všechny cytologické laboratoře s akreditací pro screening mohly nasmlouvat kód HPV testace.

 

 

 

 

 

 

24. 6. 2015  Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Členové komise opakovaně konstatovali, že síť screeningových mamografických pracoviště dostatečně hustá a vznik nových center není vhodný. Jednalo se i o kontrolách těch pracovišť, kterým letos končí osvědčení MZ ČR pro provádění screeningu.

 

 

 

 

 

 

12. 5. 2015  Praha MF ČR - jednání s tajemníkem ministra financí Mgr. Vojtěchem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí rozporuje požadavek ministra zdravotnictví na navýšení platby za státní pojištěnce a projevilo zájem znát názor Koalice soukromých lékařů na tuto problematiku. Předseda SSG ČR, t.č. mluvčí KSL deklaroval, že Koalice je pro zvyšování ohodnocení práce lékařů i nelékařských profesí ve zdravotnictví. Selektivní navyšování odměny pouze některým lékařům v lůžkových zařízeních považujeme ale za nevhodný nesystémový krok. Jako řešení vidíme navýšení práce lékaře v Seznamu zdravotních výkonů a navyšování ohodnocení režie.

 

 

 

 

 

 

12. 5. 2015  Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomen A. Stará, V. Dvořák

 

1.    Novela zákona č. 48/1997 Sb.

2.    Spolupráce KSL s Ministerstvem financí ČR

3.    Problematika Analytické komise DŘ - zpochybnění výstupů

4.    Návrh na posuzování způsobilosti k držení střelných zbraní

 

 

 

 

 

19. 5. 2015  Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2016 pro segment ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Zástupci zdravotních pojišťoven konstatovali výrazný negativní dopad zrušení regulačních poplatků, který bude podstatně vyšší, než tvrdily výpočty ministerstva zdravotnictví. Prostor pro zlepšení podmínek úhradového dodatku oproti roku 2015 je proto podle nich prakticky nulový. Za maximální vstřícný krok považují ZP pro náš segment shodný text dodatku pro rok 2016 s dodatkem pro letošní rok. Jednání budou pokračovat 14. 7. 2015.

 

 

 

 

19. 5. 2015  sídlo VZP, Orlická - jednání analytické komise DŘ

Za SSG ČR přítomen Jan Nový

 

Analytická komise dohodovacího řízení hodnotila vývoj příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění, je patrný trend navyšování podílů výdajů do nemocnic. Příznivý ekonomický vývoj bude mít očekávaný dopad na zvýšení příjmů, ale zvýšení ani nepokryje negativní dopad zrušení regulačních poplatků, je patrný trend nárůstu výkonů, ale především enormní nárůst nákladů na léky na recept především v segmentu praktických lékařů. Byly analyzovány možnosti systému pro jednání o úhradách zdravotní péče pro rok 2016.

 

 

 

 

15. 4. 2015  Praha sídlo ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

1.    Výsledky jednání zástupců KSL na MZ ČR

Nedořešené jsou zejména:
- výdejny léků v ordinacích lékařů,
- návrh na sloučení oborů Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost,
- úpravy režijní ceny a navýšení ceny práce v Seznamu výkonů.

2.    Prohlášení k zachování oboru SPLDD

3.    Reakce KSL na vyjádření ministra zdravotnictví k navýšení plateb za státní pojištěnce

4.    Prohlášení delegátů XXV. Výroční konference SPL ČR

5.    Různé

 

 

20. 4. 2015  Praha MZ ČR - setkání zástupců Koalice soukromých lékařů s náměstkem ministra zdravotnictví Tomem Philippem

Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

 

Na úvod je třeba říct, že se mělo jednat o jednání s ministrem a že pan ministr v době, kdy schůzku sjednával, musel vědět, že bude celý týden mimo ČR. To jen na úvod pro dokreslení situace a váhy, kterou ministr zdravotnictví přikládá soukromé ambulantní sféře. Přijal nás náměstek Philipp, doprovázen dr. Rögnerovou a ještě jedním subalterním úředníkem. Věnoval nám celou hodinu, kde jsme mu řekli několik základních oblastí, které vidíme jako problematické a o těch jsme diskutovali, nicméně myslím si, že s nulovým dopadem.

 

Přednesli jsme obavy a rozpaky nad:

 

 

 

 

 

24. 3. 2015  Praha Ústředí VZP - jednání o vyšetřeních v laboratořích lékařské genetiky indikovaných gynekology

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Strmě stoupá počet žen, kterým gynekolog indikuje molekulárně genetické vyšetření ke zjištění trombofilních mutací. VZP proto přistoupí ke kontrole indikací. Seznam indikací vytvořila Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a ČGPS jej akceptovala. Materiál přikládáme. Neindikovaná vyšetření nebudou uhrazena a uhradí je indikující gynekolog. Všechna vyšetření trombofilních stavů, která bude indikovat gynekolog, budou nyní napočítávána do jeho vyžádané péče. Model, kdy byla tato vyšetření brána jako vyžádaná péče genetika, který pacientku nikdy neviděl, skončí. Lze předpokládat, že podobně brzy zareagují i ostatní ZP.

 

Molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem a jeho komplikacemi.

 

Konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

 

1. Tromboembolická nemoc (žilní trombóza a plicní embolie, dále TEN) je multifaktoriální onemocnění a proto nelze při hodnocení rizika trombofilie v současné době vycházet jen z určení molekulárně genetických znaků.

 

2. Z molekulárně genetických vyšetření mají při pátrání po trombofilním stavu spojeného s TEN za dnešního stavu vědomostí zásadní klinický význam pouze určení:

               mutace FV Leiden ( 1691 G>A ) a mutace genu pro protrombin (20210G > A)1

 

3. Vyšetření těchto 2 genetických vyšetření doporučujeme zdravotnickým zařízením indikovat pouze selektivně:

 

a) před zahájením kombinované perorální hormonální kontracepce a/nebo hormonální substituční léčby estrogeny (HRT) u žen s pozitivní osobní anamnézou prodělané TEN, nebo s pozitivní rodinnou anamnézou výskytu TEN u příbuzných prvního stupně (matky, otce, vlastních sourozenců a dětí probanda),

 

b) u osob se stavem po prodělané idiopatické TEN, při pátrání po vyvolávající příčině a kvůli rozhodování o délce antikoagulační léčby (viz doporučení 8. Konsensu ACCP 2),

 

c) u žen po opakovaných 3 potratech v 1. trimestru gravidity, nebo u každé ztráty plodu po tomto období gravidity.

 

d) u těhotných žen s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou prodělané TEN (viz bod a), nebo s těmito komplikacemi v graviditě: při těžkých formách preeklampsie, retardaci plodu anebo po abrupci placenty,

 

e) z jiných indikací po vyšetření v trombotickém centru.

 

Pozn.: při pozitivním záchytu uvedených mutací je vhodné provést tato: vyšetření i u příbuzných prvního stupně, pokud se u nich vyskytují další rizika spojená s trombofilií. U dětí ale až po 12 letech jejich věku, pokud k tomu nejsou jiné důvody

 

4. Mimo vyšetření FV Leiden (1691 G>A) a mutace genu pro protrombin (20210G >A) jsou vyšetření jiných polymorfismů, spojovaných s TEN indikována ve vybraných případech pouze trombotickými centry, nebo Ústavem hematologie a krevní transfúze v Praze.

 

5. Molekulárně genetická vyšetření spojovaná s TEN provádějí pouze laboratoře s ověřenou, 1 x ročně prováděnou externí kontrolou kvality provedenou Referenční laboratoří ÚHKT, nebo jinou mezinárodně uznávanou referenční laboratoří, například INSTAND, UKNEQUAS aj. Dalším předpokladem je dokumentovaná pravidelná vnitřní kontrola kvality u každé série vyšetření.

 

Literatura.

 

1) Wu O, Robertson L, Twaddle S et al. : Screening for thrombophilia in high-risk situations: systematic review and cost-effectiveness analysis. The Thrombosis: Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening ( TREATS ). Health Technol Assess, 2006; 10 (11) : 1-110.

 

2) Antithrombotic and thrombolytic therapy, 8th Ed: ACCP Guidelines. Chest 2008; 133: Suppl.67S- 968 S.

 

Zpracoval za ČSTH po došlých připomínkách Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 

 

 

 

24. 2. 2015  Praha sídlo ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

1.    Pracovní návrh ČLK - definice pojmu „vedoucí lékař - primář"

2.    Složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální zabezpečení zdravotních služeb

3.    Kompenzace regulačních poplatků

4.    Praktičtí lékaři a služby na záchrance

5.    Lékárník - nositel výkonu

6.    Různé

 

 

 

 

 

 

10. 2. 2015  Praha ústředí VZP - jednání o perspektivě úhrad péče v segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Obě jednající strany se shodly na tom, že by měl pokračovat současný model úhrady péče v našem segmentu se zachováním bonifikací. Předseda SSG ČR opakovaně doporučil více zohlednit péči o gravidní pacientky. Vzhledem k obtížné finanční situaci všech ZP včetně VZP se ale velice obtížně hledají finanční prostředky k výraznému navýšení úhrady segmentu. K tomu by nepochybně vzhledem k počtu gravidních klientek VZP došlo. Situaci výrazně komplikuje fakt, že současné MZ ČR výrazně upřednostňuje v úhradové vyhlášce segment lůžkové péče před segmenty ostatními. Jednání budou pokračovat.

 

 

 

 

 

 

24. 2. 2015  Praha ústředí VZP - jednání se zástupci VZP o podmínkách úhrady preparátu Esmya
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ze dvou regionů ČR přišly zprávy, že VZP v případech, kdy gynekolog předepsal lege artis preparát Esmya ke druhé léčebné kůře, VZP odmítla léčbu uhradit a preparát uhradil preskribující gynekolog. Důvodem je indikační omezení. Výsledkem jednání je text, který přikládáme. VZP zastaví revize preskripce preparátu, ke kterým došlo před tímto jednáním. SSG ČR a firma Richter Gedeon se budou snažit informovat ambulantní gynekology o preskripčním omezení preparátu Esmya. Odborná společnost a firma Richter Gedeon podniknou kroky, které umožní opakovanou preskripci preparátu v režimu úhrady z veřejných prostředků.

Stanovisko k předepisování a úhradě léčiva Esmya z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

 

a)      na 3 měsíce a

b)      na preskripci výhradně lékařem smluvní odbornosti GYN (gynekologie a porodnictví).

 

VZP ČR eviduje několik sporů, jejichž podstatou je to, že lékaři postupovali v souladu s SPC (podmínkami registrace), ale v rozporu s  podmínkami pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění (omezení E/P/GYN).

 

Závěr:

a)      v případě, že VZP ČR v rámci kontrolních činností zjistila u lékaře pochybení, má právo po něm požadovat zaplacení částky za opakovanou preskripci uhrazenou lékárně

b)      VZP ČR nebude do odvolání aktivně do podobných kontrol (min. v období preskripce do 24. 2. 2015) aktivně vstupovat.

 

 

 

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.