Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Zprávy z jednání 2016

 

20. 12. 2016  Praha ČPZP - jednání o změně úhradového mechanismu pro segment ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Nový, O. Šottner, Z. Tesař

 

Jednání se mimo jiné zúčastnili zdravotní ředitelé všech zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní se shodli, že lze poměrně jednoduše agregovat do jednoho „balíčku" prevenci a péči s ní související (již je v Sazebníku) a péči o gravidní - zjednodušit současné „balíčky" některých ZP. Tato péče pokrývá nyní většinu úhrady našeho segmentu. Obtížnější by byla agregace péče ostatní, zejména akutních vyšetření a ošetření. Nutná podmínka pro ZP je určité zastropení segmentu, skokový nárůst úhrad našemu segmentu je neakceptovatelný. Diskuse se ale poněkud posunula, ZP prezentovaly průměrné úhrady na URČ v našem segmentu. Jednání budou pokračovat.

 

 

 

 

1. 11. 2016 Praha -  jednání týmu Forum antikoncepce

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Nový

 

Jednání týmu, který připravuje projekt, o kterém píšeme podrobněji na jiném místě Zpravodaje. Projekt považujeme za velmi potřebný, jsme si zároveň vědomi množství práce, které realizátory projektu čeká.

 

 

 

 

8. 11. 2016 Praha ústředí VZP -  jednání ke změně úhradového mechanismu v segmentu ambulantní gynekologické péče

 

Přikládáme zápis

Zápis z jednání zástupců VZP ČR, SZP ČR a SSG ČR ke změně úhradového mechanismu v segmentu ambulantní gynekologické péče


Datum a místo konání: 8. 11. 2016 od 13:30, Ústředí VZP ČR, Orlická

 

Přítomni:  
za SSG ČR: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MUDr. Alena Hujová, MUDr. Jan Nový, MUDr. Zdeněk Tesař, MUDr. Oldřich Šottner;

za VZP ČR: Ing. Jiří Mrázek, MBA, MUDr. Ludmila Macháčková, Ing. Miroslav Jankůj;

za SZP: PharmDr. Ivana Cimalová, MBA (ZPMV ČR); Mgr. Ing. Petr Vyskočil (ZPMV ČR), MUDr. Pavel Frňka, DMS (ČPZP)

 

Program:

Ceník v segmentu ambulantní gynekologické péče

SSG ČR s VZP ČR již konzultovala návrh jiné metody úhrad v segmentu ambulantní gynekologické péče, a to úhrady formou ceníku v korunových položkách. Nicméně, k tomu, aby byl mechanismus správně nastaven, je nutná další spolupráce jak odborné společnosti, tak ostatních zdravotních pojišťoven. Z těchto důvodů bylo svoláno toto jednání. SSG ČR a VZP ČR avizovaly, že mají zájem o zavedení tohoto mechanismu úhrady a již o tom společně jednaly. Svazové zdravotní pojišťovny deklarují, že jsou k tomuto kroku připraveny a považují to za systémové řešení, ale problém vidí ve vydefinování péče, která by měla být hrazena, v jakém rozsahu a kterým skupinám pacientek.

 

SSG ČR představilo základní koncept, jehož základními stavebními kameny jsou prevence a péče o těhotné pojištěnky. Problémem jsou pacientky s více kontakty u více lékařů (tedy ženy, které mají častěji potíže). Dle SSG ČR je nutné, aby proběhl pilotní projekt, a to minimálně matematický na několika stávajících praxích. VZP ČR dále podotýká, že je nutné se dohodnout, zda se do kalkulace jednotlivých hrazených balíčků výkonů budou započítávat komplementární služby (tedy služby mimo segment ambulantní gynekologické péče). SSG ČR vidí model se zahrnutím komplementární péče jako optimální, nicméně nákup péče z dalších segmentů vidí jako věc dalších jednání a zařazení až do další fáze realizace.

 

Dále proběhla diskuse o možnostech nastavení jednotlivých výkonů. VZP ČR považuje za důležité neopomenout extramurální péči a její nastavení. Ceník by měl být rozdělen do třech základních pilířů:

1. Preventivní péče (péče o registrovanou pacientku);

2. Péče o těhotné;

3. Akutní stavy

+   ostatní specializovaná péče (např. urogynekologie).

SSG ČR konstatuje, že platba za těhotné i prevenci musí vázána na registrovanou klientku.

 

V souvislosti s další diskusí vzniklo několik požadavků:

- VZP ČR žádá ostatní pojišťovny o vypracování grafu rozložení poskytovatelů dle současné hodnoty průměrné úhrady na jednu ošetřenou pacientku - aby se dalo posoudit, na kolik praxí může mít zavedení ceníku významný vliv;

- SSG ČR žádá o přehled poskytovatelů dle nasmlouvané péče a jejího skutečného vykazování;

- VZP ČR a SZP ČR deklaruje, že je nutné získat stanovisko ČPGS ČR ohledně péče o těhotné (ve smyslu, že o těhotnou pečuje registrující lékař, který za ni dostane zaplaceno, a zbylé výkony referuje - pokud nejsou referovány, nebudou zaplaceny);

- SZP ČR žádá, aby bylo odbornou společností definováno, co do preventivní péče patří a co tam naopak patřit nemůže;

 

Závěry:

 

Úkoly z jednání:

- Odborná společnost definuje, co patří, do které skupiny péče (prevence, péče o těhotné, nejčastější akutní stavy a péče o ně), a co naopak do nich patřit nemůže => zpracuje SSG ČR- návrh zašle před dalším plánovaným společným jednáním (cca polovina prosince).

- Zdravotní pojišťovny zpracují potřebná data - dosavadní požadavky z tohoto jednání:

o   zpracování rozložení poskytovatelů, dle současné hodnoty průměrné úhrady na jednu ošetřenou pacientku (PURO);

o   přehled poskytovatelů dle nasmlouvané péče (nasmlouvané výkony) a jejího skutečného vykazování (v jaké míře poskytovatelé tyto výkony vykazují);

 

Bylo dohodnuto, že další jednání proběhne nejpozději 20. 12. 2016. Termín bude upřesněn.

 

Zapsal:        Ing. Miroslav Jankůj

Schválil:     Ing. Jiří Mrázek, MBA

                   MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

                   MUDr. Pavel Frňka, DMS

 

Z přiloženého zápisu je zřejmé, že jednání o ceníku pokračují. Zda dojde ke konsensu jasné není, ale změnu úhrady považujeme za velmi vhodnou.

 

 

 

 

5. 12. 2016 Praha Ministerstvo spravedlnosti ČR - jednání Poradního sboru pro gynekologii a porodnictví

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Nový

 

Úkolem Poradního sboru bude zejména posuzování těch žadatelů o post soudních znalců v oboru gynekologie a porodnictví, u kterých si ministerstvo spravedlnosti nebude jisto dostatečnou kompetencí. Účast zástupců ambulantní sféry v Poradním sboru považujeme za velmi vhodnou.

 

 

 

 

11. 10. 2016  Praha MZ ČR - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2017

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Segment ambulantní gynekologie se v rámci Dohodovacího řízení s plátci jako jeden z mála dohodnul na úhradách péče v roce 2017. Jednající strany se dohodly na tom, že pokud by měla úhradová vyhláška pro rok 2017 pro některý ambulantní segment, který k dohodě nedospěl, navýšení úhrady vyšší, než zaručuje našemu segmentu dohoda, navýší se adekvátně úhrada i segmentu ambulantní gynekologie. K této situaci došlo minimálně ve dvou ambulantních segmentech. Předseda SSG ČR proto požádal MZ ČR, aby byl návrh úhradové vyhlášky upraven. Ministr a další zástupci MZ ČR byli k našemu požadavku vstřícní a námi navržené navýšení úhrady odsouhlasili. Dostali jsme rovněž příslib, že MZ ČR konečně vyhoví žádosti odborné společnosti i našeho sdružení a vypustí kód zavedení IUD ze Seznamu výkonů.

 

 

20. 9. 2016  Praha Ústředí VZP - jednání o perspektivě úhrad pro segment ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Hujová, J. Nový

 

VZP předložila statistiku výkonů, které ambulance naší odbornosti vykazují. Značnou část úhrady představují preventivní prohlídky a péče o těhotné. Pokud by měl vzniknout ceník výkonů v korunách, bylo by patrně nutné vytvořit několik agregovaných kódů, které by zahrnuly naprostou většinu péče, kterou v ambulancích poskytujeme. Pro poskytovatele i plátce péče by mohlo být zjednodušení systému a predikovatelnost vývoje úhrady péče přínosem. Jednání budou pokračovat.

 

 

20. 9. 2016  Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Atmosféru jednání poznamenalo zrušení tiskové konference, na které chtěla Koalice upozornit na ohrožení ambulantní sféry v souvislosti s upřednostňováním lůžkových zařízení současnou vládní koalicí. V roce 2017 dojde k dramatickému nárůstu veřejných prostředků do segmentu lůžkové péče. Ambulantní sféra na tom bude podstatně hůře. Tisková konference byla zrušena vzhledem k tomu, že jedna z organizací, sdružených v Koalici, si dohodla mírné navýšení úhrady péče a o společnou tiskovou konferenci nejevila zájem. Další organizace měla postoj podobný. Zástupci SSG ČR opakovaně upozorňovali na to, že by ambulantní sféra měla vystupovat jednotně a minimální nárůst úhrady jakémukoli segmentu by neměl být důvodem k mlčení. Vzhledem k tomu, že současná Koalice připadala výboru SSG ČR jako zcela neakceschopná a nefunkční, oznámil předseda SSG ČR vystoupení naší organizace z Koalice soukromých lékařů. Jsme ochotni do ní opět vstoupit, když opět začne plnit své poslání.

 

 

8. 9. 2016 8. 9. 2016 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA

 

 

30. 8. 2016 Praha Ústředí ZP MV - jednání se zástupci ZP MV ČR

 

 

30. 8. 2016 Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)

 

 

26. 7. 2016 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů

 

 

9. 8. 2016 Stanovisko Koalice soukromých lékařů ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc"

 

 

9. 8. 2016 Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016 - 2020

 

 

19. 7. 2016  Praha Ústředí VZP - jednání o perspektivě úhrad péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2017

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Obě strany konstatovaly, že pro rok 2017 byla dosažena dohoda, která by měla zachovat současný model úhrady péče s mírným navýšením limitu na URČ. Pro roky následující se budeme snažit realizovat úhrady podle ceníku s dalšími prvky agregace výkonů. Péče by tedy nebyla hrazena dle Seznamu výkonů. Zatím jediný segment, kterému se tento krok podařil, jsou stomatologové. Práce na novém modelu úhrady bude velice náročná a výsledek značně nejistý. ZP se budou přirozeně obávat nárůstu nákladů, naše strana zase zhoršení současné situace. Diskutující se ale přesto shodli na tom, že za pokus to stojí.

 

 

3. 5. 2016 Praha ČLK - zápis z jednání Koalice soukromých lékařů (PDF)

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

 

12. 4. 2016  Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví S. Němečkem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák


Ministr zdravotnictví svolal schůzku bezprostředně po uveřejnění Prohlášení Koalice soukromých lékařů k situaci ve zdravotnictví a mediálním prohlášení České lékařské komory (uveřejňujeme ve Zpravodaji). Členové Koalice vyargumentovali ministrovi teze obsažené v Prohlášení. Ministr vyjádřil pochopení pro obavy zástupců ambulantních zařízení. Deklaroval, že bude prosazovat proporcionální růst všech segmentů. Jednající strany se shodly na tom, že některá vyjádření prezidenta ČLK jsou nevhodná. Ministr upřímně konstatoval, že od strany, která jej do funkce nominovala, žádné zvyšování spoluúčasti pacienta nelze očekávat. Diskuse byla věcná a ze strany zástupců MZ ČR vstřícná. Pro jednání následoval brífink za hojné přítomnosti médií.

 

 

5. 4. 2016  Praha ČLK - zápis z jednání Koalice soukromých lékařů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

1.    Informace o průběhu dohodovacího řízení a návrh Dr. Kubka, prezidenta ČLK, neúčastnit se letošního DŘ

 

2.    Kampaň ČLK

3.    Diskuse s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem

4.    Různé

 

 

5. 4. 2016  Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2017

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Svaz zdravotních pojišťoven zaslaly návrhy textu úhradové vyhlášky. Každý z nich obsahoval pasáže, které byly pro SSG ČR nepřijatelné. Na návrh předsedy SSG ČR započala diskuse nad společným návrhem zdravotních pojišťoven a poskytovatelů. Výsledkem byl dokument, který by měl garantovat text téměř shodný s úhradovým dodatkem pro rok 2015 s mírným navýšením. Text byl přijat všemi zúčastněnými. Dohodu hodnotíme jako výrazný úspěch našeho segmentu.

 

 

24. 3. 2016  Praha - jednání Analytické komise

Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

 

Prezentace nákladů dle jednotlivých segmentů  (ve zkratce):

 

Vývoj příjmů ovlivněn růstem ekonomiky, vyšší zaměstanaností  a tím snížením počtu státních pojištěnců. Nedá se proto udělat přesný odhad pro rok 2016, navíc vláda může rozhodnout o výši úhrady za státní pojištěnce až do 30. 6. 2016.

Proto proběhla velká diskuse, zda vůbec uvádět ve zprávě analytické komise odhad  růstu výběru pojištění v roce 2016 a 2017 v procentech.

Náš segment prošel bez poznámek.

 

 

23. 3. 2016  Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další z pravidelných jednání komise. Zástupci některých mamodiagnostiků zaslali ministrovi zdravotnictví žádost, aby žena k mamografickému vyšetření nepotřebovala žádanku registrujícího gynekologa či praktického lékaře. Žádost odůvodňovali praxí v jiných zemích a zbytečným zatěžováním lékařů primární péče. Návrh ostře kritizovali zástupci praktických lékařů a gynekologů. Realizace návrhu by poškodila dva zbývající screeningové programy a prevenci jakou takovou. Komise se ztotožnila se stanoviskem zástupců primární péče. Komise rovněž označila za nepřijatelné zneužívání screeningu ke komerčním aktivitám. Jedná se například o nabízení denzitometrického vyšetření za úhradu pacientkám odeslaným na screening.

 

 

 

 

9. 3. 2016  Praha - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Komise pozvala na své jednání primáře jednoho zařízení. Byl často citován v médiích a uveřejňovaná tvrzení diskreditovala screening karcinomu děložního hrdla a nebyla doložena důkazy. Odpovědi na dotazy členů komise svědčily o tom, že se kolega v problematice screeningu neorientuje, pro svá tvrzení neměl evidence based argumenty. Komise mu důrazně doporučila, aby se do budoucna podobných projevů na veřejnosti vyvaroval a aby své názory prezentoval na odborném fóru, což se zatím nestalo

 

 

 

 

23. 2. 2016  Praha Ústředí VZP - jednání o perspektivě úhrad péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2017 a další roky

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Zástupci největšího plátce zdravotní péče a předseda SSG ČR dospěli ke shodě, že úhradový dodatek pro rok 2017 by se neměl výrazně lišit od dodatku pro rok letošní. Pro léta další začne společná práce na tvorbě ceníku. Úhrady by měly ve většině případů formu agregovaných plateb - „balíčků". Práce je teprve v počátcích, jakmile budou první konkrétnější výstupy, budeme informovat členskou základnu.

 

 

 

 

5. 1. 2016  Praha Ústředí VZP - jednání o perspektivě úhrad péče pro segment ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Zástupci VZP i předseda SSG ČR se shodli na tom, že k radikální změně úhrady péče pro náš segment v roce 2017 není dostatek času. Jednání začnou asi v dubnu 2016 a končit musí během léta. Plátci i naše organizace se patrně pokusí najít přijatelný kompromis, velice podobný úhradovému dodatku pro letošní rok. Zároveň se již začátkem tohoto roku pokusíme po dohodě s MZ ČR a zaměstnaneckými pojišťovnami začít pracovat na přechodu od Seznamu výkonů s bodovými hodnotami k ceníku (podobně jako to kdysi udělali stomatologové). O výhodách tohoto řešení budeme členskou základnu průběžně informovat v případě, že tato změna bude reálná.

 

 

 

 

 

23

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.