Aktuální sdělení

29. 10. 2019

Otevřená výzva prezidentu České lékařské komory, MUDr. Milanu Kubkovi

 

 

14. 10. 2019

Tiskové prohlášení KSL a SSG ČR k výsledku jednání Rady poskytovatelů s premiérem a ministrem zdravotnictví ČR 11. 10. 2019

 

 

 

17. 9. 2019

Reakce ministra zdravotnictví na e-mail prezidenta ČLK MUDr. M. Kubka

posílám reakci ministra zdravotnictví na e-mail prezidenta ČLK Dr. M. Kubka, který rozeslal členům ČLK. Nepamatuji se, že by ČLK pod vedením Dr. Kubka či jeho předchůdce jakkoli pomohla našemu segmentu a primární péči jako takové. Komora se bohužel chová spíše jako odborářsko - politická organizace. Domnívat se, že poplašný e-mail byl rozeslán s úmyslem bránit soukromé lékaře, je mírně řečeno naivní. Tím spíš, že Dr. Kubek měl již k dispozici negativní vyjádření k návrhu od ambulantních specialistů a praktických lékařů. Já jsem reagoval technickými připomínkami. Je totiž zcela evidentní, že rámcová smlouva nám žádnou jistotu neposkytuje. Za podstatné považuji korektní vztahy našeho profesního sdružení a plátců zdravotní péče a minimalizaci zásahů ministerstva do cenových jednání.

Vladimír Dvořák

---

Vyjádření ministra zdravotnictví k dopisu prezidenta České lékařské komory soukromým lékařům

Vážené lékařky, vážení lékaři,

dnes Vám byl zaslán dopis prezidenta České lékařské komory označený jako „Ministr Vojtěch útočí na soukromé lékaře." Rád bych Vás ubezpečil, že nic takového nečiním ani činit nehodlám a odmítám, aby pracovní návrhy Ministerstva zdravotnictví, které jsou určeny k odborné diskusi, byly dezinterpretovány a takto zneužívány k politickým účelům.

Návrh novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění, který je předmětem obvinění ze strany MUDr. Kubka, byl na pracovní úrovni rozeslán do vnitřního připomínkového řízení, tedy k vyjádření všem dotčeným subjektům včetně České lékařské komory a sdružení spojujících Vás, tedy praktické a ambulantní lékaře. Jeho cílem bylo mimo jiné zahájit diskusi ohledně dysfunkční úpravy tzv. rámcových smluv. Obsahem návrhu je základní popis náležitostí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, který se téměř nijak neodchyluje od současného znění zákona a reálného obsahu konkrétních smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Zdůraznit je třeba to, že zmiňované zakotvení šestiměsíční výpovědní lhůty vychází plně ze stávající právní úpravy, kdy cituji část § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění: „Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců."

Přestože je mi známo, že tento obecný výpovědní důvod je především Českou lékařskou komorou zpochybňován jako neplatný, vývoj judikatury a rozhodovací praxe i na úrovni vrchních soudů jednoznačně dává za pravdu závěru, že se jedná o ustanovení kogentní, od nějž se není možné odchýlit. Jinak řečeno mají obě strany možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu již nyní, a pokud MUDr. Kubek tvrdí něco jiného, uvádí všechny lékaře v omyl.

I přesto já i mí kolegové, kteří návrh připravili, na základě mnoha došlých připomínek vnímáme, že navržené znění novely zákona a zrušení dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám nemá v této podobě podporu. Zcela standardně, jako je tomu u každého návrhu, které za mého vedení Ministerstvo připravuje, bude tedy vedena standardní diskuse o tom, zda jej pozměnit nebo nakonec ponechat ve stávajícím znění. K této debatě již byli Vaši zástupci přizváni a předpokládám, že nalezneme společný konsensus stejně jako jsme našli shodu v případě dohodovacího řízení o úhradách.

Pevně věřím, že útoky České lékařské komory, která se z profesní organizace mění spíše na organizaci politickou a odborovou, nenaruší naše dobré a pevné vztahy. Praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i ostatní lékaři, kteří vyznávají věcnou a slušnou diskusi, nemusí mít z žádného ohrožení za mého vedení Ministerstva zdravotnictví obavy.

S úctou

Adam Vojtěch

 

 

29. 8. 2019 - Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) k brífingu zdravotnických odborů

 

 

10. 6. 2019 - Nedostupnost některých léčivých přípravků společnosti Bayer v oblasti gynekologie

 

4. 6. 2019

 

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání dopisů k 2. kolu vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2018 smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Jde o vyúčtování po BU 03/2019.

Poskytovatelé, kteří využívají ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point, naleznou své vyúčtování standardně ve schránce na VZP Point.

Bližší informace o této skutečnosti byly zveřejněny již při loňském vyúčtování v aktualitách na internetových stránkách VZP ČR pod tímto odkazem: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/nove-funkcionality-vzp-pointu.

 

Závěrem bych Vás požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

m (+420) 731 546 670 | t (+420) 952 227 252

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr

 

22. 5. 2019

Vážení členové SSG ČR, milí přátelé,

podzimní doškolovací seminář SSG ČR bude letos patrně naposledy v Milovech. Proběhne 13.-15.9.2019. Mrzí mne to, Milovy jsou místem, kde jsme před léty s doškolováním pro naše členy začali. Věřím, že se na tradičním, i když pro mnohé trochu problematickém místě s mnohými z Vás (nejen pamětníky začátků) setkám. Nedělní dopoledne bude první příležitostí, kde většímu počtu členů budeme vysvětlovat zcela nový způsob úhrady péče našeho segmentu, který začne od 1.1.2020. Zásadní změny se týkají zejména vykazování a úhrady péče o gravidní.

Těším se na setkání a přeji hezké jaro

 

 

 

 

 

 

 

18

let s Vámi

 

25. – 26. 1. 2020

Více informacíRegistrace
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.